Hoppa till huvudinnehåll

Vägarbete på skolvägen till Skräbböle skola upplevs som otryggt: “Inte ens jag som förälder vet hur man tryggt ska gå över vägen, och min dotter är jätterädd”

Ett vägarbete invid en skyddsväg
Hela sex stycken övergångsställen lyfts upp en aning, men det betyder också att föräldrar och barn möts av den här synen när de ska till skolan, nämligen övergångsställen som har avspärrning framför sig. Ett vägarbete invid en skyddsväg Bild: Peter Karlberg / Yle vägarbeten,Pargas,pjukalavägen

Föräldrar och bybor förundras och förfäras över vägarbetena vid Skräbböle skola, som även om de ska göra skolvägen tryggare, just nu upplevs som extra otrygg. Varken skyltar eller alternativa vägar finns på platsen.

Vid Skräbbölevägen och Pjukalavägen nära Skräbböle skola förbättrar man just nu hela sex stycken övergångsställen, genom att höja upp dem en aning så att de bättre syns i trafiken.

Men på grund av att det är just övergångsställen som fixas, upplever både barn och föräldrar att man just nu inte kan ta sig tryggt över vägen.

Det finns inte några tydligt skyltade vägar och vår dotter är jätterädd för stora maskiner.― Nora Leandersson, förälder till ett barn som går i Skräbböle skola.
vy över vägarbete som pågår vid pjukalavägen. Stängsel är uppsätta så fotgängare inte så enkelt kan gå över vägen.
Avspärrningen hindrar skoleleverna från att just nu ta sig tryggt till skolan, tycker föräldrar. vy över vägarbete som pågår vid pjukalavägen. Stängsel är uppsätta så fotgängare inte så enkelt kan gå över vägen. Bild: Yle/Peter Karlberg vägarbeten,pjukalavägen

"Vår dotter är jätterädd för stora maskiner"

En orolig förälder är Nora Leandersson, som har en dotter som just börjat trean i Skräbböle skola.

- Det känns jätteledsamt. Det finns inte några tydligt skyltade vägar och vår dotter är jätterädd för stora maskiner. Jag vet inte heller som förälder var jag tryggt ska gå över vägen.

Leandersson säger att området också är dåligt skött och att arbetarna på fredagarna lämnat allt så att det enligt henne ser hemskt ut.

Leanderssons dotter har också gått långa omvägar för att hon inte vågat gå över vägen, och det upplever Leandersson som ganska obehagligt.

- I alla fall vår dotter har nog varit jätterädd att gå över där, och hon är sådan att hon väldigt lätt kan springa över vägen, så jag är nog jätteorolig för att hon klarar sig.

Kort om vägarbetena vid Pjukalavägen och Skräbbölevägen

Vägarbetena vid Pjukalavägen och Skräbbölevägen i Skräbböle har pågått sedan 2017.

Då började man med grunden och gjorde torranläggning och lade till en vattenledning.

Under 2018 har man fortsatt med plattläggning, arbetat med att få kantstenar, asfaltering och belysning till platsen.

Orsaken till att man började med vägarbetena är att Pargas stad vill göra en enskild led för fotgängare och cyklister eftersom en sådan fattats på platsen.

Man passar då också på att förbättra sex stycken övergångsställen genom att höja dem en aning för att synliggöra dem mera och få bilister att sakta farten.

Arbetet förväntas vara klart under de närmaste veckorna.

Källa: Matias Jensén, samhällsingenjör vid Pargas Stad.

Ett vägarbete invid en skyddsväg
Stora maskiner skrämmer Leanderssons dotter, som ibland går långa omvägar för att undvika platsen. Ett vägarbete invid en skyddsväg Bild: Peter Karlberg / Yle vägarbeten,Pargas,pjukalavägen

"Det är nog många här i byn som höjt på ögonbrynen"

En annan Skräbbölebo som funderat på vägarbetena är Monica Hedström-Järvinen.

Hon undrar varför det tagit sån tid att färdigställa projektet.

- Det väcktes en fråga hos mig tre veckor innan skolan började att ska det här faktiskt bli klart till skolstarten, men så blev det ju inte. Det tycker jag är ganska tråkigt, för det här har ju pågått ett år och jag kan inte förstå att man inte prioriterar sådant som är fråga om barn och trygghet.

- Det är nog många här i byn som har höjt på ögonbrynen och funderat vad som riktigt är som pågår.

Fick ingen info om tidtabell, bara en liten ursäkt

Leanderssons sambo kontaktade för en tid sedan staden, men fick då bara en ursäkt om att det tagit så länge. Han fick inte reda på några orsaker eller tidtabellen.

Från Pargas stads sida säger samhällsingenjör Matias Jensén att arbetet börjar vara på slutrakan och att allt borde vara klart om några veckor.

- Vissa övergångsställen är redan så gott som klara, och vartefter de färdigställs så öppnas de upp.

Ett vägarbete
Vägarbetsskyltar finns, men skyltar med info om entreprenörerna och telefonnummer har tagits bort. Enligt Jensén beror det på att arbetet snart är färdigt. Ett vägarbete Bild: Peter Karlberg / Yle vägarbeten,Pargas,pjukalavägen

"När arbetet är klart kommer situationen vara betydligt bättre"

Jensén förstår oron och säger att den till viss del är befogad, som alltid när det gäller arbetsområden och trygghetsfaktorer.

- Och just när det gäller övergångsställen, som vi arbetar med, är vi tvungna att till en viss del ha dem avstängda och ingärdade och det medför att situationen inte är normal.

- Men vi ska minnas att det är en ganska kort tid som vi har kvar, och när arbetet är klart kommer situationen och övergångsställena att vara betydligt bättre och tryggare än innan arbetet.

Matias jensén
Jensén säger att föräldrar och barn inte behöver oroa sig, men att det är bra att alltid vara uppmärksam i trafiken, speciellt vid vägarbeten. Matias jensén Bild: Yle/Johanna Ventus matias jensén

Ingen skild rutt för skolbarnen har planerats

Från stadens sida har man ändå inte under arbetets gång gjort någon skild rutt för att barnen ska känna sig trygga och veta var de kan gå.

- En skild rutt för skolbarnen har vi inte gjort eftersom de kommer från olika håll, men det finns alternativ att ta sig till skolan och trots att vägarbeten pågår så är hastigheterna anpassade enligt rådande förhållanden och trafikmängderna är inte såpass stora på det här området, säger Jensén.

- Trots att vägarbeten pågår så vill jag nog påstå att det är rätt så tryggt för skolbarnen att ta sig över Pjukalavägen och Skräbbölevägen där vi har förbättringsarbetena.

Enligt Jensén behöver alltså inte föräldrar och barn oroa sig nämnvärt, men han poängterar att man förstås alltid då man rör sig i trafiken ska vara extra observant, speciellt vid vägarbeten.

Läs också