Hoppa till huvudinnehåll

Jakobstad redo att finansiera ny tradenomutbildning vid Novia – väcker kritik vid Centria

Campus Allegro
Campus Allegro i Jakobstad. Campus Allegro Bild: Nathalie Lindvall Jakobstad,Campus Allegro,centria

Stadsstyrelsen i Jakobstad vill inleda en svenskspråkig tradenomutbildning i samarbete med yrkeshögskolan Novia vid Campus Allegro. Förslaget väcker kritik vid Centria, som redan erbjuder motsvarande utbildning.

Utbildningen skulle ha 30 platser och staden är beredd att gå in med 100 000 euro per år, i fyra års tid, för att finansiera utbildningen.

Utbildningen motiveras med brist på arbetskraft

Bakgrunden till initativet är en utredning som Österbottens Handelskammare gjort.

Utredningen visar att 47 procent av företagen i Österbotten lider brist på kompetent arbetskraft, och att detta är ett betydande hinder för de österbottniska företagens tillväxt.

Kodare, produktionsarbeten inom industrin, försäljningsuppdrag med djupare kunskap samt arbetsledare inom byggbranschen är sektorer som berörs av bristen på arbetskraft.

Arbetskraftsbristen kan delvis avhjälpas genom andra stadiets utbildningar och skräddarsydda rekryteringsutbildningar men det finns också ett behov av högskoleutbildning, anser man inom staden.

Tradenomer utbildas redan på Centria

Men i Jakobstad ges idag redan en flerformsutbildning inom internationell handel (tradenom) av yrkeshögskolan Centria.

Hannele Teir är vicerektor för Centria, där också staden Jakobstad är delägare.

Hon är kritisk till att staden planerar att satsa pengar på en utbildningsform som redan finns i staden och som kan påverka Centrias intresse att fortsätta med sin ubildning.

- Examen vid en yrkeshögskola måste ges på finska eller svenska men vi har en form av språkbad där undervisningen i praktiken sker jämnt fördelat på finska, engelska och svenska. Språkkunskaperna behövs också i arbetslivet , säger Teir.

Hannele Teir
Hannele Teir. Hannele Teir Bild: YLE/Chanette Härus Österbotten,Jakobstad,Centria yrkeshögskola,hannele teir,Campus Allegro

- Många av studerande är tvåspråkiga och de kommer från området mellan Malax och Karleby, 33 studerande har svenska som modersmål.

Grannkommunerna med i finansieringen

Enligt beredningstexten till ärendet i stadsstyrelsen är det meningen att man ska försöka få med grannkommunerna i finansieringen av tradenomutbildningen.

Ärendet har inte varit uppe till behandling i den regionala samarbetsnämnden i Jakobstadsregionen, meningen är att diskussionerna ska föras efter beslutet i stadsstyrelsen Jakobstad.

- Generellt är det lättare att få med grannkommunerna på projekt i Jakobstad om man frågar grannkommunerna före besluten fattas, säger stadsdirektör Gösta Willman i Nykarleby.

Planerna på att gå vidare med tradenomutbildningen måste ännu behandlas i stadsfullmäktige.