Hoppa till huvudinnehåll

När åskan är framme kan det vara bra att skydda elektroniken - här är elektrikerns tips

Kenneth Berg
Kenneth Berg Kenneth Berg Bild: Yle/Rosita Pellas elmontör (grundexamen inom el- och automationsteknik),Kenneth Berg

Trots att blixten inte slår ner just i huset kan elektronik skadas. Ström från blixten går igenom de elektriska kablarna in i byggnaden.

Det skapas en högspänning som kan färdas långa sträckor och om den är kraftig kan det betyda att elektroniska apparater i hemmet går sönder.

– Det är ett lotteri om man ska stänga av brytare eller säkringar i proppskåpet men har man ett fungerande åskskydd så ska man inte stänga av något, säger elektriker Kenneth Berg.

"Dagens elektronik är kompakt och känslig mot spänningspikar"

Kenneth Berg är elektriker i Gerby och från företaget han jobbar för körde montörer ut till flera egnahemshus i området efter åskvädret.

– Det var blixtnedslag i Gerby och i områden runt omkring var det mycket skador på elektronik. Det var främst modem och utrustning till data samt köksmaskiner som tagit skada men också till exempel robotgräsklippare.

Berg säger att dagens elektronik är kompakt och känslig mot spänningspikar och det verkar som att induktionshällor är känsliga för åskan.

– Om det är ett kraftigt nedslag i närheten så kan man tänka sig att induktionsfunktionen förstärker spänningspiken och det förstör plattorna eller hela spisen.

Det har också blivit vanligare med robotgräsklippare och skador på dem i samband med åska. Problemet är i allmänhet den långa slingan som ligger i marken och tar upp markspänningar vid åsknedslag.

Finns det något sätt att skydda robotgräsklipparen?

– Bäst vore om man ser till att klipparen inte är i laddstationen vid åska. Laddstationen i sig själv ska kopplas helt ur och anslutningskabeln skall rullas ihop samt föras mot laddstationen. Sändartrådarna som robotgräsklippare använder som avgränsning vid klippning är väl ett problem som blir kvar. Ett löst instickbart överspänningsskydd kan eventuellt vara till hjälp att sätta i uttaget som man tar strömmen i från till laddstationen, men det ger ingen garanti. Det som man inte heller tänker på är att lösa skarvsladdar helst ska rullas ihop och föras bort från gräsmattan eftersom åskan kan hoppa över från dessa vid eventuella blixtnedslag alltså även om de inte är i uttaget.

Dra ur sladdarna

Det enklaste sättet att undvika överspännings skador är att dra ur kontakterna till all elektronik.

Enligt Berg känns det som att folk har blivit latare när det gäller att dra ur sladdarna då det börjar bullra.

– Det är nog det första man ska göra. Det är en väldigt bra försäkring men den är inte hundraprocentig såklart. Om det slår ner ordentligt i närheten så kan det ändå förstöra apparaten. Men kontakten ska dras ut ordentligt, sättas en bit ifrån apparaten och samtidigt ska man komma ihåg modem och övriga anslutningar, tv och routrar som man har.

Men vissa kontakter kan man inte dra ut. Ska man då stänga av säkringar i proppskåpet?

– Det är ett litet lotteri om man ska stänga av brytare eller säkringar i proppskåpet, troligtvis har det ingen större betydelse. Det beror på smällen men har man ett fungerande åskskydd så ska man i alla fall inte stänga av någon brytare eller säkring.

Vid åsknedslag långt bort så kan det eventuellt hjälpa att stänga av strömavbrytaren men det är ingen garanti att säkerheten ökar om den är avstängd vid åska, enligt Berg.

– Det kan till och med vara tvärtom. Det kan svetsa och på i brytaren och således gå sönder. Och har man ett fungerande åskskydd så kan det även vara till skada då funktionen på sådana är att all el och ledande konstruktioner ska ha samma potential ”spänning” vid en eventuell överspänning från åskan och således inte ge spänningar mellan apparater, konstruktioner och ledningar. Huset ska alltså ha samma potential överallt och flyta helt fritt vid en överspänning för att skydd ska fungera maximalt.

Enligt Berg är det ganska vanligt att proppskåp går sönder. Vid direkta blixtnedslag på ett elsystem i ett hus eller direkt i närheten till kablar som kommer in i huset är det vanligt att hela skåpet blir förstört.

– Uttag kan flyga ur väggarna och kablar brinner sönder. Det händer varje år men för vår del har vi klarat oss från det i år. Allting kan leda till proppskåp och huvudcentraler och det kan förstöra allting och då är det långa avbrott och dyra kostnader.

Överspänningsskydd hjälper en del

Man kan även själv köpa överspänningsskydd som kan sättas i vägguttagen. Enligt Berg ger de ett visst skydd men han understryker att första kravet är att man har ett jordat uttag.

Överspänningsskydden skyddar främst mot blixtnedslag längre bort men kommer det ett kraftigt nedslag i närheten så går skyddet sönder.

– Åskan har höga spänningar och färdas över vad som helst och ledningarna vid ett eluttag klarar inte av att jämna ut en hel smäll. Ofta tror man att åskskydd kopplar ifrån elen så att den inte kan gå vidare i kablarna men det är fel. Det handlar om att jämna ut kraften i byggnaden och leda den tryggt vidare. En blixt går inte att stoppa, endast att försöka minimera skador från den.

Bästa skyddet

Du kan minska risken att råka ut för åskskador genom att ha en elinstallatör att installera ett överspänningsskydd.

Berg säger att om man vill ha ett bra skydd så måste man montera ett spänningsskydd utifrån huvudcentralen och byta alla ledningar till jordade ledningar överallt i huset.

Hur stort själva ingreppet blir beror på åldern på huset.

Vid huvudcentralen installerar man ett grovskydd och i gruppcentralen installerar man ett mellanskydd samt möjligen finskydd och sist eventuellt vid uttag används instickbara skydd.

Även andra kopparledningar ska skyddas, till exempel antenn- och telekablar som kommer in i huset.

– Hur bra allt sedan fungerar beror mycket på övriga elinstallationer samt om man har potentialutjämningen i skick och hur bra jordtag man har.

Enligt Berg är inget skydd hundraprocentigt men det är till stor hjälp om man har spänningsskydden i skick.

– I dag är det krav på att nybyggda hus utanför stadskärnan ska ha spänningsskydd installerat till huvudcentralen. Vi har i alla fall satt spänningsskydd på de nya hus vi har installerat.