Hoppa till huvudinnehåll

Nu finns klara visioner för hur nya bostäder vid sparbanken i Ekenäs kunde se ut

En gata.
Så här skulle ett nytt bostadshus kunna se ut i hörnet av Stationsvägen och Skillnadsgatan i Ekenäs centrum. I artikeln finns flera visualiseringar. En gata. Bild: Arkitektbyrå Kasper Järnefelt Ekenäs,Raseborg,centrum,skattebyrå,detaljplanering,detaljplan,stationsvägen i ekenäs

Torget framför sparbanken i centrum av Ekenäs ska tydligare bli den piazza arkitekt Alvar Aalto hade i sin vision över området. Det sker bland annat genom att det byggs nya byggnader framförallt för bostäder på området.

Det är Ekenäs sparbank som med hjälp av en arkitektbyrå har gjort upp planer för hur fyra tomter i Ekenäs centrum kunde få nytt liv.

De fyra tomterna ligger vid Skillnadsgatan, Ystadsgatan och Stationsvägen.

I dagens läge finns banken och ett annex med framförallt affärer och kontor på tomterna. Dessutom finns det ett slags torg, en piazza, framför byggnaderna och bakom husen en parkering.

En byggnad med affärer.
I annexet finns i dag bland annat apotek och skattebyrå. En byggnad med affärer. Bild: Petra Thilman / Yle Ekenäs,Raseborg,centrum,skattebyrå,detaljplanering,detaljplan,Alvar Aalto,apotek,ekenäs apotek

I hörnet av Skillnadsgatan och Stationsvägen, nedanför det gamla polishuset, finns en tom tomt. Också vid Ystadsgatan finns det plats för ett mindre hus.

En gata.En gata.
Så här skulle huset se ut sett från Kungsgatan. Dra markören av och an för att se vyn före och efter. Bild: Arkitektbyrå Kasper Järnefelt

Redan nu godkänner detaljplanen att det byggs byggnader på tomterna. Problemet med den gamla planen är att den framförallt tillåter att det byggs affärsfastigheter med få bostäder.

I den nya planen skulle läget vara tvärtom, mera bostäder och bara lite affärslokaler.

En tecknad skissbild av byggnader i en stad.
Så här ser en skiss över området ut. En tecknad skissbild av byggnader i en stad. Bild: Arkitektbyrå Kasper Järnefelt Ekenäs,Raseborg,centrum,skattebyrå,detaljplanering,detaljplan,Alvar Aalto,Ystadsgatan i Ekenäs

På tomten i hörnet av Stationsvägen och Skillnadsgatan skulle man få bygga ett bostadshus i maximalt fyra våningar på totalt 1 850 kvadratmeter.

Det är bara i bottenvåningen det tillåts affärsfastigheter så 80 procent av byggnaden skulle vara reserverad för bostäder.

En gata.En gata.
En visualisering av hur den tomma tomten ser ut i dag och hur den kunde se ut enligt arkitektbyråns visioner. Dra markören av och an för att se vyn före och efter. Bild: Arkitektbyrå Kasper Järnefelt

På gårdssidan är byggnaden inne i sluttningen och då syns bara våningarna två till fyra.

Mot Stationsvägen och torget, piazzan, ska den översta våningen vara indragen.

Balkongerna bör vara indragna, men små franska fönster eller små balkonger får byggas.

En gata.En gata.
Så här skulle huset se ut sett vid Stationsvägen. Dra markören åt sidan för att se bilden före och efter. Bild: Arkitektbyrå Kasper Järnefelt

Parkeringen sker på gårdssidan i marknivå och det kan också finnas parkering under mark.

Parkeringsdäck gör det möjligt att köra från tomten till Ystadsgatan trots höjdskillnad.

En parkeringsplats och ett hus.
Nuvarande parkeringsplats vid den tomt i hörnet av Stationsvägen och Skillnadsgatan där det skulle byggas ett nytt hus. En parkeringsplats och ett hus. Bild: Petra Thilman / Yle Ekenäs,Raseborg,centrum,skattebyrå,detaljplanering,detaljplan,Alvar Aalto,parkeringsplatser,Ystadsgatan i Ekenäs

Mindre byggnad vid Ystadsgatan

Vid Ystadsgatan får man bygga ett hus på 600 kvadratmeter i två våningar.

En gata.
Här vid Ystadsgatan finns plats för ett mindre hus i två våningar. En gata. Bild: Petra Thilman / Yle Ekenäs,Raseborg,centrum,detaljplanering,detaljplan,Alvar Aalto,Ystadsgatan i Ekenäs

Också här får upp till 80 procent av byggnaden vara bostäder. Byggnaden ska vara enkel och traditionell i sin form så att den sammanbinder de gamla husen från 1919 med Alvar Aaltos bankhus.

En parkeringsplats och ett hus.
Så här ser parkeringen vid Ystadsgatan ut i dag. Men på en del av nuvarande parkeringen skulle det få byggas ett nytt hus. En parkeringsplats och ett hus. Bild: Petra Thilman / Yle Ekenäs,Raseborg,centrum,skattebyrå,detaljplanering,detaljplan,Alvar Aalto,parkeringsplatser,Ystadsgatan i Ekenäs

På torget framför bankhuset med annex görs planteringarna så att torgets karaktär blir tydligare.

En byggnad.
Själva bankhuset är skyddat och rörs inte. En byggnad. Bild: Petra Thilman / Yle Ekenäs,Raseborg,centrum,detaljplanering,detaljplan,Alvar Aalto,Ystadsgatan i Ekenäs

Området ska göras till ett urbant, torgliknande område där ett kafé eller en restaurang kan ha en uteservering, heter det i förslaget.

I beskrivningen i förslaget till ny detaljplan för området sägs också att stadsbilden blir mer enhetlig med bostäder och affärslokaler mot torget.

En byggnad med ett öppet torg framför sig.
Så här ser torget eller piazzan ut i dag. En byggnad med ett öppet torg framför sig. Bild: Petra Thilman / Yle Ekenäs,Raseborg,centrum,skattebyrå,detaljplanering,detaljplan,Alvar Aalto,Ystadsgatan i Ekenäs

Planläggningsnämnden i Raseborg beslutade på onsdagen (22.8) att ett planutkast läggs fram till påseende i minst 30 dagar. Dessutom begär man in utlåtanden av bland annat myndigheter.

Läs också