Hoppa till huvudinnehåll

Signalkräftan skulle bli den finländska kräftans räddning, men nu ska den bort från sjöarna – EU kallar den för en invasiv art

Ett fat med kräftor och krondill.
Ett fat med kräftor och krondill. Bild: Allan Wallberg/Mostphotos.com kräftor,kräftskivor,augusti,mat,maträtter,kräftfiske

Signalkräftan, som inplanterades i Finland 1967, skulle rädda de finländska kräftbestånden i sjöar som drabbats av kräftpest. Men projektet misslyckades. I likhet med flodkräftan bär också signalkräftan på kräftpest, och EU har klassat den som en invasiv art.

Det var på 1990-talet som stora mängder signalkräftor inplanterades i våra sjöar med förhoppningen att Finland igen skulle ha ett starkt kräftbestånd. Signalkräftan importerades från Nordamerika, men arten har aldrig klarat sig riktigt bra i vårt land.

Levande signalkräfta
Levande signalkräfta Levande signalkräfta Bild: MdE signalkräfta

Signalkräftan sprider kräftpest

Det visade sig nämligen att de amerikanska kräftorna också led av kräftpest trots att de inte bar några yttre spår av sjukdomen. Signalkräftans motståndskraft är starkare än flodkräftans, men den sprider också sjukdomen.

Kräftpest upptäcktes första gången på 1870-talet i Pofloden i Italien, men den spred sig småningom över hela Europa.

EU klassificerar signalkräftan som en invasiv art i Europa och vill att den utrotas. En total utrotning kan inte ske, men för ett par år sedan förbjöds inplantering av nya signalkräftor helt och hållet.

Mats med kräftor.
Mats med kräftor. Bild: Yle/ Heini Rautoma kräftor,Liljendal,roddbåt

Signalkräftan får inte spridas mer

Det är viktigt att signalkräftan inte sprids mer, säger också kräftbiologen Japo Jussila på Östra Finlands universitet.

- Det är utomordentligt vikigt för att vi ska kunna bevara beståndet av flodkräftor i vårt land, säger han.

På NTM-centralen i Norra Savolax funderar man till och med på om fångst av signalkräftor borde ingå i allemansrätten, för att på det sättet få stammen att minska snabbare.

Japo Jussila motsätter sig ändå den här tanken.

- Om vi börjar göra det lättare att fånga signalkräftor kommer det att leda till att signalkräftor avsiktligt inplanteras i sjöar.

Minskade fångster

Kräftfångsterna har minskat stadigt i vårt land. Ännu på 1990-talet fångades 20 miljoner kräftor årligen, men i dag ligger fångsterna på 2-5 miljoner signalkräftor och 1-2 miljoner flodkräftor.

Signalkräftan (Pacifastacus leniusculus) känns igen på en vit fläck på framklorna. Flodkräftan (Astacus astacus) är ett av Europas största kräftdjur, och hanen kan bli upp till 18 centimeter lång.

Artikeln baserar sig på den finska artikeln:Täpläravusta piti tulla suomalaisten rapujuhlien pelastaja – nyt se halutaan hävittää haitallisena vieraslajina

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes