Hoppa till huvudinnehåll

Åklagaren yrkar på villkorligt fängelse för polischefer - åtalen visar att cheferna känt till bristerna i flera år

Poliser.
Bland de åtalade finns Mikko Paatero, Robin Lardot, Lasse Aapio, Jukka Riikonen och Jari Aarnio. Poliser. Bild: Yle Polis,poliser

Åklagaren yrkar på fyra månaders villkorligt fängelse för de polischefer och poliser som står åtalade för tjänstebrott för Helsingforspolisens hantering av informationskällor. Tidigare polisöverdirektören var medveten om bristerna redan 2009.

Rättegången i fallet inleddes på tisdagen i Helsingfors tingsrätt med en förberedande session.

Sammanlagt är åtta personer åtalade. Sju för brott mot tjänsteplikt och en för brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet. Bland de åtalade finns chefen för Centralkriminalpolisen Robin Lardot, tidigare polisöverdirektören Mikko Paatero, Helsingforspolisens nuvarande chef Lasse Aapio, tidigare polischefen i Helsingfors Jukka Riikonen och Jari Aarnio, tidigare chef för narkotikaroteln inom Helsingforspolisen.

För största delen av de åtalade yrkar åklagaren på fyra månaders villkorligt fängelse. För Paatero, Riikonen och Aapio borde straffet, enligt åklagaren, vara fyra månader villkorligt eller ett strängt bötesstraff.

För en polisöverinspektör vid Polisstyrelsen, som också är åtalad, yrkar åklagaren på ett strängt bötesstraff. Han är åtalad för brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet.

De misstänkta brotten handlar om att narkotikaroteln inom Helsingforspolisen inte har registrerat sina informationskällor enligt de bestämmelser som finns. För chefernas del handlar de misstänkta tjänstebrotten om övervakningen av sina underordnade.

Polisöverdirektören fick reda på bristerna redan 2009

I stämningsansökan framkommer att polisöverdirektören Mikko Paatero redan 2009 var medveten om att det fanns problem kring Helsingforspolisens användning av informationskällor och registreringen av dem.

Samma år blev Paatero medveten om att Helsingforspolisens dåvarande chef Jukka Riikonen inte ville följa de regler som finns för organiseringen av informationskällor.

Paatero var vid tidpunkten Riikonens chef.

Enligt åklagaren har Paatero försummat att direkt ingripa i de brister som uppdagats gällande registreringen av informationskällor.

För Paateros del har det misstänkta brottet skett 2009-2013.

Riikonen har känt till bristen under en längre tid

De informationskällor som narkotikapolisen i Helsingfors använt har inte registrerats eftersom källorna inte gått med på det. Riikonen har, enligt åtalet, känt till att den här motiveringen till att låta bli en registrering inte är i enlighet med lagar och förordningar.

Riikonen har, enligt åtalet, under en längre tid känt till att källorna inte har registrerats.

För Riikonens del har det misstänkta brottet skett 2009-2013.

Aapio kände till att motiveringarna inte höll

Lasse Aapio, som nu är chef för Helsingforspolisen, var vid tidpunkten för de misstänkta brotten biträdande chef och tre av de åtalade, bland dem Aarnio var Aapios underordnade.

Enligt åklagaren har Aapio redan hösten 2012 vetat att låta bli att registrera informationskällor med hänvisning till att källan inte vill inte är i enlighet med någon lag eller förordning.

För Aapios del har det misstänkta brottet skett mellan juni 2012 och juli 2013.

De åtalade nekar

Paatero, Riikonen och Aapio nekar alla till brott i sina svar på åtalen.

Enligt polisöverdirektör Paatero har han inte innan 2013 känt till att Helsingforspolisen inte har registrerat sina informationskällor.

Riikonen skriver i sitt svar till rätten att han som chef inte har deltagit i polisens operativa verksamhet. Bara i undantagsfall kan polischefen blanda sig i sina anställdas verksamhet och det här gäller också hemliga tvångsmedel och användning av informationskällor.

Riikonen har inte, i motsats till vad åklagaren hävdar, känt till bristerna under en längre tid. Enligt honom har ingen meddelat om dem till honom. Varken polisens högsta ledning, laglighetsövervakningen eller det högsta åklagarämbetet har reagerat, skriver Riikonen i svaret.

Aapio skriver i sitt svar att han inte haft tillgång till registret över informationskällor och att övervakningen av innehållet inte hör till hans uppgifter.

Förundersökningen inleddes efter avslöjande i HS

Helsingin Sanomat avslöjade hösten 2013 att narkotikapolisen inte registrerar sina källor och därefter gjorde dåvarande inrikesministern Päivi Räsänen (KD) en polisanmälan.

Åtalen i fallet väcktes i oktober 2017 och i maj 2018. Ett åtal väcktes dessutom så sent som dagen innan den förberedande sessionen hölls i tingsrätten.

Åtalet mot Lardot är ännu inte offentligt.

Efter tisdagens förberedande session inleds den egentliga rättegången i början av september.

Läs också