Hoppa till huvudinnehåll

ÅUCS planerar nytt stödcenter som ska sänka tröskeln för våldtäktsoffer att söka hjälp – ”Det är viktigt att man får den hjälp man behöver”

Åucs u-sjukhus.
Åucs u-sjukhus. Bild: Yle/Marie Söderman Åbo,tyks

Vid kvinnokliniken på ÅUCS planeras nu en sexualbrottsenhet, Seri-centret. Det nya stödcentret ska förbättra förutsättningarna för våldtäktsoffer att söka vård.

Planen är att det nya stödcentret ska öppna vid Åbouniversitetscentralsjukhus kvinnoklinik i början av nästa år. Stödcentret ska erbjuda tjänster som rättsmedicinsk undersökning, medicinsk vård, psykologtjänster, samt rådgivning i ekonomiska och juridiska frågor.

Vid stödcentret kommer det finnas läkare, sjukskötare, psykologer samt socialarbetare tillgängliga.

Kvinnoklinikens överskötare Marjo Kauppi säger att Seri-centret ska erbjuda omfattande stöd och vård för personer som blivit utsatta för sexuellt våld.

- Det innebär att offret får all hjälp vid ett och samma ställe.

Marjo Kauppila.
Marjo Kauppila. Marjo Kauppila. Bild: Yle/Lina Frisk. Åbo,sjukvård,Åbo universitetscentralsjukhus,kvinnokliniken vid åucs

Centret erbjuder hjälp och stöd åt alla offer över 16 år, oberoende av kön. Ifall man är under 16 år ska man vända sig till barnkliniken.

Nuvarande vården otydlig

För tillfället vårdas alla offer för sexualbrott främst vid sjukhusets samjour. Sedan hänvisas patienterna från jouren till den egna hälsovårdsstationen.

Problemet med den nuvarande vården, enligt Kauppila, är att vårdkedjan är lite otydlig.

- Jag upplever att vården är ganska diffus just nu. Alla kommer till vår akutmottagning och akutvården fungerar ganska bra. Men vad händer därefter? Det vet vi egentligen inte, säger Kauppila

ÅUCS jour.
ÅUCS jour. Bild: Yle/Adrian Perera Åbo,Åbo universitetscentralsjukhus,åucs jour

I och med det nya stödcentret kommer offret att få heltäckande hjälp på ett ställe, vilket är otroligt viktigt enligt Kauppila.

- Social- och hälsovårdsministeriet förutsätter att vi anlägger den här typen av centrum. Det finns redan i alla andra nordiska länder, men det har saknats i Finland.

En del av Istanbulkonventionen

Bakgrunden till att Seri-stödcentret är Europarådets konvention, Istanbulkonventionen, om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, som trädde i kraft i Finland den 1 augusti 2015.

Det är många som tycker att det är jättesvårt att söka hjälp om någon i ens närhet har våldtagit en.

Konventionen förutsätter att man ska inrätta lämpliga och lättillgängliga mottagningscenter i tillräckligt antal för personer som har blivit våldtagna eller utsatta för sexuellt våld så att en medicinsk och rättsmedicinsk undersökning ska kunna göras och traumastöd och rådgivning ska kunna erbjudas.

Det första stödcentret för sexualbrottsoffer instiftades i Helsingfors förra året. Målet är att det ska finnas ett stödcenter i alla universitetssjukhus i slutet av 2019.

Ett ställe och ett telefonnummer gör det tydligare

I och med att Seri-centret grundades i Helsingfors kunde man se en tydlig skillnad i antalet våldtäktsoffer som sökte hjälp.

- Det är betydligt fler offer som kommer till stödcentret. Jag vet att de redan nu har dubbelt fler offer som tagit kontakt i jämförelse med tidigare, säger Kauppila.

Oberoende vilken situation du är i är det viktigt att du genast söker hjälp och kommer hit.

Hon tror att enkelheten är orsaken till att fler hittar dit. I Helsingfors finns det ett telefonnummer och en plats dit du kan gå ifall du blivit utsatt för sexuella övergrepp.

- Alla vet vart man ska gå och vad man ska göra. Det kommer bli likadant i Åbo.

Stödcentret i Åbo kommer inledningsvis att finnas vid Kvinnokliniken i U-sjukhuset vid ÅUCS. När T3-sjukhuset blir färdigt flyttar centret dit.

- Kvinnokliniken har den erfarenhet och kunskap som behövs. Jag tycker att det är viktigt att centret är just här vid kvinnokliniken, som i Helsingfors.

Traumat kan ha långvariga effekter – ändå många som inte söker vård

Enligt Kauppila är det just osäkerheten om vart man ska vända sig som kan leda till att många låter bli att söka hjälp.

- Jag vet att det är många kvinnor och män som inte söker hjälp. De kanske inte vet vart de ska gå, eller ifall de behöver en remiss.

En annan orsak till att offren inte söker vård är för att de skäms över vad som har hänt.

- En del känner också skuld för vad som har hänt. Det är många som tycker att det är jättesvårt att söka hjälp om någon i ens närhet har våldtagit en. Vi vet inte hur många det är som blir våldtagna av personer i deras närhet eftersom alla inte kommer hit.

Skugga av en människa.
Skugga av en människa. Bild: Henrietta Hassinen / Yle kvinna,misshandel,våldtäkt,Våldtäktskriscentralen,schizofreni,mental hälsa,mentala störningar,mentalvårdstjänster,grov misshandel,Grov våldtäkt (sexualbrott),Lagen om våldtäkt,Paranoid schizofreni,depression,antidepressiva läkemedel

Kauppila poängterar att det är oerhört viktigt att få vård ifall man blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp, speciellt den psykiska hjälpen.

- Oberoende vilken situation du är i är det viktigt att du genast söker hjälp och kommer hit. Det kan ha långvariga effekter för offret, i vissa fall också för hela familjen.

Utöver det nya stödcentret är det viktigt att nå ut med informationen om den vård och det stöd som går att då. Det gör kvinnokliniken bland annat genom sin webbplats och Facebook-sida.

- Jag tycker att till exempel skolorna har en viktig roll i det här, att unga människor vet att de kan få hjälp. Polisen kan också göra mycket. Dessutom tycker jag att medierna har en viktig roll här.

Källor: Institutet för hälsa och välfärd, Social- och hälsovårdsministeriet.