Hoppa till huvudinnehåll

Lännen Media: EU ger inget krisstöd till bönder som drabbats av torkan

Rågax
Rågax Bild: Mostphotos råg,spannmål

EU kommer inte att bevilja Finlands lantbruk krishjälp, trots de skador som torkan har vållat. Det uppger MTK:s ordförande Juha Marttila för Lännen Media.

Finland skickade tillsammans med Sverige, Danmark och de baltiska länderna en begäran om krishjälp, men fick ett nekande svar av lantbrukskommissionären Phil Hogan.

Hogan ska enligt Marttila ha svarat att problemet med torkan är så pass stort att EU inte har resurser att sköta problemet.

– EU anser att man har gjort vad man ska göra, säger Marttila.

Marttila önskar att EU:s svar ska beaktas då Finlands regering ska diskutera krishjälpen till lantbruket. Beslutet fattas under budgetberedningen.

– EU:s meddelande ger ett ökat tryck på förhandlingarna.

Hållbart lappa dåliga år med statsbudgeten?

Löntagarorganisationerna FFC, STTK och Akava stöder ett eventuellt krispaket för lantbruket, skriver tidningen Maaseudun Tulevaisuus.

Bland partierna är åtminstone SDP och Vänsterförbundet positivt inställda till ett krispaket, medan De grönas ordförande Touko Aalto är mera kritisk.

Till tidningen säger Aalto att det inte är hållbart att upprepade gånger lappa dåliga skördeår och andra förluster med statsbudgeten.

Skördetröska
Skördetröska Bild: Lehtikuva Skörd,jordbruk,lantbruk,traktor,ängar,fält,sommar,farming,Agriculture,Jordbearbetning,Outdoors,Agricultural

För någon vecka sedan skrev Pro Agria i en rapport att årets spannmålsskörd blir den sämsta på hela 2000-talet och att uppemot hälften av skörden kan gå förlorad i de värst drabbade områdena.

Bristen på foder har också lett till att bönder tvingats till nödslakt.

Förutom den väldigt varma och torra sommaren uppskattas dessutom var tredje jordbrukare lägga ner sin verksamhet under de kommande sju åren på grund av de stora ekonomiska svårigheterna.

Källor: STT, Maaseudun Tulevaisuus, Yle

Läs också