Hoppa till huvudinnehåll

USA och Kina inför nya strafftullar mot varandra - inget slut i sikte

USA:s och Kinas flaggor.
Handelstvisten mellan USA och Kina hotar att leda till ett regelrätt, större handelskrig. USA:s och Kinas flaggor. Bild: Mostphotos Kina,USA,internationell handel,handel,Relationship,commerce,Negotiation,Politics,hands clasped,Government,EPZ,TNFRSF19,Economy,trade agreement,International Law,Globalization,Asia,Business,Usa,Kina (kulturgeografi),Samarbete,Flagga,Diplomacy,Nation

USA har infört nya 25 procents strafftullar för kinesiska produkter som är värda 16 miljarder dollar, dvs 13,7 miljarder euro.

Kina lade genast in ett klagomål till världshandelsorganisationen WTO samtidigt som det införde egna, motsvarande strafftullar för amerikanska produkter.

De höjda amerikanska tullarna berör nära 300 produkter, bland dem personbilar, metallskrot och verkstadsmaskiner.

USA:s beslut innebär en upptrappning av handelskonflikten med Kina efter att amerikanerna i juni införde strafftullar för kinesiska produkter, värda omkring 34 miljarder euro.

Kina svarade då genast med att införa motsvarande strafftullar mot varor från USA.

Bägge länder har i år infört strafftullar för produkter som värda sammanlagt 50 miljarder euro

- Kina motsätter sig bestämt detta och kommer att fortsätta att vidta nödvändiga motåtgärder, säger det kinesiska handelsministeriet i ett uttalande.

Stål från den tyska tillverkaren Salzgitter AG förvaras i lager i Tyskland.
De nya strafftullarna berör bland annat olika metaller Stål från den tyska tillverkaren Salzgitter AG förvaras i lager i Tyskland. stål,handelskriger,tullar

Konflikten kan trappas upp

USA införde de nya tullarna trots att länderna i går återupptog handelsförhandlingar efter en två månader lång paus.

Inga detaljer har än så länge sipprat ut från samtalen som inleddes på onsdagen i Washington, men utsikterna för en lösning verkar minimala efter att president Donald Trump förutspådde att förhandlingarna inte skulle leda till resultat.

Handelskonflikten kan trappas upp ytterligare om Trump förverkligar sitt hot om att höja tullarna för kinesiska produkter värda mellan 200 och 300 miljarder dollar årligen.

Det skulle innebära en dramatisk upptrappning till ett regelrätt handelskrig eftersom Kinas hela årliga export till USA är värd drygt 500 miljarder euro.

Analytiker varnar för att konflikten kan få allvarliga följder för hela världen eftersom den förväntade globala ekonomiska tillväxten kan minska med minst 0,5 procent om importerade produkter värda 100 miljarder dollar, drabbas av strafftullar.

- Dessa tariffer kommer inte bara att undergräva USA:s globala konkurrenskraft och ledarskap inom teknologibranschen, utan de hotar också USA.s nationella säkerhetsintressen, säger Elizabeth Hyman som är vice ordförande för teknologibolagens intresseorganisation CompTIA.