Hoppa till huvudinnehåll

Svårt att förstå ritningen över Karis nya järnvägsbro - "ritning av ingenjörer för ingenjörer"

Vy över ett järnvägsbrobygge. Bilar kör på gatan framför och en fotgängare går över ett övergångsställe.
I närheten av träden ska det nya resecentret i Karis byggas. Vy över ett järnvägsbrobygge. Bilar kör på gatan framför och en fotgängare går över ett övergångsställe. Bild: Tove Virta brobyggnad,Karis,järnvägsbro,Raseborg,Västnyland,resecentrum

Kommunala planer som läggs till påseende kan vara svåra att förstå för invånare trots att kommunerna vinner på tydlighet, säger Romi Rancken som jobbar bland annat med tydlighet inom planläggning. Otydliga planer skapar bland annat "motborgare", medborgare som kommer med besvär som om det var en hobby.

Tanken att lägga planer till påseende är att informera invånare om vad som är på gång och ge möjlighet att exempelvis komma med förbättringsförslag.

En avstängning vid ett brobygge, en skylt framför där det står att Karis järnvägsbro är avstängd.
Området vid järnvägsbron i Karis är avstängt för tillfället. Färdigt ska det vara hösten 2019. En avstängning vid ett brobygge, en skylt framför där det står att Karis järnvägsbro är avstängd. Bild: Tove Virta Karis,Järnvägsbroar,bygge,Raseborg,Västnyland

Den nya gatuplanen för Karis resecenter och järnvägsbro har nyss varit till påseende för raseborgarna.

Gatuplanen visade sig ändå vara svår att förstå. Det är oklart var man ska köra och om bron är till för bilar, visar det sig då Yle Västnyland visar upp den för folk på stan.

- Inte blir jag riktigt klok på den här. Vem har hittat på den? säger en man.

- Den är nog gjord för arkitekter, konstaterar en kvinna.

En man konstaterar att det inte mer lönar sig att kommentera i det något i det här skedet eftersom allt redan är bestämt.

Alla som Yle Västnyland talar med efterlyste tydligare planer.

"Inte menad för invånare"

En snabb titt på ritningen och man förstår varför den är svårtolkad.

En karta.
Gatuplanen över Karis nya resecenter och järnvägsbro. En karta. Bild: Ramboll / Raseborgs stad Karis,Resecentrum,resecentrum,karis järnvägsbro

Texten är ibland så liten att den är svår att läsa. Dessutom är den bara på finska.

- Det är väldigt tydligt en ritning för ingenjörer av ingenjörer, konstaterar Romi Rancken.

Den borde inte användas i ett sammanhang där man vill informera medborgare om vad som planeras

Han jobbar bland annat med geografiska informationssystem (GIS) och är intresserad av frågor som rör tydlighet i planläggning.

Han förstår att folk har svårt att förstå gatuplanen.

- Den är inte menad och borde inte användas i ett sammanhang där man vill informera medborgare om vad som planeras, konstaterar han.

Tydligt kan vara billigt

Enligt lagen måste städer och kommuner visa upp planer av det här slaget för allmänheten.

Att lägga dem till påseende på nätet och i ett kommunalt kansli är det traditionella sättet. Det är också ganska gammalmodigt, speciellt när det i dag finns digitala redskap som kan hjälpa tjänstemännen, menar Rancken.

Porträttbild på Romi Rancken.
Romi Rancken är intresserad av tydlighet i planläggning och konstaterar att tydlighet inte behöver handla om kostnader. Porträttbild på Romi Rancken. Bild: Bubi Asplund / Yle påverkan,Ekenäs,Raseborg,Västnyland,verkställande direktör,lärare,projektledare,forstmästare,digital hållbarhetsgeograf

Planläggningen kan bli tydligare genom bra ritningar och mera sofistikerade verktyg så som 3D-modeller, animeringar, bilder, foton och videor. Mycket är lättillgängligt och billigt i dagens läge, enligt Rancken.

Det kan handla om en inställning.

- Det som kostar är övergången att tänka och handla enligt de lite modernare formerna för medborgarsamverkan. Det krävs tester, möten och diskussioner för att komma vidare för att hitta den modell som passar exempelvis raseborgarna bäst.

Mycket att vinna på tydliga planer

Planläggarna borde se sig själva som lärare, det vill säga vara tydliga och förklara hur saker hänger ihop, säger Rancken.

Det finns nämligen mycket att vinna på tydligare och mera inkluderande planläggning.

Invånarna känner sig mera delaktiga och det kan också exempelvis leda till högre trivselpoäng när kommunerna rankas.

Deltagarna lyssnar till Kukka-Maaria Luukkonen.
Kommunala planer kan presenteras till exempel på invånarmöten. Det här invånarmötet ordnade Hangö stad i Lappvik i februari 2017. Deltagarna lyssnar till Kukka-Maaria Luukkonen. Bild: Yle/ Bubi Asplund Lappvik,Hangö,planläggning,planläggnings- och byggnadsförvaltning,detaljplanering,kukka-maaria luukkonen

Invånare som uppfattar nya kartor och ritningar som suddiga eller obegripliga kan uppleva att det finns något som kommunen försöker dölja.

Dessutom finns det en enorm kunskap om områdena och deras funktion bland de som bor där, poängterar Romi Rancken.

- Den kunskapen borde tas till vara betydligt bättre.

Systemet skapar invånare som besvärar sig i tid och otid

Rancken tycker att inställningen att invånare är jobbiga när de kommer med idéer ska slopas. I stället borde man inom kommunen hitta modeller för att göra det mindre jobbigt.

Det kunde till exempel minska på antalet besvär.

Hela systemet skapar den här typen av motborgare som ser som sin uppgift att försvara medborgarnas rättigheter

Otydliga planer och icke konstruktiv planering skapar vad Rancken vill kalla "motborgare", alltså medborgare som kommer med besvär som om det vore en hobby.

- Det är kanske inte en personlighetsfråga utan hela systemet skapar den här typen av motborgare som ser som sin uppgift att försvara medborgarnas rättigheter.

Exempelvis i Lahtis har man en specifik tjänsteman som har invånardialog på sitt bord, en sorts planläggningskommunikatör. Tjänstemannen arrangerar möten mellan myndigheter och medborgare, fixar kartor, enkäter och går på stan och pratar med folk.

Det kunde vara ett alternativ också för kommuner i Västnyland där man inte har lika stora resurser som de stora städerna i metropolen, säger Rancken.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland