Hoppa till huvudinnehåll

Kravet på individualiserad undervisning i skolor har blivit större - resurser saknas

Lärare som skriver på tavlan
Lärare som skriver på tavlan Bild: Yle/Jeanette Winberg lågstadie lärare

Lärarens arbetsuppgifter och ansvar har förändrats mycket genom tiderna. En utveckling som märkts av inom skolvärlden under de senaste åren är det allt större ansvaret som satts på både lärare och elever.

Förr i tiden förväntades eleverna sitta tysta vid sina pulpeter och lyssna på läraren då de gick i skolan. I dag förväntas eleverna ta mera initiativ och betydligt aktivare delta i sin inlärningsprocess. Lärarens uppgifter ser också mycket annorlunda ut än förr, de ska numera fokusera allt mera på elevernas individuella behov.

Christer Holmlund, som är ordförande för Finlands Svenska Lärarförbund, säger att för att ge läraren en ärlig chans att kunna möta de allt högre kraven så kräver det också väldigt små undervisningsgrupper.

- Jag tycker att ett sätt att komma närmare eleven är bra men då måste resurserna följa med och de gör de inte i dagens läge, säger Holmlund.

Förr var det bara kunskap som gällde men nu ser man på eleven som en helhet― Christer Holmlund

Holmlund tycker att möten och eventuellt onödig byråkrati måste minska för att lärare bättre ska kunna möta de krav som ställs på dem i dag. Han upplever också att läraren sköter väldigt mycket av social- och hälsovårdssektorns uppgifter.

- Förr var det bara kunskap som gällde men nu ser man på eleven som en helhet, vilket är bra. Men då kan man inte sätta allt ansvar på läraren, säger Holmlund.

Holmlund påpekar att läraren oftast bär det primära ansvaret och först efteråt får eleven stöd av kuratorer, skolpsykologer och eventuellt socialarbetare.

- Den biten borde vi se över därför att skolan inte bara ska handla om kunskap i dagens läge, utan att växa som människa, säger Holmlund.

Annorlunda var det förr

Museilektor Anna Finnilä brukar under sina guidade rundvandringar på skolmuseet i Helsingfors berätta om disciplinen i skolorna på 30-talet. Hon tycker att det är positivt att det inte är lika strängt i skolan längre, och att elever inte behöver vara rädda för sin lärare. Hon konstaterar ändå att den moderna skolan har satt ett väldigt stort ansvar på eleven.

- Kraven är ganska stora på barn att hela tiden ständigt vara de som aktivt söker svar på frågor och det kan vara ganska oroligt på timmarna. Det gör att eleverna blir väldigt trötta snabbt och det är någonting som de brukar säga här, säger Finnilä.

Skolpulpet från 30-talet
Så här kunde en pulpet se ut på 30-talet. Skolpulpet från 30-talet Bild: Jyrki Ojala Pulpet,Skolbänk,skolor,1930-talet,möbler,skolmuseer,Helsingfors stadsmuseum

Finnilä berättare att elever under slutdiskussionen på museet brukar kommentera att de uppskattar lugnet de upplevt på lektionen från förr i tiden som hon demonstrerat under rundvandringen.