Hoppa till huvudinnehåll

Kimitoöns Vatten har för höga fluoridhalter – riskgrupper rekommenderas undvika vattnet

vatten som hälls i ett glas
vatten som hälls i ett glas Bild: Derrick Frilund / Yle vatten,kranvatten,vattenförsörjning,dricksvatten,torka,vattenrening,vattenbrist,glas,Sight glass

I snart tio år har vattnet i Kimitoöns kommunala vattennätverk rört sig kring den övre gränsen för tillåtna fluoridhalter. Nu ombeds småbarn, äldre personer och gravida att undvika vattnet.

- Situationen är den att vi har överskridningar i fluoridhalten, säger Raimo Parikka, verkställande direktör för Kimitoöns Vatten.

Men fluoridhalten i Kårkullavattnet har hela tiden varit nära övre gränsen, säger Parikka.

- Det har inte hänt någon radikal ökning som en del kanske har trott.

Finns naturligt med fluorid i marken som leder till överskridningar

Enligt Parikka är problemet att det naturligt finns fluorid i marken i Egentliga Finland vilket är orsaken till att det kommunala vattnet på Kimitoön ofta rört sig kring, och ibland över, den tillåtna gränsen.

Provresultaten i januari visade att halterna inte var för höga, medan det var en överskridning i mars, för att sedan vara tillåtna värden igen i maj. Parikka konstaterar att halterna har rört sig kring 1,4 till 1,7 mg/l.

Kimitoöns vatten
Halterna i vattnet borde vara 1,5 mg/l eller under för att det ska vara okej. Kimitoöns vatten Bild: Yle/Linus Hoffman kimitoöns vatten

Vattnet i Kimitoön har följts med extra noga sedan år 2009 på grund av de höga halterna.

- Så som jag tolkar det anser myndigheterna, som följt läget nu under de senaste 10 åren, att överskridningarna nu varit allt för ofta.

- Men det är viktigt för våra kunder att förstå att inget radikalt har hänt. Det som har hänt är att nivån har sakta stigit. Nu betyder det att överskridningarna kommer tätare än tidigare.

Riskgrupper rekommenderas att dricka annat vatten

Parikka säger att en vuxen frisk människa behöver inte ändra sin användning av vatten på grund av fluoridhalterna just nu.

- Man ska däremot försöka dricka något annat vatten eller exempelvis mjölk om man tillhör någon av riskgrupperna. Riskgrupperna är små barn, gravida och äldre personer. För äldre personer kan för höga fluoridnivåer orsaka benskörhet.

Hur länge bör riskgrupperna undvika att dricka vattnet?

- Jag kan inte exakt säga hur länge. Sen när provresultaten måste visa att fluoridhalterna är under 1,5 mg/l.

Kimitoön har två vattendistributionsnät, ett vid Kårkulla och ett vid Nordanå.

Det är frågan om hushållsvattnet i norra delen av Kimito, som hör till Kimitoöns Vattens vattendistributionsnät från Kårkulla vattenbehandlingsanläggning, som är drabbat.

- De som är drabbade är norra delen av Kimito. Våra vattenprover visar att till exempel att vid skolcentret i Kimito vid Arkadiavägen är fluoridhalten 1,0. Området som är drabbat är ungefär från Arkadiavägen upp mot Dalby.

kökskran med rinnande vatten
Undvik vattnet om du tillhör någon av riskgrupperna. kökskran med rinnande vatten Bild: Touko Yrttimaa / Yle vatten,dricksvatten,drycker,drickande

Som en första åtgärd distribuerar Kimitoöns Vatten nu vatten från Nordanå till alla deras kunder.

- Vi använder lite Kårkullavatten, men mycket lite. I dag borde alla hushåll få endast Nordanåvatten.

Dessutom har de tillsatt en vattenpost vid Industrivägen 15 där man kan hämta vatten.

Vad händer nu?

Parikka säger att den första tanken var att åtgärda fluoridhalterna genom att blanda Kårkullavatten och Nordanåvatten i Kårkulla vattenbassäng. Men det visade sig vara tekniskt omöjligt.

- Det vi kommer att genomföra nu är en omvänd osmos för att sänka på fluoridhalterna till en nivå som myndigheterna godkänner.

Hur snart kommer det att ske?

- Med den första metoden, som inte gick att tekniks genomföra, skulle vi haft tid till sista september. Vi har nu begärt ett års tilläggs tid, till sista september 2019. Förhoppningsvis är det färdigt redan tidigare. Men som sagt, redan nu distribuerar vi Nordanåvatten i Kimitoöns norra delar som redan idag har låga fluoridhalter.