Hoppa till huvudinnehåll

PR-kris för 90-talets stora miljöhjälte: "Dieselförbud är en överreaktion"

Greenpeace-demonstration på Volkswagens fabrik i Milton Keynes, England, augusti 2018.
På söndagen demonstrerade Greenpeace-aktivister genom att blockera ingången till Volkswagens fabrik i Milton Keynes, England. De 800 anställda som inte släpptes in på sitt jobb erbjöds istället gratis hälsokontroller mot avgasrelaterade sjukdomar. Greenpeace-demonstration på Volkswagens fabrik i Milton Keynes, England, augusti 2018. Bild: EPA-EFE/Greenpeace Greenpeace,Greenpeace,Volkswagen,Milton Keynes

Befinner sig dieseloljan i en monumental PR-kris, eller är drivmedlets dagar trots allt faktiskt räknade? I takt med att städer världen över förbjuder dieselfordon kritiseras besluten av experter inom förbränningsteknik och motorbranschen. Utan diesel stannar transporterna, lyder huvudargumentet.

På 90-talet, och egentligen ända till början av 2010-talet, lovprisades dieselmotorn runtom i Europa, och regeringar gjorde kullerbyttor för att erbjuda sina medborgare förmånliga priser på dieselbilar.

Sedan började dieselns sju svåra år.

Eller sex år än så länge, ska vi säga. 2012 kom de första forskningsrapporterna som pekade ut de kväveoxider som dieselmotorn avger som tysta mördare, tillsammans med en hop partiklar som dieseln ger upphov till.

Den stora PR-katastrofen kom 2015 då omfattande fusk i utsläppstest avslöjades, där bovarna var tyska bilar, främst Volkswagen. Dieselgate, som skandalen kom att kallas, har lett till att flera tyska städer, men också andra som Paris, London och Mexico City, har lagt eller planerar hela eller partiella förbud på dieselfordon.

Först ut var Hamburg, vars förbud nådde högsta förvaltningsdomstolen i Tyskland där det också vann och skapade ett prejudikat.

Också nordiska städer, som Stockholm och Oslo men även Helsingfors har redan diskuterat ett eventuellt dieselförbud. Intresset för dieselbilar har sjunkit kraftigt i samband med den negativa publicitet dieseln har fått de senaste åren.

Audis vd Rupert Stadler häktades i juni 2018 som ett led i letandet efter bevis i utredningen kring dieselskandalen i Tyskland.
Audis vd Rupert Stadler häktades i juni i år som ett led i letandet efter bevis i utredningen kring dieselskandalen i Tyskland. Audis vd Rupert Stadler häktades i juni 2018 som ett led i letandet efter bevis i utredningen kring dieselskandalen i Tyskland. Bild: EPA/Christian Bruna Audi,Rupert Stadler

Men förbuden får kritik av experter. De kritiseras för att vara populistiska, ett generaliserande uteslutande som är lätt för väljare att märka i vardagen.

Experterna skulle hellre se mer riktade förbud, av speciella modeller och motorer.

- Jag är kritisk till att man förbjuder något för en förbränningsmotorprincip. Det borde hellre vara vilka utsläpp som bilmodeller släpper ut. En dieselmotor kan ju ha både höga och låga utsläpp, säger forskaren Rolf Hagman på Transportøkonomisk institutt i Oslo.

Enligt Hagman borde vi se främst på motorerna vilket vissa städer, som till exempel Stuttgart, också har gjort. Där förbjuds då 2019 börjar inte alla dieselbilar, "bara" de nästan 200 000 fordon med motorstandarden Euro-4. De du köper i affären i dag är mer miljövänliga.

De dieselbilar som finns på marknaden i dag är mindre miljöbovar än bensinbilarna

- Dieselns rykte är väldigt mycket sämre än vad det förtjänar att vara. Om vi tittar på dagens teknologi så är de dieselbilar som finns på marknaden, som har Euro 6-standarden, mindre miljöbovar än bensinbilarna, säger Lars Peter Lindfors, teknologidirektör på Neste.

