Hoppa till huvudinnehåll

Avloppslinjen som läckte i Vasa har flera hål

Här rann avloppsvatten ut i Metviken.
Här rann avloppsvatten ut i Metviken. Här rann avloppsvatten ut i Metviken. Bild: Yle/Joni Kyheröinen Metviken,läckage

På fredag ska Vasa Stads Miljöavdelning igen göra en bedömning av havsvattnet vid Sandös och Smulterös stränder. Då borde man ha fått resultaten från de prov som togs i tidigare i veckan.

På torsdagen kunde i alla fall Brändö Sunds mattvättplats öppna. Där används vatten från vattenledningsnätet till mattvättningen.

Vattendragsexpert Ossi Käkränen gör bedömningen att avloppsvattenläckaget bara har påverkat vattendragen temporärt. Käkränen jobbar på Tutkimus Oy och har analyserat de vattenprov som togs från havsområdet 9.8. och från Metviken 10.8. och 15.8.

Rören filmades

Under natten mellan tisdag och onsdag filmades den avloppsvattenlinje som hade stopp. Det visade sig att där bland annat fanns hål där dagvatten och jord sluppit in och de ska repareras så fort som möjligt.

En noggrannare filmning av den kombinerade avloppsvatten- och dagvattenbrunnen lyckades inte. Filmningen fortsätter nästa vecka.

Nya vattenprov

I de vattenprov som togs vid Metviken den 15.8 överskred fosforhalten det långsiktiga medelvärdet, men kväve och bakteriehalterna var under det långsiktiga medelvärdet.

Vattenprov har tagits från sex provtagningspunkter i havsområdet närmast Metviken. De här punkterna hör till de över trettio provtagningspunkterna i havsområdet framför Vasa där vattenprover hämtas fem gånger per år.

Käkränen anser att avloppsvattenläckaget påverkade områdena nära Metviken, högst till norra Stadsfjärden.

Käkränen rekommenderar att prover ska tas från Metviken och från havsområdets observationspunkter en månad efter utsläppet.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten