Hoppa till huvudinnehåll

Trålhamnen i Lovisa förvandlas till företagskluster: ”Vi lever i symbios med varandra”

Trålhamnen i Valkom i Lovisa.
Nya företag ploppar upp i Trålarhamnen i Valkom. Hamnen fungerar ändå fortfarande också som fiskehamn. Trålhamnen i Valkom i Lovisa. Bild: Yle/Pontus Nyqvist Lovisa,hamnar,företag,Trålhamnen i Valkom

Det är buller och bång i trålhamnen i Lovisa. Grävmaskiner och andra arbetsfordon arbetar för fullt med att utvidga området så att allt fler företag kan flytta in.

Trålhamnen har en lång historia som sträcker sig ända till 1950-talet. Det var en viktig plats för traktens fiskare som behövde hamnen för att ta upp fångsten. Främst trålade fiskarna efter strömming.

- I slutet av 50-talet var här hemskt mycket trålare. De kom från Hangö och till och med från Björneborg och fiskade här utanför. Det fanns inte fisk förutom här, och jag tror att här var runt 15-20 trålare då, säger Nils Holmström som har jobbat som fiskare i 60 år.

Nils Holmström framför en trålare
Fiskare Nils Holmström har varit med sedan trålhamnen först grundades. Nils Holmström framför en trålare Bild: Yle/Pontus Nyqvist Lovisa,fiskare,trålare

Holmström, som är pensionerad i dag, berättar att Lovisaborna själva hade tre egna trålare när trålarhamnen togs i bruk.

För yrkesfiskarna blev det snabbt viktigt att få en egen hamn att hålla till i av rent praktiska skäl.

- Vi var hela tiden i den stora hamnen här bredvid men det blev ibland lite trångt om plats. Så började det pratas om att få en egen hamn och tack vare Holger Holmberg som drev projektet fick vi en hamn här till sist.

Strömming populärast att fiska

Den nya kajen blev färdig ungefär i slutet av 60-talet och gjorde att fiskarna inte behövde konkurrera om utrymme med andra båtar.

De behövde därför inte längre flytta båten om det kom in en lastbåt eller liknande till hamnen.

- Det var främst strömming som fiskades här och mycket av fisken fördes sedan vidare till minkfarmarna som minkfoder, säger Holmström.

Enligt Holmström används hamnen fortfarande för sitt ursprungliga syfte.

- Här har nog varit trålare och lossat. Här finns en trålare som är skriven i Lovisa och de var här förra hösten ända tills det blev is.

Enligt Holmström har fisket i området minskat lite på grund av att en stor del av fångsten går till minkfoder. Därför blir det mer praktiskt för fiskare att hålla till på västkusten eftersom transporten blir kortare.

Grävmaskin vid Trålhamen i Valkom Lovisa.
Grävmaskiner arbetar för att utvidga platsen så att nya företag kan flytta in till hamnen. Grävmaskin vid Trålhamen i Valkom Lovisa. Bild: Yle/Pontus Nyqvist Lovisa,byggplats,företag,hamnar

Att hamnen nu förändras och nya företag uppstår i området bekymrar inte Holmström.

- Vad är bättre än att det kommer nya företag till Lovisa, skrattar han.

Ser bara fördelar

Ett av företagen i hamnområdet är Boomeranger Boats, som bygger myndighetsbåtar för till exempel sjöbevakning, armé och polis.

Företaget har funnits på samma plats vid trålhamnen sedan början av 2000-talet.

I likhet med Nils Holmström är Boomeranger Boats projektchef Max Nordlund också odelat positiv till att nya företag flyttar in i området.

- Det är fantastiskt att Lovisa stad ger en möjlighet att kunna bilda ett sådant här kluster av olika sorters kunnande och sakkunskap. Det är sällsynt att man hittar den här sortens platser i Finland i dag, säger han.

Projektchef Max Nordlund, Boomeranger Boats.
Max Nordlund ser bara positivt på att allt fler företag flyttar in i hamnområdet. Projektchef Max Nordlund, Boomeranger Boats. Bild: Yle/Pontus Nyqvist företagare,företag,Lovisa,projektledare

Nordlund säger att han ser stora möjligheter gällande till exempel samarbetet mellan de olika företagen i framtiden.

- Vi använder andra företags tjänster här i hamnen också. Jag ser att vi över lag lever i symbios; vi hjälper varandra när det behövs och så vidare.

Centrum för båtbyggande

På Lovisa stad säger man att trålhamnen har utvecklats till ett företagskluster där flera företag med liknande kunskap och inriktning klumpar ihop sig.

- Trålhamnen har allt mer blivit ett centrum för båtbyggande. Här blir en koncentration av företag som tillverkar båtar för polis, tull, sjöbevakning, militärbruk och så vidare, säger utvecklingsdirektör Sten Frondén.

Utvecklingsdirektör Sten Frondén.
Sten Frondén ser gärna att fisket i Lovisa utvecklas och att speciellt yngre människor blir intresserade av yrkesfisket. Utvecklingsdirektör Sten Frondén. Bild: Yle/Pontus Nyqvist Lovisa,Direktör,utvecklingsdirektör sten frondén

Främst kustfiskare som är aktiva

Sten Frondén berättar att de ändå inte har övergett tanken om att låta trålhamnen fortsätta funktionera i sitt ursprungliga syfte, som fiskehamn.

- Vi har nu lämnat in en ansökan till NTM-centralen om att få bygga en pontonbrygga som ska göra det lättare att ta fångsten i land.

Det är främst kustfiske som utförs i området och mer sällan trålfiske och den typen av traditionellt fiske, berättar Frondén.

Kustfiskare fiskar ofta med nät men använder mindre båtar än trålare, och Frondén hoppas att den nya pontonbryggan kommer att underlätta deras arbete.

- Vi har haft en del diskussioner med fiskare och företagare om att utvidga möjligheten att ta emot fisk också från trålare och det är klart att vi är med och satsar på den sidan. Men just nu är det kustnära fisket det mest akuta, säger Frondén.

I framtiden hoppas Frondén att trålhamnen kan fortsätta funktionera som fiskehamn.

- Idealbilden är att vi skulle få tillbaka de trålare som nu fiskar mera i västra Finland. Att de skulle ha trålhamnen som sin bas, för då skulle vi få in mer strömming. Dessutom skulle jag gärna se att det kommer nya fiskare som använder trålhamnen för att landa sin fisk via kajkanten.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland