Hoppa till huvudinnehåll

Bussbiljetterna kan bli billigare för Sibboborna i och med den nya zonindelningen

HRT:s buss i Nickby
HSL:s bussar fortsätter trafikera i Sibbo. Däremot ska busstationen i Nickby flytta. HRT:s buss i Nickby Bild: yle/Jeanette Winberg Helsingforsregionens trafik (HRT),Sibbo,Nickby,busstrafik,nickby busstation

Den nya modellen för kollektivtrafiken i Helsingforsregionen med zoner istället för kommungränser kommer inte att medföra så stora förändringar för Sibboborna. Det är till och med möjligt att de pendlande kommuninvånarna vinner på kuppen.

De nya zonerna är indelade i bokstäverna A, B, C och D. Sibbo kommer att till största delen höra till zon D men en liten del av kommunen kommer att tillhöra zon C.

Grannkommunen Kervo kommer att tillhöra samma zon D som Sibbo.

- Normalt kommer man inte att kunna köpa biljetter med enbart en zon utan man kommer att vara tvungen att köpa en biljett för minst två zoner, förklarar Kajsa Jama, Sibbo kommuns generalplanchef.

Ett undantag är trots allt zon D, det vill säga den zon dit både Sibbo och Kervo hör.

Det här betyder att en Sibbobo som arbetar i Kervo, kan köpa enbart en D-zon-biljett.

En karta över den nya zonfördelningen inom Helsingforsregionens trafiks område.
Så ska zonindelningen se ut. En karta över den nya zonfördelningen inom Helsingforsregionens trafiks område. Bild: Helsingforsregionens trafik Helsingforsregionens trafik (HRT),kollektivtrafik

Billigare biljetter - kanske

Trots att det oftast krävs en biljett för minst två zoner, kommer biljetterna för sibbobornas vidkommande inte att bli dyrare.

Tvärtom kan de till och med kosta mindre efter årsskiftet, då det nya systemet träder i kraft.

- Enligt beräkningar kommer biljettpriserna att sjunka med i snitt tre procent, men prisförändringen kommer huvudsakligen att gälla zon B och C, säger Jama.

Inga priser är ännu fastslagna, utan prisförslagen är nu på konsultationsrunda hos kommunerna.

För en Sibbobo som regelbundet pendlar till sin arbetsplats i Helsingfors centrum kommer en ABCD-zon-biljett att kosta 141 euro per månad, det vill säga i stort sett samma pris som motsvarande biljett har idag.

- Det är skäl att jämföra det pris som föreslås för en ABCD-zon-biljett med nuvarande pris för en månadsbiljett. Om förslaget går igenom kommer den nya biljetten att vara en euro billigare, säger Jama.

Busspassagerare i vasa
Busspassagerare i vasa Bild: Yle/ malin HUlkki åka buss

Bättre förbindelser mellan norr och söder

Förutom det nya biljettsystemet kommer det också att bli en del förändringar inom ruttnätet i Sibbo. Bland annat förbättras förbindelsen mellan Söderkulla och Nickby i och med det nya ruttnätet.

- Linje 841 kommer att splittras på två linjer, 841 och 842, där den gamla Östra Centrum-linjen 841 kommer att fortsätta via Söderkulla mot Nickby, förklarar Jama.

Hälften av kostnaderna för HSL:s trafik till Sibbo ska täckas med biljettintäkter och den andra hälften ska Sibbo kommun stå för.

- Kommunens andel är starkt på stigande och enligt senaste beräkningar är man för innevarande år uppe i ett belopp som är en miljon större än man ursprungligen hade budgeterat för. De kommande åren är trenden den samma, förklarar Jama.

Sibbo kommunstyrelse beslöt vid sitt möte på tisdag att i ett utlåtande till HSL konstatera att den häftiga kostnadsökningen och oförutsägbarheten inte är godtagbar.

HRT:s förslag till biljettpriser 2019-2021 (euro):

ABBCABCCDBCDDABCD
Engångsbiljett2,802,804,604,605,402,806,50
Periodbiljett 30 dagar59,7059,70107,50107,50115,8059,70157,60
Årsbiljett (per månad)53,0053,0096,0096,00104,0053,00141,00