Hoppa till huvudinnehåll

Ville Pursiainen ny direktör för Lojo sjukhus

Läkare i korridor.
Neurologen Ville Pursiainen får beröm för att ha kunnat förändra Borgå sjukhus efter att förlossningsverksamheten där upphörde. Läkare i korridor. Bild: Yle/Mikael Kokkola läkare,Ville Pursiainen

Ville Pursiainen, som för tillfället jobbar vid Borgå sjukhus, blir ny direktör för Lojo sjukvårdsområde. Pursiainen valdes bland elva sökande.

Det var styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som valde ny direktör utgående från ett förslag från en intervjugrupp.

Gruppen ansåg att tyngdpunkten när man väljer ny direktör ska ligga vid flera saker.

Det handlar om en helhetssyn, ett ledarskap som kan genomföra förändringar, förmåga att kombinera ekonomiskt tänkande och sjukvård samt prov på att man nyligen har genomfört reformer.

Har förnyat Borgå sjukhus efter att BB lades ned

Pursiainen har verkat som överläkare inom neurologi vid Borgå sjukhus sedan år 2012.

Sedan år 2015 har han också verkat som direktör för den medicinska resultatenheten och fungerat som andra ersättare för Borgå sjukvårdsområdes direktör.

en tom operationssal med lampor och monitorer
Borgå sjukhus. en tom operationssal med lampor och monitorer Bild: Jeanette Broman / Yle operationssalar,Borgå,borgå sjukhus

Intervjugruppen lyfter fram att Ville Pursiainen trots sin relativt korta erfarenhet som chef aktivt har deltagit i arbetet med att omforma verksamheten vid Borgå sjukhus.

Han har också utvecklat samarbetet med primärhälsovården.

Borgå sjukhus har genomgått stora förändringar då till exempel förlossningsverksamheten upphörde.

Pursiainen har lyckats anpassa verksamheten vid sin enhet till den nya verkligheten. Vårdköerna har blivit kortare utan att kostnaderna har ökat.

Intervjugruppen anser också att Pursiainen under intervjun förde fram klara visioner för hur Lojo sjukhus kunde utvecklas och visade stort intresse för jobbet.

Lojo sjukhus
Lojo sjukhus. Lojo sjukhus Bild: Yle/Robin Lindberg hns jour

Nuvarande direktören flyttar till Hyvinge

Ville Pursiainen efterträder Raija Kontio som efter bara två år lämnar Lojo sjukhus. Hon valdes i våras till direktör för sjukvårdsområdet i Hyvinge.

Kontio börjar jobba i Hyvinge redan i september så målet är att Pursiainen får börja jobba i Lojo så fort som möjligt.

Lojo sjukhus

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland