Hoppa till huvudinnehåll

Etla: Kommande trafikinvesteringar måste finansieras - ta i bruk vägavgifter för bilister

Bilar på en landsväg
Arkivbild. Bilar på en landsväg Bild: Yle/Riku Kaminen körfil

Enligt Näringslivets forskningsinstitut Etla borde vägavgifter för bilister tas i bruk inom de närmaste åren. Det här för att staten ska få in skatteintäkter även i framtiden då man räknar med att allt flera använder elbil och färre personer betalar bränsleskatt.

Också fastighetsskatten kunde höjas för att finansiera trafikinvesteringar.

Etla föreslår att vägavgifterna skulle följa principerna som lagts fram i en rapport från år 2013. Rapporten sammanställdes av en arbetsgrupp ledd av Jorma Ollila.

Enligt arbetsgruppen borde man införa ett system med kilometerskatt. I rapporten tog arbetsgruppen inte ställning till när systemet med kilometerskatt borde införas, eftersom det är ett politiskt beslut.

Enligt ETLA-rapporten som ublicerades på torsdag borde det ske inom de kommande åren.

Samtidigt som intäkterna från bränsleskatten beräknas minska kommer det att behövas nya investeringar för att utveckla infrastrukturen för trafiken.

Självstyrande bilar och så kallad smart mobility-service samt den ökande urbaniseringen kräver förändringar i infrastrukturen.

Med smart mobility-service menas oftast ett transportsystem där användaren med hjälp av sin mobiltelefon kan använda olika färdmedel på ett mer skräddarsytt sätt, till exempel beställa en självstyrd bil till avfärdsstället eller dela bil med andra personer istället för att ha en egen.

3,3 cent per kilometer

Enligt rapporten från år 2013 skulle en beskattning som grundar sig enbart på användning minska personbilstrafiken, utsläppen och olyckorna samt öka användningen av kollektivtrafiken.

Det skulle betyda att de som kör längre sträckor betalar mer än de som kör kortare sträckor.

En elbil på laddning.
Ökad användning av elbilar minskar på intäkterna från bränsleskatten. Det är en av orsakerna till att en reform behövs. En elbil på laddning. Bild: Yle/ Johanna Modig elbilsladdning

I rapporten håller man fast vid att kilometerskattens enhetspris och betoning enligt region är politiska beslut.

Man uppskattar att skatten skulle bli i genomsnitt 3,3 cent per kilometer, räknat enligt den uppskattade trafiken för år 2025.

Författarna till rapporten påminner om att man med hjälp av modern teknologi kan reglera avgifterna enligt hur mycket trafik det brukar finnas på ett visst område.

Det här kunde effektivisera stadstrafiken och göra stadsplaneringen lättare.

Som ett annat sätt att finansiera trafikinvesteringar föreslår man ett åtstramande av fastighetsskatten, särskilt på tillväxtområden.

Etla räknar med att investeringar i trafikinfrastrukturen kommer att höja värdet på fastigheter i närheten, vilket skulle ge belägg för att höja fastighetsskatten.

Rapporten har skrivits av Vesa Vihriälä, Niku Määttänen och Ari Hyytinen. Du hittar den här.

Läs också