Hoppa till huvudinnehåll

Påven talar om övergreppen inom kyrkan: ”Offrens hjärtskärande smärta som stiger till himlen, ignorerades, gömdes och nedtystades länge"

Påven
Påven Franciskus Påven Bild: EPA/CLAUDIO PERI påvar,påskmässa

I ett brev till världens 1,2 miljarder katoliker fördömer påven Franciskus de övergrepp som präster utfört mot barn.

I det omfattande brevet på drygt 2 000 ord fördömer påven utnyttjandet och berör bristerna i hur de uppmärksammade fallen behandlats.

Påven medger att den katolska kyrkan borde ha ingripit tidigare. Dessutom ber han om förlåtelse för sina egna synder i anknytning till utnyttjandet.

Brevet är adresserat till ”Guds folk”, och innehåller en uppmuntran till katoliker att tillsammans godkänna att problemen finns och tillsammans motarbeta dem och inte låta krisen riva sönder världens största kristna samfund.

Påven kritiserar i brevet en ”dödens kultur” som omringat brotten som pågått och tillåtits pågå inom kyrkan.

Dödens kultur är ett begrepp som använts vid religiös argumentering kring frågor som abort, eutanasi och dödsstraff. Nu dyker det upp i anknytning till brott mot barn och mörkläggandet av dem.

Hoppa över Twitterpostning

- Med skam och ånger, erkänner vi som kyrklig gemenskap, att vi inte var där vi borde ha varit, att vi inte agerade i tid, att vi inte insåg vidden och allvaret av skadan som orsakades på så många liv. Vi försummade och övergav de minsta, skriver den romersk-katolska kyrkans högste ledare i brevet.

- Ingen möda kommer att sparas för att förhindra övergrepp och mörkläggningen av desamma, skriver påven i brevet.

I brevet finns ändå inga exempel på konkreta åtgärder, utan utlåtandet rör sig på en mer andlig nivå.

Det är viktigt att vi som kyrka med smärta och skam, kan se och fördöma de grymheter som begåtts av gudsvigda personer, präster, och även av alla dem som hade uppdraget att övervaka och skydda de mest utsatta. Vi ber om förlåtelse för våra egna synder och andras synder― Påven Franciskus
Bild av statyerna vid Peterskyrkan i Rom.
Bild av statyerna vid Peterskyrkan i Rom. Bild: Martti Juntunen (Juuso Juntunen) YLE 1988. påvedömet i rom

Flera uppmärksammade fall av utnyttjande

Enligt Vatikanen rör det sig om första gången påven genom brev uttryckligen berör sexuellt utnyttjande.

Påvens utlåtande kommer efter att det uppdagats att det förekommit sexuellt utnyttjande av barn och ungdomar i den amerikanska delstaten Pennsylvania.

Utredningen visade att 301 präster i delstaten gjort sig skyldiga till sexuella övergrepp på barn under en period på 70 år. Övergreppen hade mörklagts.

- Mönstret var att utnyttja, förneka och mörklägga, sade statsåklagaren i Pennsylvania, Josh Shapiro i samband med att rapporten publicerades.

Liknande fall har inträffat förutom i USA också bland annat i Australien, Chile, Indien och Irland.

Offrens hjärtskärande smärta som stiger till himlen, ignorerades, gömdes och nedtystades länge. Men ropen var starkare än alla de försök att tysta ner dem, eller andra åtgärder som ökade allvaret genom att man gjorde sig till medbrottsling― Påven Franciskus
Jag inbjuder Guds heliga trogna folk till ånger, bön och fasta, som Herren befaller. Må det väcka vårt samvete, vår solidaritet och vårt engagemang för en skyddande kultur som säger "aldrig mer" till varje form av övergrepp― Påven Franciskus

Besöker Irland under helgen

Påven kommer att besöka Irland under helgen, ett land som trots en kraftig sekulariseringsprocess under de senaste decennierna fortsättningsvis hör till de mest katolska länderna i Västeuropa.

En stor utomhusmässa i Dublin med uppåt en halv miljon deltagare planeras i Phoenix Park. Då påven Johannes Paulus II besökte Irland
år 1979 deltog närmare 1,3 miljoner människor i utomhusmässan.

Dublins ärkebiskop betonade innan mötet skulle äga rum att de strukturer i kyrkan som möjliggjort och underlättat övergreppen ”för alltid och överallt måste brytas ned”.

Han sade att han förväntar sig att påven under sitt besök kommer att träffa människor som utsatts för brott inom kyrkan.

I Irland har flera fall av utnyttjande och våld uppdagats bland annat i de ungdomshem och skolor som drivits av kyrkan under 1900-talet.

Källor: BBC, Signum, Irish Times, RTE

Läs också