Hoppa till huvudinnehåll

Billigast att renovera skolköken i Ekenäs - Österbyköket först ute att saneras

Österby skola i Ekenäs.
Köket i Österby skola är i dåligt skick. Österby skola i Ekenäs. Bild: Yle/ Bubi Asplund skolsammanslagningar,Raseborg,Ekenäs

De befintliga skol- och daghemsköken i Ekenäsområdet borde få finnas kvar också i fortsättningen, anser stadsstyrelsen i Raseborg. På det sättet skulle Raseborgs stad minimera sina investeringskostnader de kommande tio åren.

De tillverknings- och utdelningskök som finns beräknas saneras och förnyas inom tio års tid.

Köket i Österby skola skulle enligt planerna saneras först. Det beräknas ske år 2019.

Skolkök
Höjdens skola i Tenala kunde saneras 2023. Skolkök Bild: Yle/ Robin Holmberg höjdens skola,Raseborg

Köket i Ekenäs högstadieskola beräknas saneras år 2021, Höjdens skola år 2023 och Seminarieskolan år 2025.

Innan renoveringsprojektet i Österby kan påbörjas ska renoveringskalkylen godkännas i stadsstyrelsen.

Inget centralkök i Ekenäs

Att bibehålla köksstrukturen i Ekenäsområdet innebär de lägsta investeringskostnaderna de kommande 10 åren.

Allra billigast skulle det vara att utlokalisera köksverksamheten, men det är inte ett hållbart alternativ för Raseborgs del.

En utredningsgrupp har tidigare kommit med fem olika utkast till hur köksstrukturen i Ekenäsområdet kunde se ut.

Tre av utkasten handlade om att man skulle skapa två till tre centralkök i området.

Stadsstyrelsen i Raseborg konstaterar att den nuvarande köksstrukturen i Ekenäsområdet kan effektiveras både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

Om det sker ändringar i skol- eller daghemsstrukturen eller i landskapsförvaltningen kan det också påverka köksstrukturen, påpekar stadsstyrelsen.

Många frågetecken

Staden ska också beakta tilläggskapaciteten i Karis centralkök när man dimensionerar kosthållsstrukturen och förnyar tillverkningsköken i Ekenäsområdet.

Kock Michael arbetar med personalen vid centralköket i Karis högstadium.
Karis centralkök har en kapacitet att laga 2 500 portioner. Kock Michael arbetar med personalen vid centralköket i Karis högstadium. Bild: Nicole Hjelt / Yle Michael Björklund,kockar,skolmat,Centralkökshus,Karis,karis högstadium

I praktiken innebär att det i framtiden kan köras ut mat från Karis centralkök till skolor i Ekenäsområdet.

Men för tillfället finns det flera frågetecken kring kosthållsstrukturen än svar, säger kosthållschef Tove Damén-Wikholm.

- Vi vet ju inte hur det blir med vårdreformen och landskapsreformen och hur det påverkar, säger hon.

Ett annat frågetecken är hur antalet barn i Raseborgs daghem och skolor förändras.

Raseborgs stadsstyrelse behandlade ärendet på sitt möte på måndagen (20.8). Stadsfullmäktige ska ännu säga sitt i frågan.