Hoppa till huvudinnehåll

Åbo Akademi ska klara sparkrav genom mer forskning och effektivare undervisning

Academill, Åbo Akademi i Vasa.
Academill, Åbo Akademi i Vasa. Bild: Yle/Andy Ödman universitet,åbo akademi i vasa

Åbo Akademi jobbar för att få ekonomin i balans till år 2020, för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademis del betyder det att minska på utgifterna och höja på intäkterna.

Dekanus Fritjof Sahlström gläds över att det ser ut som att man kan göra det utan att behöva skära ner på personalen.

För att minska på utgifterna ska man, enligt Sahlström, bland annat se över kursutbudet och se om det finns kurser på olika håll inom Akademin som överlappar varandra.

- Vi ska också tillsammans med fakulteterna i Åbo se om det finns studiepoäng som ges både i Vasa och Åbo. Vi ska se på hur vi kan få ett bättre samarbete mellan ämnena och över fakultetsgränserna.

Dessutom ska man utveckla utbildningarna och kurserna för att locka fler sökanden.

- Komplexa problem kräver mångsidiga och komplexa lösningar.

Professor Fritjof Sahlström
Fritjof Sahlström Professor Fritjof Sahlström Bild: Jens Berg Fritjof Sahlström

Mer forskning

Genom att bli ännu bättre på forskningssidan ska man, enligt Sahlström, öka intäkterna. Åbo Akademi får sina pengar från staten via en så kallad statlig fördelningsmodell.

Hälften av potten kommer för vad man presterar på forskning och andra hälften för vad man presterar på undervisning.

- Vi har möjlighet att bli ännu bättre på forskningssidan. Genom att på olika sätt förändra hur vi arbetar med undervisningen skapar vi möjligheter för personalen att ägna sig åt forskning. Då kan de publicera sig och få forskningsanslag. I det system vi verkar belönas publicering och forskningsanslag med euron.

För fakulteten för pedagogik och välfärdsstudiers del handlar underskottet om ungefär 800 000 euro. Fakultetens totala budget är drygt tio miljoner euro.

- Allt behöver inte komma från forskningsartiklar, utan vi har fler åtgärder som vi bedömer vi kan genomföra utan att vi åtminstone i det här skedet behöver göra något som direkt drabbar personalen. Även om det är ett tufft läge är vi ganska optimistiska just nu.

Det var i juni som Åbo Akademis styrelse beslöt att vidta sparåtgärder för att nå balans i budgeten inom två år. Enligt Sahlström har nog personalen funderat på sparkravet under semestern.

- Åtminstone för min del är det en lättnad att vi kunde ge ett sådant här besked.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten