Hoppa till huvudinnehåll

Brexit, migration och upphovsrätten - dessa är de viktigaste frågorna när EU-parlamentet samlas efter sommaren

Omröstning vid Europaparlamentet
Många stora frågor väntar EU-parlamentet i höst. Men efter julen är det slut med radikala beslut, med tanke på valet, tror Merja Kyllönen (Vf). Omröstning vid Europaparlamentet Bild: © European Union 2018 - Source : EP Europaparlamentet

Många frågor hänger i luften då EU-parlamentarikerna samlas i Bryssel efter parlamentets sommaruppehåll.

Migrationspolitiken och EU:s långtidsbudget är exempel på frågor som kommer att sätta sin prägel på den politiska hösten i parlamentet.

- Nog har vi jättestora frågor vid horisonten och sedan ska vi lösa många små frågor på vägen till de här horisonterna, sammanfattar Nils Torvalds (SFP) stämningarna inför parlamentets höstsession.

Den stora jokerfrågan: Vart går Storbritannien och var hamnar de om de väljer fel väg?― Nils Torvalds

Torvalds har i likhet med många av sina kolleger i parlamentet precis återvänt till Bryssel. Den första veckan ägnas åt arbete i parlamentets utskott.

Siktet är inställt på parlamentets plenum i Strasbourg i mitten av september.

Upphovsrätterna oroar

I plenum väntas parlamentet bland annat rösta om det omstridda upphovsrättsdirektivet.

Delar av lagförslaget har kritiserats för att syfta till att hämma yttrandefriheten på internet till förmån för storbolag inom underhållningsindustrin.

Senast var frågan om upphovsrätterna på parlamentets agenda i början av juli. Då valde parlamentet att skjuta fram de avgörande omröstningarna till hösten.

- Nu hoppas jag att vi hittar en bra kompromiss där konstnärerna och deras organisationer kan vara lika nöjda som allmänheten som är oroad över nätets framtid, säger Heidi Hautala (Gröna).

Brexit överskuggar parlamentets arbete

De enskilda lagstiftningsärendena överskuggas ändå av frågan om hur det brittiska utträdet ur EU ska komma att ske.

Parlamentet har visserligen ingen formell roll i de pågående förhandlingarna mellan EU och Storbritannien.

Jag har tilltro till att EU och Storbritannien kommer att hitta en lösning..― Anneli Jäätteenmäki

Däremot är parlamentets roll desto viktigare i ett senare skede av förhandlingarna, i och med att en eventuell kompromiss mellan parterna också måste godkännas av parlamentet.

- Jag har tilltro till att EU och Storbritannien kommer att hitta en lösning. Men som alltid i Europa kommer det att hända i sista minuten, säger Anneli Jäätteenmäki.

Hålet efter Storbritannien måste fyllas

Brexit kommer också att avspegla sig på beredningen av EU:s långtidsbudget som pågår som bäst.

Den stora frågan är hur unionen ska klara av att axla framtida åtaganden då Storbritanniens betydande årliga bidrag till unionen försvinner.

Svaret på frågan stavas högre årliga bidrag från medlemsländerna. Det här är något som såväl EU-kommissionen som parlamentet föreslagit.

Dragkamp om EU:s långtidsbudget

Höstens dragkamp handlar om var det årliga bidragit ska landa, närmare kommissionens 1,1 procent av bruttonationalinkomsten BNI eller parlamentets mer ambitiösa krav på ett bidrag på 1,3 procent av BNI.

Enligt Petri Sarvamaa (Saml) handlar behovet av tilläggsresurser inte om att bygga ut EU:s maskineri utan om att unionen även i fortsättningen ska klara av sina nuvarande ansvarsområden.

- Det är saker som säkerhet och flyktingar. Vi måste vara beredda att lägga lite extra, säger Sarvamaa.

Tongångarna skärps då valet närmar sig

Beslutet om EU:s långtidsbudget för 2021-2027 ska fattas enhälligt av rådet, det vill säga medlemsländerna. Budgeten ska också godkännas av Europaparlamentet.

Frågan om jordbrukspolitiken kommer att väcka debatt. Efter sommarens torka och skogsbränder tror jag att den här diskussionen kan ta fart tidigare än väntat.― Merja Kyllönen

Målet är att långtidsbudgeten ska vara färdig före slutet av maj då EU-valet äger rum.

- Jag gissar att tongångarna kommer att skärpas samtidigt som beslutsprocesserna försvåras. Efter julen kommer det knappast att fattas några radikala beslut längre, säger Merja Kyllönen (VF) med hänvisning till det instundande valet.

Svenska Yle bad sju EU-parlamentariker – en parlamentariker från varje parti – att nämna de tre viktigaste politiska frågorna under hösten. Så här svarade de:

Heidi Hautala (Gröna)

Heidi Hautala
Heidi Hautala Bild: © European Union 2018 - Source : EP Heidi Hautala

Helt klart är att Brexit-frågan kommer att dominera väldigt mycket. Nu rinner tiden ut och man måste komma till något beslut från EU:s och Storbritanniens sida om villkoren för den här skilsmässan. Det kommer inte att vara lätt.

En lagstiftningsfråga som är väldigt het är upphovsrättsfrågan. Många intresseorganisationer och medborgare uttrycker sin oro över hur det kommer att gå. Det är väldigt polariserad fråga.

Sedan har vi handelspolitiken. Det ser ut som att det kommer att beslutas om frihandelsavtal med Japan och Mexiko. Det är inte heller uteslutet att förhandlingarna med USA kommer igång om det ganska kontroversiella TTIP-fördraget.

Nils Torvalds (SFP)

Nils Torvalds
Nils Torvalds Bild: © European Union 2018 - Source : EP Nils Torvalds

Miljön kommer igen att ligga ganska högt. Efter alla heta dagar i Finland och skogsbränder i Sverige och övriga delar av Europa tror jag att många människor frågar sig vad vi kan göra för att hålla oss kvar på den nivå vi tänkte oss när Parisbesluten fattades.

Eurons utmaningar kommer hela tiden att finnas i bakgrunden av den enkla orsaken att en stor del av populisterna både på höger- och vänstersidan kommer att skylla våra problem på euron. Den här debatten kommer vi också att ha i Finland.

Sedan har vi naturligtvis den stora jokerfrågan: Vart går Storbritannien och var hamnar de om de väljer fel väg?

Anneli Jäätteenmäki (C)

Anneli Jäätteenmäki
Anneli Jäätteenmäki Bild: © European Union 2016 - Source : EP Anneli Jäätteenmäki

Brexit är den stora frågan. Min åsikt är att Storbritannien borde vara medlem i EU. Men de har fattat sitt beslut och vi måste acceptera det. Nu är det dags att diskutera på vilket sätt Brexit ska ske.

Frågan om EU:s budget är också ganska viktig. Jag tror att vi måste betala lite mera för att lappa det hål Storbritannien lämnar efter sig.

Säkert kommer också migrationsproblemen att fortsätta och vi kommer att diskutera vad man borde göra. Många beslut har redan fattats men det finns svårigheter med att tillämpa dem.

Jussi Halla-aho (Sannf)

Jussi Halla-aho
Jussi Halla-aho Bild: © European Union 2017 - Source : EP Jussi Halla-aho

Ser man till mitt arbete så har CEAS (ett gemensamt europeiskt asylsystem) en framträdande roll. Frågan går inte framåt på grund av oenighet kring förnyandet av Dublin-förordningen.

En fråga som diskuteras ständigt är frågan om Brexit och hur förhandlingarna framskrider. EU:s mångåriga budgetram är en tredje fråga jag kunde nämna.

Merja Kyllönen (VF)

Merja Kyllönen
Merja Kyllönen Bild: © European Union 2018 - Source : EP Merja Kyllönen

Frågan om det nya upphovsrättsdirektivet kommer säkert att vara en av de viktigaste frågorna under hösten. Den tas till ny behandling vid plenum i början av september.

Jag tror också att diskussionen kommer att handla om pengar och hur de kommande periodernas budget ska se ut. Speciellt tror jag att frågan om jordbrukspolitiken kommer att väcka debatt. Efter sommarens torka och skogsbränder tror jag att den här diskussionen kan ta fart tidigare än väntat.

Migrationspolitiken är också något jag tror att parlamentet kommer att tvista om under hösten.

Petri Sarvamaa (Saml)

Petri Sarvamaa
Petri Sarvamaa Bild: © European Union 2018 - Source : EP Petri Sarvamaa

Det kommer att handla om EU:s långtidsbudget (MFF) och om Brexit. Det är de två viktigaste frågorna.

Allt kretsar kring budgeten: Det vi kommer att göra och det vi kommer vi att betona på 2020-talet beror på budgeten.

Inför Europarlamentsvalet tror jag att invandringen kommer att framhävas. Den nationalistiska högern runtom i Europa kommer att satsa på det och bygga upp sin kampanj kring det.

Miapetra Kumpula-Natri (SDP)

Miapetra Kumpula-Natri
Miapetra Kumpula-Natri Bild: © European Union 2018 - Source : EP Miapetra Kumpula-Natri

Parlamentet kommer att ha mycket på agendan då det kommer till EU:s långtidsbudget.

Vi kan inte heller glömma Paris klimatavtalet och frågan om hur vi ska nå klimatmålsättningarna.

Förhandlingarna om Brexit är något vi inte heller kommer att kunna undvika. Parlamentet har hela tiden aktivt följt med det som händer och senare kommer man också att rösta om förhandlingsresultatet.

Läs också