Hoppa till huvudinnehåll

Ändringar i ny djurskyddslag – djuren ska ha tillgång till vatten dygnet runt och hundar ska registreras

Mjölkkor i båsladugård i Liljendal
Mjölkkor i båsladugård i Liljendal Bild: Yle/Patrik Skön båsladugård

Den nya lagen om djurs välbefinnande ska vidare till riksdagen i höst. På onsdag presenterade ministeriet de ändringar som har gjorts efter att lagförslaget var ute på remiss.

Ministeriet fick in närmare 400 utlåtanden då lagförslaget var ute på remiss. Utgående från utlåtandena har det gjorts en del ändringar i förslaget.

Enligt det nya förslaget ska djuren ha tillgång till vatten dygnet runt, med vissa undantag. De är till exempel nyfödda och nykläckta djur och exceptionella eller svåra väderförhållanden.

I våras fick lagförslaget mycket kritik för att tillgången till vatten dygnet runt inte fanns utskriven i lagen, att båsladugårdar och grisningshäckar inte förbjuds.

Enligt det nya förslaget ska mjölkkor och kvigor i båsladugårdar rastas eller släppas ut på bete oftare. De ska rastas 90 dagar per år i stället för 60 dagar, och de kan rastas också vintertid.

Långa övergångstider i köttproduktionen

Dräktighetshäckar för suggor förbjuds under en övergångsperiod på 15 år, men de får användas under en period på högst 8 dagar i samband med betäckning.

Grisningshäckar, där suggorna ger di åt sina kultingar men inte själva kan röra sig just alls förbjuds inte. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä anser att ett förbud av båsladugårdar och grisningshäckar skulle leda till att produktionen i Finland minskar.

– Vi förnyar lagen så att den är en helhet som är i balans mellan djurens välbefinnande och näringen. Om vi inte gör så skulle produktionen minska i Finland och importen skulle öka, säger Leppä.

I stället uppmuntrar ministeriet producenterna till att övergå från grisningshäckar till frigrisning genom att ge högre stöd för frigrisning.

Enligt den nya lagen blir det också förbjudet att slakta djur utan bedövning.

Hundar ska registreras

För sällskapsdjurens del blir det också ändringar i lagen, det blir obligatoriskt att registrera och identifieringsmärka hundar. För katter kan en liknande registrering bli aktuell senare.

Bestämmelserna om avel av sällskapsdjur blir också strängare. Man vill komma åt skadlig avel, som bland annat leder till att hundar får andningsproblem. Under presstillfället på torsdagen sade Jari Leppä att man också vill komma åt problemen med valpfabriker och olaglig import av sällskapsdjur.

Den nya lagen heter inte längre djurskyddslag utan lag om djurs välbefinnande. Enligt ministeriet vill man betona att det inte bara handlar om att skydda djur från smärta utan att se till att djuren har det bra.

Lagförslaget ska vidare till riksdagen under hösten.