Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg fortsätter stöda olönsam busstrafik - en tillfällig lösning till årsskiftet

En buss utanför Ekenäs resecenter.
Bland annat Ampers linje mellan Ekenäs, Karis och Fiskars får stöd. Bilden är en arkivbild. En buss utanför Ekenäs resecenter. Bild: Yle/Malin Valtonen ekenäs resecenter,Ekenäs

Raseborg fortsätter stöda lokala bussbolag fram till årsskiftet. Totalt handlar det om 50 000 euro.

Det handlar om en tillfällig lösning tills linjetrafiken i staden har utretts.

Wikströms Busstrafik får ett stöd på 5 000 euro per månad för rutten Bromarv - Tenala - Ekenäs. Totalt handlar det om en summa på 20 000 euro under perioden 1.9 - 31.12.2018.

Ampers Busstrafik får ett stöd på 360 euro per vardag för samma period för linjen Ekenäs - Karis - Fiskars. Det blir en totalsumma på närmare 30 000 euro.

Behovet av bussturer i Raseborg kommer att ses över under hösten och vinterns lopp i samband med att skolskjutsarna konkurrensutsätts.

Logistiker utreder kollektivtrafiken

Busslinjerna borde ha utretts redan under våren 2018, men det har inte funnits en expert på logistik som har kunnat göra det.

Raseborg har nu anställt en logistiker som har inlett sitt arbete.

En arbetsgrupp tillsätts också för att utarbeta en långsiktig lösning för kollektivtrafiken i Raseborg. Arbetsgruppen ska rapportera till stadsstyrelsen före utgången av det här året.

Båda bussbolagen Wikström och Amper har meddelat att de lägger ner flera busslinjer om de inte får stöd av staden.

Ekonomisk förlust för bussbolagen

Under det här året upphör stödet till kollektivtrafiken via Raseborgs stadsbiljett och regionbiljett och det innebär ett stort ekonomiskt bortfall för trafikanterna. Därför har bussbolagen bett om stöd av Raseborg.

Raseborgs stad har fört diskussioner med både Wikströms Busstrafik och Ampers Busstrafik under våren och försommaren.

Båda bolagen har bett staden om stöd för att kompensera stödet genom stadsbiljetten och regionbiljetten faller bort.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland