Hoppa till huvudinnehåll

Svenska Yle recenserar också i fortsättningen merparten av den finlandssvenska litteraturen

Maria Lundström framför en hög av böcker på bokmässan.
Maria Lundström framför en hög av böcker på bokmässan. Maria Lundström

Hösten är här och med den förväntningarna på kulturbevakning och recensioner. Svenska Yle har fått frågan om vi inte ämnar recensera nyutgiven finlandssvensk litteratur i den mån vi gjort tidigare.

Maria Lundström, ansvarig producent för Kultur, drama och dokumentärer öppnar upp hur vi tänker: - Det är inga större förändringar på gång. Vårt mål är att upprätthålla en mångsidig bevakning av det finlandssvenska konstfältet och för detta försöker vi välja så angelägna former som möjligt.

På Svenska Yles kulturredaktion har vi fört ingående samtal om kulturkritik, inte enbart gällande litteratur utan också övriga konstformer; Film, teater, dans och bildkonst. Vårt mål är att upprätthålla en omfattande, nyanserad och mångsidig bevakning av det finlandssvenska konstfältet.

Då det gäller de olika formerna för bevakning är det en balansgång

Vi ser att recensioner är en grundläggande form för att bevaka konst och ett viktigt sätt att bidra till samhällsdiskussionen. Men även reflektioner om fenomen och tendenser på kulturfältet, analyser och debatter, samt förstås gedigna intervjuer med aktuella konstnärer, bidrar till att skapa och upprätthålla ett levande kultursamtal.

Då det gäller de olika formerna för bevakning är det en balansgång. Vi ser att den regelrätta kritiken inte läses av publiken i lika hög grad som till exempel en personintervju som ofta har betydligt större genomslagskraft.

Ibland väljer vi alltså att uppmärksamma också de enskilda författarna eftersom vi ser att det intresserar publiken. Det här betyder givetvis inte att vi överger recensionen som form, den har stor betydelse för kulturen, språket och identiteten. Och innehar fortfarande en central plats i vår kulturbevakning.

Augusti är i år en mera utgivningstät månad än tidigare

Augusti är i år en mera utgivningstät månad än tidigare, då det gäller böcker. Det här är förstås glädjande i sig, men betyder att arbetsmängden också ökat. Vi har även fått frågan om vi följer så kallade recensionsdatum.

Dels påverkar arbetsmängden förstås utgivningstakten men ur ett publikperspektiv försöker vi också ha en så jämn och mångsidig utgivning som möjligt, vilket i praktiken betyder att vi ibland väljer att publicera recensioner efter recensionsdatum.

Förutom våra egna recensenter samarbetar vi regelbundet med frilanskritiker. Konstkritik kräver en särskild kompetens och vi väljer noga vem vi anlitar.

Jävsaspekten är också viktig att beakta på svenska i Finland, i synnerhet då det kommer till litteraturkritik, eftersom många av kritikerna själva är författare eller när ambitioner att någon dag bli det. Det här är någonting vi beaktar kontinuerligt.

Vår strävan är att hitta nya former att uppmärksamma konst på

Svenska Yle fortsätter alltså att värna om och bevaka den finlandssvenska litteraturen och andra konstformer. Det är en del av vårt uppdrag och något vi tar på stort allvar. Men formen för bevakningen varierar och recensioner är inte det enda som utgör en kvalitativ kulturbevakning.

Vi uppmärksammar konst och kultur på alla våra plattformar och vår kulturavdelning gör en redaktionell bedömning från fall till fall om och hur ett verk uppmärksammas. Alltid med publiken i fokus.

Vår strävan är också att hitta nya former att uppmärksamma konst på. Jämsides med att ingå i ett samtal med kulturfältet ser vi det som viktigt att aktivt få folk att rikta blickarna mot det finlandssvenska kulturlivet.