Hoppa till huvudinnehåll

Sagorum för barnen och loft för distansjobbare - nyrenoverade huvudbiblioteket i Nickby öppnar i november

Läsesal för tidskrifter i Sibbo huvudbibliotek.
Huvudbiblioteket i Nickby har blivit ljusare och mer användarvänligt. Läsesal för tidskrifter i Sibbo huvudbibliotek. Bild: ERAT-arkitekterna/Sibbo kommun Sibbo,Nickby,bibliotek,kaféer,Balkong,läsesalar,läsesal

Ljust, färggrant och mera lämpat för dagens biblioteksverksamhet. Det var syftet med renoveringen av huvudbiblioteket i Nickby. Nu får barnen eget sagorum och unga kan studera på läsbalkongen.

Renoveringen av Sibbo huvubibliotek som inleddes i maj ifjol är på slutrakan och blir klar i slutet av augusti. Om allt går väl öppnas biblioteket för allmänheten i november.

Barnens läsesal i Sibbo huvudbibliotek
Barnens avdelning i huvudbiblioteket. Barnens läsesal i Sibbo huvudbibliotek Bild: ERAT-arkitekterna/Sibbo kommun Sibbo,Nickby,bibliotek,kaféer,Balkong,läsesalar,barnens läsesal

En stor del av bibliotekets kunder är barn och unga och därför har man särskilt satsat på dem. Barnen får ett nytt sagorum/lekrum och de unga ett eget rum.

Barnavdelningen är helt förnyad och barnen har mycket mera plats än tidigare. En stor förändring i biblioteket är en läsbalkong ovanför bibliotekssalen.

Läsbalkong för studier och jobb

På läsbalkongen kommer det att finnas cirka tio platser där man kan studera eller distansarbeta. Det förnyade biblioteket har också ett helt tyst rum och ett mötesrum som kan reserveras.

Läsbalkongen i Sibbo huvudbibliotek.
Läsbalkongen för studier och distansarbete. Läsbalkongen i Sibbo huvudbibliotek. Bild: ERAT-arkitekterna/Sibbo kommun Sibbo,Nickby,bibliotek,kaféer,Balkong,Läsbalkongen i Sibbo huvudbibliotek

Förutom biblioteket verkar kommunens kulturtjänster i byggnaden och förvaltar liksom tidigare Topeliussalen. Salen har inte förnyats i det här skedet, utan den renoveringen görs senare som ett separat projekt.

Kundtjänsten och Vägskälet nya aktörer

Kommunens kundtjänst har nu ett eget rum i huset. Verksamhetscentret Vägskälet driver kafé i biblioteket och vägledande verksamhet för unga vuxna. Kaféet är öppet för allmänheten.

Fasaden fick ny muryta

Under renoveringens första fas renoverades bibliotekets utsida. Vattentaket, fasadens muryta och isoleringen förnyades, sockeln, täckdikena och takvattensystemet renoverades och gården framför biblioteket iståndsattes.

Renoveringen ändrade inte bibliotekets utseende. Genom att förnya fasaden ville man respektera byggnadens ursprungliga uttryck och roll som en del av Nickbys miljöbild.

Kaféet i Sibbo huvudbibliotek
Bibliotekets nyrenoverade kafé. Kaféet i Sibbo huvudbibliotek Bild: ERAT-arkitekterna/Sibbo kommun Sibbo,Nickby,bibliotek,kaféer,sibbo huvudbibliotek

I det andra skedet renoverades och förändrades bibliotekets insida, så att lokalerna bättre svarar mot kundernas och bibliotekets behov.

Renoveringen har planerats och genomförts i av biblioteket, Sibbo kommuns lokalitetsförvaltning och ERAT-arkitekterna.

Projektets totala kostnader är cirka 2,5 miljoner euro och ingår i investeringsprogrammet som godkänts av fullmäktige.

Läs också