Hoppa till huvudinnehåll

Skogsområde i Sjundeå naturskyddas

En flygekorre.
Det finns bland annat flygekorrar i Övitsby i norra Sjundeå. Bilden är en arkivbild. En flygekorre. Bild: Yle/ Risto Salovaara ekorrar (familj),flygekorre,nattdjur

Ett skogsområde i Övitsby i norra Sjundeå har blivit naturskyddsområde.

Det här beslöt Närings-, trafik- och miljöcentralen efter att markägaren ansökte om att området skulle skyddas.

I skogen finns flera ovanliga arter så som flygekorren.

Där finns också rikligt med skogslindar. En naturlig bäck som rinner genom skogen anses också vara unik.

Det att skogen är skyddad innebär att man bland annat inte får avverka skog, bygga och göra upp vägar eller stigar, söndra mark eller dika i området.

Man får inte heller röra sig med motorfordon, göra upp eld eller tälta.

Däremot är det tillåtet att plocka matsvamp och bär och jaga i skogen.

Området ingår i jord- och skogsbruksministeriets Metso-program som ska skydda områden som är betydande för skogarnas mångfald i Finland.