Hoppa till huvudinnehåll

Vindar och muddring gör vattnet klart - åtminstone tillfälligt

man i randig skjorta på klippa
Ralf Holmberg är havsbiolog och vattenforskare. man i randig skjorta på klippa Bild: Monica Slotte / Yle hav,marinbiolog,vattenkvalitet,Hangö,Västnyland,marinbiologen Ralf Holmberg, Västra Nylands vatten och miljö

Bromarvborna har glädjande nog kunnat konstatera att havsvattnet är ovanligt klart i skärgårdshamnen.

Hur kommer det sig, havsbiolog Ralf Holmberg?

- Det är inte lätt att säga vad det beror på, vattnet kan vara klart av många orsaker. Under de senaste somrarna har skärgårdsvattnet varit överraskande klart mitt i sommaren,
säger Holmberg som är vattenforskare vid Västra Nylands vatten och miljö.

Många gånger beror det på att det finns mycket näring i vattnet på våren efter vintern. Då planktonen använder näringen hålls vattnet grumligt. När näringen tar slut klarnar vattnet igen.

Det är en cykel som är ganska oregelbunden. Vissa somrar är vattnet klarare än andra somrar.

- Och så har vindarna stor betydelse. Om det blåser hårt från land, speciellt i djupare områden, som till exempel i Hangöområdet, kan det välla upp kallt bottenvatten som kan vara kristallklart, också om det innehåller mycket näring.

Kortvarigt fenomen

Det är då fråga om ett kortare fenomen och situationen återgår till det normala efter några dagar. Vattnen blir varmare och litet grumligare igen då planktontillväxten tilltar.

Människan och hennes verksamhet är i en nyckelroll när det gäller all näring som kommer ut i Östersjön.

havsyta och del av båtmotor
Inte så klart i Östra hamnen i Hangö. havsyta och del av båtmotor Bild: Monica Slotte / Yle hav,marinbiolog,vattenkvalitet,Hangö,Västnyland

- Människan är en stor syndabock, konstaterar Ralf Holmberg.

När han ser ut över Hangös klippor tycker han inte att vattnet ser så illa ut.

- Det ser ganska klart ut. Det har varit mycket värre under den här sommaren när det var som ärtsoppa, med blågröna alger.

Nu ser det hyfsat ut, det blåser och vattnet blandas om.

Holmberg bedömer att sikten är ungefär 4 meter utanför badhuset just nu.

Samma principer gäller också på andra håll i Västnyland, med vissa variationer.

- Ju längre man kommer in i skärgården, med skyddade vattendrag, desto mer annorlunda kan situationen se ut. Där har inte de stora rörelserna i vattendragen och Östersjön samma inverkan.

Blir då vattnet överlag grumligare på sikt?

- Svårt att säga. Vissa tecken tyder på att Östersjön har blivit lite bättre. I skärgården har man kunnat se att vattnet tidvis varit klarare och att tången har kommit tillbaka.

Men i och med uppvärmningen sköljer regnen mera näring i vattendragen och den gödslande effekten kan vara kraftig, befarar Ralf Holmberg.

- Då vattnen är varmare växer allting bättre.

Han har hört att människor har förundrat sig över klart vatten på olika håll, också om han själv inte stött på det.

- Det är ju ett positivt tecken i allra högsta grad.

Ralf Holmberg sysslar till vardags med kustvatten och de lagstadgade vattendragskontroller som alla belastare är skyldiga att göra. Det gäller i första hand industrier och kommuner.

Han menar att man kommit väldigt långt inom det kommunala reningsverket. När det gäller fosfor så får man bort det mesta, med reningseffekter på långt över 90 procent.

- När det gäller kväve, som är en gödslande faktor i havsförhållanden, så har man inte kommit lika långt.

havsstrand och solgitter
havsstrand och solgitter Bild: Monica Slotte / Yle hav,marinbiolog,vattenkvalitet,Hangö,Västnyland

Det stora problemet ser Holmberg är den diffusa belastning som kommer från osäkra källor, bland annat från skogsbruk, lantbruk och glesbygdens avloppsvatten.

Hur långt tillbaka ska vi gå för att få ett klart vatten?

- Det var på 1960-70-talen som det började svänga. Det är ett stort system som är ur balans så det tar lång tid.

Att vattnet är så klart just i Bromarv bedömer Holmberg att kan bero på att det muddrats där. Det kan för ovanlighets skull ha haft en positiv effekt.

I och med att det nu finns sand på bottnen så blandas det mindre bottensediment i vattnet. Lokalt har det tillfälligt en postiv inverkan. men det är nog större saker som påverkar Bromarvvattnen, tror Holmberg.

- Norr om Bromarv ser vattnen väldigt fräscha ut jämfört med vattnen på södra sidan om Bromarvlandet.

Där är förhållandevis litet belastning så förutsättningarna för någorlunda klara vatten är ganska goda.