Hoppa till huvudinnehåll

Ekenäs Energi och Raseborgs Vatten allt närmare fusion

Ekenäs Energis kraftverk och flisvärmeverk i Björknäs i Raseborg.
Ekenäs Energi har ett flisvärmeverk i Björknäs. Ekenäs Energis kraftverk och flisvärmeverk i Björknäs i Raseborg. Bild: Yle/Petra Thilman ekenäs energis kraftverk och flisvärmeverk i björknäs i raseborg,Raseborg,Ekenäs

Planerna på att fusionera Ekenäs Energi och Raseborgs Vatten går vidare. En ny och mer detaljerad utredning om fusionen och hur det ska gå till har nu blivit färdig.

I praktiken handlar det om att staden säljer affärsverket Raseborgs Vatten till aktiebolaget Ekenäs Energi.

Ekenäs Energi ägs till hundra procent av Raseborgs stad.

Synergieffekter sparar 300 000 per år

Enligt en utredning som staden tidigare låtit göra skulle en fusion leda till flera synergieffekter. Det handlar administration, IT-system, bokföring och lagerförvaltning.

De här synergieffekterna innebär en inbesparing på runt 300 000 euro per år. Inbesparingarna förverkligas ändå tidigast år 2022, enligt utredningen.

Dessutom räknar man med att kundbetjäningen blir både bättre och effektivare. Det beror på att el-, fjärrvärme- och vattentjänster kan skötas från samma betjäningspunkt.

Planen är att de anställda på Raseborgs Vatten övergår i det nya bolaget som så kallade gamla arbetstagare. Samarbetsförhandlingar bör föras, står det i utredningen.

Olika åsikter inom affärsverket och aktiebolaget

Inom Raseborgs Vatten och Ekenäs Energi har det funnits olika åsikter om planerna på en fusion.

Direktionen vid Raseborgs Vatten ansåg i ett utlåtande att den första utredningsrapporten var vinklad och idéerna om utökat samarbete var tunnsådda.

Personalen vid affärsverket var också oroliga för vad en fusion innebär för dem.

Ekenäs Energis styrelse var däremot positivt inställd till en eventuell fusion. Det skulle ge det nya bolaget möjlighet att utvecklas, betjäna kommuninvånarna bättre och möjlighet att effektivera verksamheten.

Också personalen vid Ekenäs Energi var försiktigt positiv till planerna.

Förslaget är nu att direktionerna för Raseborgs Vatten och Ekenäs Energi ger utlåtanden om slutrapporten som blev färdig i augusti.

Stadsutvecklingssektionen tar ställning till ärendet på sitt möte 27.8.