Hoppa till huvudinnehåll

Världens största företag som ingen hört om - Aramco värt 2 biljoner

Saudiarabiens huvudstad Riyadh
Saudiarabiens huvudstad Riyadh Saudiarabien,Riyadh

Saudiarabiens kronjuvel oljeföretaget Aramco skulle ut på börsen, alla världens börsar svansade efter historiens största börsnotering, men den är nu lagd på is.

Eftersom Aramco är fullständigt ägt av kungadömet finns det inte någon större insyn i bolaget – bolaget har aldrig visat sina räkenskaper för allmänheten.

Det som är klart är att alla summor som förknippas med bolaget är enorma. Kungadömet själv värderar företaget till 2 biljoner, medan Bloomberg är mer restriktiva och ger en värdering på 1,2 biljoner.

Vad är Aramco?

Aramco är en akronym för Arabian-American Oil Company. Bolaget började som ett samarbete mellan amerikanska oljebolag och den Saudiarabiska staten, som gav ut ensamrätt på landets naturtillgångar.

Efter att OPEC grundades började organisationens länder köpa tillbaka rättigheterna för naturtillgångarna och 1980 hade man köpt ur oljebolag som Cheveron och Exxon.

Nettoinkomsten för Aramco för de två första kvartalen 2017 beräknas till 34 miljarder dollar. För att sätta det i perspektiv, så är det ungefär fyra gånger mer än vad Exxon Mobil förtjänade under samma period.

Det kan tilläggas att Exxon Mobil är världens största börsnoterade energibolag.

Saudiarabien är världens största oljeproducent och all olja som exporteras från landet går via Aramaco.

Bolagets ägarstruktur gör att det fungerar lite annorlunda än andra företag, kungadömet tar nämligen en royalty för varje fat olja.

Beloppet som går direkt till staten varierar med oljepriset. När oljepriset är lågt ligger royaltyn på 20 procent, men när priset per fat går över 100 dollar, tar staten hälften av vinsten.

Det här betyder att vinsten för Aramco mattas av och ett högt oljepris betyder inte en hög vinst för företaget.

Uppskjutning av börsnoteringen

Målet har varit att lista företaget både på den inhemska börsen Tadawul och internationellt.

Så gott som alla stora börser har varit framme och visat sitt intresse. Londonbörsen har till och med gjort upp nya regler för att Aramco skulle kunna säljas där.

Saudiarabien skulle inte sälja någon stor del av Aramco, den planerade andelen för försäljning är ca 5 procent. Med den här modellen beräknar kungadömet få in ca 100 miljarder dollar.

Den allmänna uppfattningen är att Saudiarabien inte har bråttom med att sälja den lilla delen av deras juvel.

Förutom att borra efter olja har bolaget även raffinaderier, där man förädlar olja till bensin och andra kemikalier.

2012 har bolaget utvidgats och man har nu en handelssektion för kemikalier. Aramco uppger att de handlar med över 1,5 miljoner fat kemikalier – varje dag.

Nu vill man från kungadömets sida diversifiera. Inkomsterna från försäljningen skulle delas upp mellan tre olika sektorer med investeringar i turism, sjukvård och gruvdrift.

Reuters rapporterar att börsnoteringen skjuts upp, något som man från Saudiarabien tillbakavisar. Fyra personer som Reuters har talat med uppger dock att så är fallet.

Två av källorna rapporterar att man i stället skulle satsa på att placera i andra företag i nejden. Det är i så fall främst frågan om Saudi Basic Industries Corporation.

Det kan även vara frågan om privata köpare, då är det enligt Reuters främst frågan om lokala fonder som kan tänkas köpa in sig i bolaget.

MBS och 2030

Vision 2030 är en vision för Saudiarabiens framtid. MBS står för Mohammed bin Salman som är den Saudiska kronprinsen och nummer två i kungadömet.

Med visionen lägger MBS upp en ambitiös plan för var han vill att landet skall vara 2030. Det huvudsakliga målet är att landet inte längre skall vara lika beroende av oljan.

Ekonomin skall diversifieras och man vill satsa på utbildning, hälsovård, infrastruktur, rekreation och turism.

Enligt Bloomberg finns det en rad orsaker till planerna. Det kan vara att avleda fokus från kriget man för i Yemen eller vinna folkets stöd eller helt enkelt bara att förnya landet.

Källor: CNBC, Reuters, Bloomberg, Forbes

Läs också