Hoppa till huvudinnehåll

Vemodigt när församlingarna i Liljendal och Lappträsk upphör - lekmännen blir viktigare i framtiden

Bertel Mårtenson och Stina Lindgård.
Församlingsrådsmedlem Bertel Mårtenson och kyrkoherde Stina Lindgård hoppas på aktiva församlingsmedlemmar även efter årsskiftet. Bertel Mårtenson och Stina Lindgård. Bild: Yle / Leo Gammals Stina Lindgård,kyrkoherde,Lappträsk,Liljendal,Bertel Mårtenson,Liljendals församling,kyrkofullmäktige,Kyrkofullmäktige

Den här helgen tar man farväl av sina självständiga församlingar i Liljendal och Lappträsk. I den nya Agricola svenska församling får lekmännen ett större ansvar då administrationen är placerad i Lovisa stad.

Vid årsskiftet uppgår Lovisanejdens svenska församlingar i den nya Agricola svenska församling.

Orsakerna till sammanslagningen är flera. Medlemsflykten från församlingarna syns i ekonomin. Digitaliseringen innebär att administrationen kan centraliseras och underlättas.

Östnylänningen är idag mer rörlig och kan lättare ta sig till gudstjänster och annat program.

- Det känns lite vemodigt och jag känner en viss grad av svek om man tänker på alla Liljendalbor som under århundraden har arbetat för att vi ska få en egen kyrka. Och den som nu finns är den tredje i ordningen. Det har varit ganska mycket jobb med den saken, säger Bertel Mårtenson, medlem i församlingsrådet och i gemensamma kyrkofullmäktige i Lovisa.

Mårtenson betonar gärna att Liljendals kapellförsamling frigjordes från Pernå och blev självständig 1914 genom enträgen vilja och hårt arbete.

- Jag är på det sättet konservativt lagd att jag tycker att det sku ha varit kivogare om det är som det har varit. Men jag har varit så mycket med i processen så jag vet att det finns många orsaker till att bildandet av den nya församlingen är naturlig och i samhället liggande utveckling som inte kan stoppas, säger Mårtenson.

kyrka
Kyrkan i Liljendal är den tredje i ordningen. kyrka Bild: YLE/Crawford liljendal kyrka

Enligt Bertel Mårtenson och kyrkoherde Stina Lindgård råder ingen direkt oro bland församlingsmedlemmarna. Man har pratat om förändringen i olika sammanhang längs med hela året.

De flesta har insett att sammanslagningen är en nödvändig process, men många kommer naturligtvis att sakna självständigheten.

- Det är klart det känns vemodigt för att det som har varit känns alltid bekant och tryggt. När man inte riktigt vet vad man går mot så finns alltid historian som är viktig. Men det finns också tacksamhet för den tid som har varit, säger Lindgård.

Lappträsk kyrka
Lappträsk församling grundades 1575. Kyrkan är från 1700-talet. Lappträsk kyrka Bild: Yle/Sune Bergström lappträsk kyrka

Hon betonar gärna att sammanslagningen på sätt och vis är ett steg tillbaka i historien..

- Vi går egentligen tillbala till det som det var tidigare när hela området var en församling. Även om Lappträsk var uppdelad i två, en del hörde till Pernå och en del till Pyttis i tiderna. Men egentligen är det en tillbakagång till någonting som har varit.

Tack och välkommen

När intervjun med Lindgård och Mårtenson görs i Mariagården i Liljendal är man i full färd med att ställa i ordning för kvällen.

Församlingarna ordnar varsin Tack och Välkommen fest med middag, fotoutställning och nattmässa med musik och sång. Den första hölls i Liljendal på fredagen, ikväll träffas man i Lappträsk.

Dukade bord i Mariagården i Liljendal.
Mariagården dukad för middag. Dukade bord i Mariagården i Liljendal. Bild: Yle / Leo Gammals Liljendal,Liljendals församling,Stina Lindgård,kyrkoherde,Lappträsk,församlingshem,mariagården i liljendal

Församlingsborna har då en möjlighet att dela med sig minnen och anedokter från modern och svunnen tid. Det bjuds på klimpsoppa och traditionsenligt på bulle med bondost och röd jaffa i Lappträsk.

På söndag hålls dopmusikalen Festen med Barnklangen i Lappträsk kyrka. Det är en musikal som hyllar dopet.

De anställda arbetar i Lovisa

Från årsskiftet kommer kyrkoherden och övriga församlingsanställda att vara stationerade i Lovisa stad.

Det innebär en tätare gemenskap och trygghet mellan de anställda som får arbeta i samma lokaler. I kyrkbyarna betyder det att församlingskanslierna försvinner.

Och att präster, diakoner, kantorer och ungdomsarbetare främst besöker orten när det ordnas gudstjänster, förrättningar och andra veckovisa program.

pernå kyrka - interiör
Gudstjänster hålls varannan söndag i Pernå kyrka. pernå kyrka - interiör Bild: YLE/Stefan Härus pernå kyrka

Ingen präst har längre sitt eget område. De som förättar kommer att variera mer än tidigare eftersom man från årsskiftet har en förrättningsdejour.

Det här kan samtidigt göra det svårare för en församlingsmedlem att få bli vigd av till exempel sin skriftskolepräst eller att en uppskattad präst döper barnen eller jordfäster en släkting.

- Det är en risk som finns men vi måste också komma ihåg att de som har ledigt veckoslut ska ha möjlighet att hålla ledigt. Det är viktigt att få vara ledig och inte ställa upp hur frestande det än är, säger Lindgård.

Samåka till gudstjänsten

I Lovisa har man reagerat på att varannan gudstjänst kommer att hållas i Lovisa kyrka och varannan i Pernå. Samma arrangemang gäller för Liljendal och Lappträsk men här är man redan van vid att pendla..

- Sen 2014 har vi haft gemensam kyrkoherde och gemensamma arbetstagare. Jag tror inte att avståndet känns så stort här. Jag har försökt säga att här är en fantastisk möjlighet för församlingsbor att hjälpa varandra. När du åker till kyrkan så ta grannen med. En sån devis har vi haft här, säger Lindgård.

Gemensam skriftskola för alla

När det gäller skriftskolorna i Agricola svenska församling finns det redan planer på att inte separera ungdomarna byavis. Från och med nästa år tar man dessutom den nya verksamhetsplanen för skriftskolorna i beaktande.

- Vi håller ett storläger där alla ungdomar är med. Vi har förstås mindre grupper där vi undervisar. Man väljer sedan vilken kyrka konfirmationen hålls i så att man kan hålla kvar den lokala prägeln om man vill, säger Lindgård.

Lekmännens roll blir större

Det finns ett önskemål om att fler lekmän på lång sikt får ansvara över aktiviteter som hålls i församlingslokalerna i bland annat Liljendal och Lappträsk.

- Vi är en bit på väg, men vet inte exakt hur det ser ut i slutändan. Vi har en del frivilliga och har tänkt samla in dem till en frivilligpool. Vi har tänkt ha ett register där vi ser vem som vill jobba med vad och vilka som vill jobba mera lokalt till exempel bara i Liljendal. Vi har en del unga, unga vuxna och småbarnsföräldrar som frivilliga redan nu och jag hoppas vi håller kvar dem, säger Stina Lindgård.

Akustikplattor som föreställer bro i Liljendal.
Akustikplattor som föreställer bron i Liljendal. Akustikplattor som föreställer bro i Liljendal. Bild: Yle / Leo Gammals Stina Lindgård,kyrkoherde,Liljendal,Liljendals församling,akustikplatta

Bertel Mårtenson tänker ställa upp i församlingsvalet i november. Han har alltid haft en tanke om att lekmännen måste aktivera sig.

- Jag hoppas att den här knutpatriotismen kvarstår så att vi kan ha verksamhet på lekmannanivå i Liljendal och de andra gamla församlingarna. Frivilligarbetet blir nog livligare och det ska understödas så mycket det är möjligt, säger han.

Mårtenson nämner specifikt missionarbetet och diakonin, men som körsångare hoppas han på ett bra musikliv inom den nya församlingen.

Kyrkokören i Liljendals församling är för tillfället den enda kyrkokören i Lovisa. I Lappträsk finns dessutom barnkören Barnklangen och en ungdomskör.

- Vi har för tillfället slagit ihop Lappträsk och Liljendals kyrkokörer till en kör som vi kallar LiLa kören. Det är ju önskvärt att körerna sku växa lite numerärt för det är alltid brist på stämmor, säger Mårtenson.