Euro 6-bilar ska vara utrustade med partikelfilter, som förbättrar luftkvaliteten i närområdet märkbart, och med så kallade src-katalysatorer, som reducerar kväveoxid till kväve.

Fakta: Diesel har konsekvenser (Fiktion: Det är dieseloljans fel)

Trots dessa försvarstal mot dieseln måste det påpekas att tiotusentals dödsfall kan kopplas ihop med millennieskiftets dieselhysteri.

I Storbritannien uppskattas över 40 000 människor dö årligen på grund av föroreningar, och flera rapporter pekar på dieselmotorerna som delskyldiga.

Kväveoxidens risker

Kväveoxid, NOx, frigörs då dieseloljan förbränns i dieselmotorn. Till kväveoxiderna hör kväve(mon)oxid, NO, och kvävedioxid, NO2. De skapar problem för såväl miljön som för människan:

  • NOx skapar surt regn och försurar jordmånen. Dessutom bidrar de till eutrofieringen. Dessa konsekvenser kan påverka och till och med stjälpa hela ekosystem.
  • För människan är det luftvägarna som är i fara, då höga NOx-nivåer skapar inflammationer i andningsorganen. Dessutom påverkar oxiderna atmosfären, vilket har sina egna konsekvenser för människans hälsa.

Men försvararna påpekar att det är motorerna, inte själva bränslet, som är boven.

Jyri-Pekka Mikkola vid sin Saab.
Jyri-Pekka Mikkola Jyri-Pekka Mikkola vid sin Saab. Bild: Yle/Peter Petrelius Saab Automobile,Åbo Akademi

Enligt Jyri-Pekka Mikkola, professor i kemi på Åbo akademi och vid Umeå universitet, är problemet med kväveoxider främst ett problem för de inte allt för gamla men inte helt nya dieselbilarna, medan problemet med utsläpp över lag helt har försvunnit i de nyaste modellerna.

- Äldre dieselbilar hade inte problemet i samma utsträckning, eftersom motorerna jobbade på lägre temperatur samt att innan commonrail-tekniken kom det svart rök då dieselmotorerna accelererade, till exempel bussen från hållplatsen, som katalyserade kväveoxiden. Men röken var ju också dålig så man böt egentligen ut en ond sak mot en annan, säger Mikkola.

I de nyaste modellerna är mekanismerna så avancerade att utsläppen lär ska hållas på en låg nivå, men det är de bilar där emellan, de semi-nya, som hör till de som förtjänar lite ris.

Tekniken ska rädda oss

Teknologidirektör Lars Peter Lindfors pekar ut tekniska lösningar som botemedel mot utsläppen. Neste har en förnybar diesel som minskar på utsläppen med 90 procent, något också tyska BMW satsar på, medan Mazda har utvecklat en motor som är lika effektiv som en dieselmotor men som går på bensin.

- Neste är i dag världsledande på förnybar diesel, som vi gör på bland annat djurfetter från slakterier. Den minskar koldioxidutsläppen med 90 procent jämfört med vanlig diesel, berättar Lindfors.

- Om man jämför med en elbil så är vår förnybara diesel tre gånger effektivare vad beträffar koldioxidutsläppen än den el som det i snitt produceras mest av i Europa, säger Lindfors.

Det innebär alltså att för att transportera elbilen en kilometer krävs en viss mängd el som ger upphov till en viss mängd koldioxidutsläpp, och att den mängd koldioxid som en bil som går på förnybar diesel släpper ut är tre gånger mindre.

Reklam för Neste, tänker ni som läser. Det må verka så, kontrar undertecknad, men det krävs för att illustrera problemet. Lita på mig.

Det viktigaste är att vi har olika, smarta teknologilösningar som är bra för miljön och som minskar på den globala uppvärmningen

Lindfors poängterar att Neste inte är insnöat på olja, utan vill se framsteg på många fronter.

