Hoppa till huvudinnehåll

Stora regionala skillnader för befrielse från militärtjänstgöringen – ändringar i läkargranskningen påverkar

Beväringar svär krigsmannaed i borgå 11.08.17
Beväringar svär krigsmannaed i borgå 11.08.17 Bild: Yle/Stefan Härus rekryter,krigsmannaed,faned

Lännen Media rapporterar att andelen personer per årskull som befrias från militärtjänstgöringen är stora.

Störst chans för befrielse från tjänst har man i Norra Savolax och i Birkaland. Här undkommer över 20 procent av de uppbådsskyldiga militärtjänstgöringen. Det är frågan om både permanent befrielse och temporär befrielse.

På andra sidan skalan hittar vi Sydöstra Finland och Lappland, där under 15 procent får befrielse.

I Österbotten var siffran 15 procent och i Nyland och sydvästra Finland över 16 procent.

Från huvudstaben har man kommenterat de regionala skillnaderna och menar att det kan handla om tolkning av riktlinjerna.

Alltså, att landskapen drar olika gränser för när en värnpliktig skall befrias. Huvudstaben har inte ännu utfört en studie beträffande frågan.

Befrielsen från tjänstgöring ökade från och med 2006, i och med en uppdatering i hälsokontrollsriklinjerna.

Före uppdateringen genomförde ungefär 80 procent värnplikten.

Under de fem senaste åren har siffran sjunkit till 76 procent. Reduceringen i tjänstedugliga rekryter är betydligt större än andelen personer som väljer civiltjänstgöring, vilket 2017 var 1,4 procent.

Förändringen i hälsoriktlinjer har sänkt andelen beväringar som avbryter tjänsten. I dagens läge har andelen stabiliserats på 14-15 procent.

Reserven påverkas

Innan 2006 fattade man beslut om tjänsteduglighet utgående från själva värnplikten. Beslut om befrielse fattades ifall personen inte ansågs kunna genomföra tjänstgöringen.

Efter förändringen i hälsoriktlinjer beslutar man om en persons hälsotillstånd är gott nog för reserven. Kan den värnpliktig genomföra militärtjänstgöringen och vara till nytta i reserven.

Vidare uppdateringar gjorde för hälsoregementet 2008 och 2012. Efter den senaste uppdateringen fästs större uppmärksamhet vid motivation och den fysiska konditionen hos de värnpliktiga.

Läs också