Hoppa till huvudinnehåll

I Italien dog flera personer när en bro kollapsade - hur mår Finlands broar?

Sattmarksbron i Pargas.
Många broar i Finland är från 1960 och framåt, som exempelvis Sattmarksbron Sattmarksbron i Pargas. Bild: Yle/ Nora Engström sattmarkssundet

Den italienska brokollapsen chockade många och dödssifforna stiger. Men hur är det egentligen ställt med broarna här i vårt eget land?

- I Finland finns inte broar av typen som var involverad i olyckan i Italien, säger Minna Torkkeli, avdelningschef på Trafikverket. Vi har snedkabelbroar, men de är nyare, från 1980-talet.

Den kollapsade italienska bron från 1968 hade en mycket speciell konstruktion skapad av ingenjören Riccardo Morandi, som också är upphovsman till en snarlik bro i Venezuela, General Rafael Urdaneta-bron från 1962.

Åldern tar ut sin rätt

Även om kontruktionerna skiljer sig åt, så många broar i Finland byggda under 1960-1990-talet och åldern innebär att en del behöver ses över. Enligt Trafikverket kommer behovet för reparationer ligga på ungefär samma nivå de närmaste fem åren.

Bro rasade i Italien
Bron i Genua ritades av Riccardo Morandi, som även står bakom en liknande bro i Venezuela Bro rasade i Italien Bild: AFP / Lehtikuva Italien,Genua,bro

- Det är bättre nu, men det är naturligtvis inte så att det inte finns behov av reparation här och var, säger Minna Torkkeli. Broar, precis som andra konstruktioner, åldras och måste repareras.

Ökade anslag och bättre rutiner har dock bromsat det värsta förfallet.

Tidens gång påverkar även de fordon som ska använda broarna, vilket också är en anledning till att ett konstant underhållsarbete behövs.

- Lastbilar och långtradare har blivit tyngre, och det kräver att vi tittar på hur broarna klarar av den ökade belastningen, säger Torkkeli.

"Kontrollrutinerna är bra"

Broar i Finland genomgår tre huvudsakliga nivåer av inspektion. Varje år görs en lättare, mestadels visuell inspektion där man tittar efter större skavanker eller fel.

Efter fem år görs ytterligare en lite mera djupgående inspektion och efter tio år kontrolleras bron noggrant, och vid behov görs specialanalyser av till exempel materialet. När broarna sedan blir för gamla är det dags för en total överhalning.

Fårholmsbron skall förnyas
Kontroller görs regelbundet av Trafikverket Fårholmsbron skall förnyas Bild: Yle/Kjell Vikman bro,Larsmo,fårholmsbron

- Det är inte på året, men sådär som en tumregel ska broar som är kring 30-40 år gamla ses över helt och hållet och grundrenoveras.

Städerna ansvarar för vägar och broar i stadsmiljön, medan större leder och vägar och broar på mindre orter hamnar under Trafikverkets paraply.

Trafikverket förvaltade i början av 2017 15160 vägbroar och 2417 järnvägsbroar för spårtrafiken.

Minna Torkkeli tycker att kontrollsystemet överlag fungerar, även om vissa fall som Kvarnbron över Aura Åär undantagen som bekräftar regeln.

ny bro byggs över Aura Å
Kvarnbron fick rivas och ersattes av en ny istället ny bro byggs över Aura Å Bild: YLE/Carmela Johansson Åbo,brospann

De som är ansvariga för kontrollerna genomgår en speciell utbildning för ändamålet, och det finns noggranna instruktioner för hur inspektioner ska ske.

Om man upptäcker fel som måste åtgärdas inom en rimlig tid begränsar man i första hand trafiken för att lätta på belastningen. Om felen är sådana som kräver omedelbara åtgärder stängs bron av och demoleras så småningom.

Även elektroniska sensorer används här och var, men enligt Torkkeli är systemet i dagsläget kostsamt och inte fullt så bra som det kunde vara, så för tillfället får finländarna lita på att inspektörernas och Trafikverkets ansträngningar räcker till.

Läs mera:

Dödssiffran i Italien 39 - bristande underhåll tros vara orsaken till broraset i Genua

Räddningspersonal arbetar desperat med att försöka hitta överlevande i rasmassorna efter broraset i hamnstaden Genua i nordvästra Italien. Minst 39 människor - bland dem minst tre barn - omkom då bron kollapsade. Den allmänna tesen är att det var dåligt underhåll som var den huvudsakliga orsaken till att bron gav vika.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes