Hoppa till huvudinnehåll

Elever: Trots att fattigdom orsakar mobbning tas frågan ofta inte upp i skolklasserna – expertgrupp på ministerium analyserar heller inte frågan

En ensam pojke sitter lutad mot en vägg med huvudet mot knäna.
Mobbningen är ett av fattigdomens ansikten. En ensam pojke sitter lutad mot en vägg med huvudet mot knäna. Bild: Mostphotos pojkar,mobbning,mental hälsa,psykiatrisk vård,ungdomar,depression,problem,ungdomsarbete,ensamhet,psykiskt välbefinnande,barnmisshandel,ledsen

I rapporten Barnets röst, sammanställd av Rädda barnen, framkommer det att 58 procent av de 1 700 unga i åldern 13-17 som tillfrågats inte diskuterat fattigdom i klassen.

I samma rapport uppdagas också att 69 procent av dem som säger sig vara mindre bemedlade blivit mobbade. Samma siffra för dem som anser sig vara välbeställda var 39 procent.

Christer Holmlund som är ordförande för Finlands svenska lärarförbund är förvånad, eftersom han upplever att lärarna nog är uppmärksamma på att förebygga mobbning. Han har ändå en teori om varför fattigdom som diskussionsämne ofta inte framkommer i klassrummen.

- Det är ett svårt ämne att diskutera så att ingen känner sig utpekad i diskussionen, säger Holmlund.

Christer Holmlund
Christer Holmlund, ordförande för Finlands svenska lärarförbund. Christer Holmlund Bild: YLE/Mirjam Heir christer holmlund

Han tror också att det är viktigt att fokusera på värderingar. Att införa striktare regler om till exempel hurudana kläder elever får ha på sig tror han inte är lätt att genomföra.

- Jag har inte analyserat det här ännu så mycket, med det är bra att det lyfts i samhällsdebatten. Att införa klädkoder eller vilken typ av mobiltelefon du får ha med till skolan är svårt. Men det är värt en diskussion hur vårt samhälle kunnat utvecklas så att vi blivit ganska materiellt fixerade, säger Holmlund.

En fråga som kan förorsaka stigmatisering bland de yngsta är kutymen att ta med en pryl som står en kär till skolan. Ett sådant förfarande kan leda till att de som inte har mycket pengar att röra sig med blir utpekade.

Holmlund poängterar att man inom småbarnspedagogiken är medveten om den här typen av problem, men att det ändå kunde vara skäl att kritiskt granska sina förfaranden.

- Du kan ju plocka med en kär sak, men det får inte bli en kapprustning i vem som har den dyraste kära saken. Jag tror det är bra att ta sig en tankeställare och fråga sig om någon blir utanför. Det finns säkert andra sätt att berätta om vad som är kärt än genom att fokusera på det materiella, säger Holmlund.

Ministeriet rapport om mobbning tar inte upp fattigdom

Undervisnings- och kulturministeriet gav i mars ut en rapport som behandlar mobbning. Rapporten, som sammanställts av en rad experter, analyserar olika orsaker till mobbning. Fattigdom kommer ändå inte upp i rapporten som ett specifikt tema.

Det är inte alltid direkt fattigdom som orsakar mobbning, utan till exempel avsaknaden av ett specifikt föremål― Riia Palmqvist

Utbildningsrådet Riia Palmqvist vid Utbildningsstyrelsen betonar att rapporten behandlar mobbning som ett mångfacetterat problem.

- Jag kan inte säga att fattigdom är en sak som tas upp här. Vi fokuserar inte på ett enskilt fenomen, utan ser på problemet ur en bredare vinkel, säger, Riia Palmqvist.

Rapporten nämner ändå mobbning förorsakad av identitet – som till exempel kan beröra sexuella minoriteter – som ett specifikt ämne.

Hur har man tidigare försökt åtgärda frågan om fattigdom som en orsak till mobbning?

- Jag kan inte här säga hur man tagit i tu med frågan. Det finns som sagt en hel massa orsaker till mobbning, säger Palmqvist.

Palmqvist tror inte heller att man alltid direkt kan säga att det just är fattigdom som förorsakar mobbning.

- Det är inte alltid direkt fattigdom som orsakar mobbning, utan till exempel avsaknaden av ett specifikt föremål eller att man inte har de kläder som är på modet. Socioekonomiska frågor är precis lika trista orsaker till mobbning som något annat, säger Palmqvist.