Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmarknaden överträffade prognoserna – OP förutspår att arbetslösheten blir under åtta procent i år

En byggarbetsplats där tre män styr en komponent som hänger från en lyftkran.
Arkivbild. En byggarbetsplats där tre män styr en komponent som hänger från en lyftkran. Bild: Lehtikuva/ EMMI KORHONEN byggplatser,arbete

OP-gruppen har publicerat sin ekonomiska prognos och där framgår det att tillväxten fortsätter på den globala marknaden. Också i Finland fortsätter tillväxten, och speciellt på arbetsmarknaden är draget bra.

BNP har vuxit under första kvartalet i Finland med 3,1 procent i jämförelse med samma kvartal i fjol. I jämförelse med kvartalet innan växte BNP med 1,2 procent. OP förväntar sig att Finlands BNP växer med 2,8 procent under 2018.

OP förväntar sig ändå att tillväxten kommer att bli långsammare fram till slutet av 2019 bland annat på grund av att den globala efterfrågan minskar.

Handelshinder besvärliga för Finland

Den största hotbilden för den finländska tillväxten är för tillfället att utrikeshandeln minskar på grund av handelshinder.

– Tillväxtens första spurt är nu över och nu är en jämn marschtakt att vänta. Tillväxten är inte på en lika stabil bas som tidigare, och osäkerheten inom exporten kan inte tas med en axelryckning.

De ökade riskerna märks nu också i vår prognos, säger OP:s chefsekonom Reijo Heiskanen.

SSAB:s hamn i Lappvik stängs. Fartyget Altamar är det sista som lastas.
Handelshinder kan ställa till det för exporten. SSAB:s hamn i Lappvik stängs. Fartyget Altamar är det sista som lastas. Bild: Yle/Minna Almark hamnkran

Investeringarna har också minskat i Finland i och med att byggandet minskar. Däremot är konsumtionen fortfarande på en hög nivå.

– Den starka tillväxten märks nu i plånböckerna. Arbetstagarnas inkomster växer fortare än inflationen och sysselsättningen ökar snabbt. Hushållen har också en stark tillit för sin ekonomi, konstaterar OP:s ekonom Henna Mikkonen.

Het arbetsmarknad

Sysselsättningen överträffar alla förväntningar. För tillfället ökar tillsvidareanställningarna. Enligt OP var sysselsättningsgraden 71,8 procent i juni, vilket är det högsta på över åtta år.

Samtidigt förväntar sig OP att arbetslöshetsgraden kommer att sjunka under åtta procent i år. Det är värt att notera att sysselsättningsgraden har vuxit snabbare än alla prognoser hade förutspått, och att de tidigare prognoserna måste nu omjusteras.

Europeiska styrräntan fortsatt stabil, handelskrig största hotet för globala tillväxten

Globalt är tillväxten fortsättningsvis god, trots att den är mer splittrad än tidigare. Globala handeln och industriproduktionen har ändå vuxit långsammare än tidigare, vilket märks i Europa och tillväxtekonomier. I USA är tillväxten fortsatt kraftig.

Reijo Heiskanen, pääekonomisti, OP-Ryhmä.
Reijo Heiskanen anser att sysselsättningsgraden har förbättras ovanligt bra. Reijo Heiskanen, pääekonomisti, OP-Ryhmä. Bild: Sasha Silvala / YLE börser,börsbolag,OP Gruppen

I Europa kommer man också snart att se tecken på inflation. Enligt OP:s ekonomister kommer inflationen vara lite högre än var Europeiska centralbanken ECB har som mål.

– ECB:s linje är att hålla styrräntorna på nuvarande nivå fram till nästa sommar. Vi misstänker att ECB kommer att revidera sin synpunkt under nästa vår, då inflationen överskrider målet tidigare än väntat, säger Heiskanen.

Största riskerna inom ekonomin är för tillfället handelspolitiken. Ifall handelspolitiken plötsligt blir strängare skulle det drabba den globala ekonomin redan nästa år.