Hoppa till huvudinnehåll

Lammen lever farligt just nu - årets vargungar lär sig jaga

Får
Får Bild: Yle/Minna Almark lamm,Raseborg

Just nu, i månadsskiftet augusti-september, löper fårfarmarna stor risk att få besök av vargar. Finlands viltcentral säger att årets vargungar nu börjar röra sig med varghonorna, och lär sig jaga.

Fjolårets vargungar har kastats ut ur boet och jagar för sig själv.

Både årets och fjolårets vargungar föredrar enligt viltcentralen fårinhägnader.

Under de senaste åren har vargar dödat mellan 50 och 160 lamm per år. Ägarna har ersatts med mellan 25 000 och 45 000 euro.

Skydda lammen med elstängsel

De största skadorna har åsamkats fårfarmare på kända vargrevir, men skador kan också uppstå på andra håll, eftersom vargarna rör sig långa sträckor.

Farmägarna uppmanas skydda sina lamm - det vanligaste sättet är att förse inhägnaden med elstängsel.

För det här ändamålet går det att ansöka om stöd från viltcentralen.

Om man vet att det rör sig varg i området är det bra att flytta lammen inomhus till natten, säger viltcentralen.