- Det viktigaste är att vi har olika, smarta teknologilösningar som är bra för miljön och som minskar på den globala uppvärmningen, och att det inte är en specifik teknologi som är den rätta. Man borde vara teknologineutral, säger Lindfors.

Senior vice president lars Peter Lindfors vid neste 2016
Lars Peter Lindfors. Senior vice president lars Peter Lindfors vid neste 2016 Bild: Yle/Stefan Härus Neste Abp,lars peter lindfors

Det håller professor Mikkola med om. I våras presenterade han efter en längre forskningsperiod ett fullkomligen fossilfritt bränsle, och lovade tackla kväveoxidproblematiken i dieselmotorer till näst.

Enligt honom finns det flera lösningar, han föreslår till exempel filter för att samla upp kväveoxid och använda den i den stora kväveindustrin, som producerar bland annat gödsel. Kväveindustrin producerar själv kväveoxider för att skapa de ämnen de behöver.

- Varför dekonstruerar vi kväveoxider i motorerna då det behövs? Vi byter redan oljefilter och luftfilter, varför skulle vi inte kunna ha kväveoxidfilter som vi sedan samlar in, miljontals, för användning i industrin?

Dieseln försvinner ingenstans så länge vi behöver saker

Det främsta argumentet mot att dieseln är på väg att pensioneras är transportbranschen.

Mikkola, Lindfors och Hagman understryker att transportbranschen – inklusive lastbilar, frakt- och passagerarfartyg och i allt större utsträckning också flygplan – är de största användarna av dieselolja. Tunga fordon står för 70 procent av dieselanvändningen.

Och det är på grund av det som dieseln inte kommer att försvinna. Elektriska fordon må finnas men de är inte lika effektiva och ofta inte heller lika miljövänliga som oljedrivna motorer av i dag.

- Till exempel Teslas eldrivna lastbil har hajpats jättemycket. Nå, om vi säger som så, den fungerar kanske om den transporterar kondomer som inte väger något, säger Jyri-Pekka Mikkola.

Direkt lasten blir tung räcker inte dagens batteriteknik till, menar Mikkola. Därför behöver vi vidareutveckla förbränningsmotorer och fortsätta använda diesel och andra "miljöbovar", eftersom vi inte har tekniken för att frakta oss eller saker med el, vatten eller vind än så länge.

Den norska elbilen Think City
Elbilar, som norska Think, duger för transport av lätta saker, men inte till tyngre fraktuppdrag. Den norska elbilen Think City Bild: Think/Knut Bry think

TØI:s Hagman är säker på att dieselbilar kommer att finnas på den europeiska marknaden också i framtiden.

- Någon bilproducent går nog i den riktningen att de slutar producera dieselbilar, medan någon nog försöker fixa till dieselbilarna så de har låga utsläpp också i verklig trafik. Det är främst tyska bilproducenter som vill gå i den riktningen, säger Hagman.

Professor Mikkola tvivlar inte på att diesel kan komma att användas mindre av privatpersoner, men annars ser han den som alltför viktig.

- Det finns många möjligheter att bygga nya typer av vidareutvecklade förbränningsmotorer, eller sen att använda andra metoder för att bli av med kväveoxid-problematiken.

- Men det är alldeles för förhastat att påstå att dieseln skulle kunna fasas ut, alla transporter stannar då, det är helt enkelt inte möjligt.

Läs mera:

Intresset för dieselbilar sjunker stadigt i Finland – "Om fem år kan vi ha ett likadant förbud som Tyskland"

Sett till sökstatistik på nätet har intresset för dieselbilar halverats på bara två år. Också bilförsäljare säger att åtgången är dålig.

virtuell verklighet + datorer + bredbandsnät + mobiltelefoner + internet + sociala nätverk + lösenord + databrott + teknik (apparater) + kommunikationsteknik + databaser + datakommunikation + pekskärm + telefoner + sökmotorer + dataskydd + e-postadresser