Hoppa till huvudinnehåll

Om Östnyland ska bli känt för sitt trähusbyggande behöver utbildningen ses över - nya kurser kan bli dyra

det ännu ofärdiga trähöghuset "hilla"
Också i andra regioner bygger man i trä: Exempelbilden föreställer det moderna trähuset "Hilla" i Björneborg som förväntas bli klart i höst. det ännu ofärdiga trähöghuset "hilla" Bild: Yle/Jasmine Nedergård höghus,trähus,hilla

I Östnyland borde man slå sina kloka huvuden ihop då det gäller trähusbyggande. Det säger stadsfullmäktigordförande Mikaela Nylander (SFP) i en fullmäktigemotion.

I Borgå byggs det redan nu mycket i trä och ett nytt kvarter på hela 1,5 hektar ska byggas helt i trä på Västra åstranden.

I Lovisa finns det tre företag som specialiserat sig på trähusbyggande och i Borgå finns det två utbildare inom husbyggnation.

Mikaela Nylander skulle också gärna koppla in det östnyländska utvecklingsbolaget Posintra, som har en gedigen erfarenhet av att driva olika projekt.

Mikaela Nylander
Stadsfullmäktigeordförande Mikaela Nylander. Mikaela Nylander Bild: Yle/Fredrika Sundén Mikaela Nylander,Svenska folkpartiet i Finland,Kommunalvalet 2017
Utvecklingsdirektör Sten Frondén.
Utvecklingsdirektör Sten Frondén Utvecklingsdirektör Sten Frondén. Bild: Yle / Hanna Othman lovisa stadshus

Utbildningen behöver ses över

I Lovisa konstaterar utvecklingsdirektör Sten Frondén att tanken är god och att strategin med ett utökat träbyggande redan finns i både Borgå och Lovisa.

För att profilera sig som en träbyggarregion behöver man enligt Frondén se över utbildningen.

- Det finns nya utbildningsprogram som beaktar bland annat CLT-tekniken, där bokstäverna står för Cross Laminated Timber, det vill säga korslimmat massivträ. Där borde vi komma till skott med att få igång den typens utbildning i regionen, säger Frondén.

En lite mera mångsidig utbildning är alltså enligt Frondén vad som krävs, men det gäller att börja med att se på de utbildningar som redan existerar.

- Det man borde fundera på är om det skulle kräva en helt ny examen eller om de befintliga utbildningarna inom byggnation skulle gå att modernisera, säger Frondén.

Lektor Robert Holmberg vid Inveon
Lektor Robert Holmberg. Lektor Robert Holmberg vid Inveon Bild: Yle/Jeanette Lintula Borgå,inveon

Ingen ny utbildningslinje - kortkurser räcker

De facto finns det redan kurser i till exempel timmerteknik som kan placeras in som valbara kursdelar.

- Vi har inte aktiverat de kurserna, men de går att arrangera i samband med studerandenas praktiktid, eller det som kallas inlärning i arbete, säger Robert Holmberg, lektor i yrkesämnet husbyggnation vid yrkesinstitutet Inveon i Borgå.

Enligt Holmberg är det inte många studerande som de senaste åren lyckats hitta en praktikplats där de kunde öva timmerteknik.

Betyder det här att det skulle behövas en helt ny utbildningslinje?

- Det tror jag inte. Man kunde placera in lektioner i skolans befintliga program inom husbyggnation, men det skulle kräva en del nya specialverktyg samt timmer att öva med, vilket skulle kosta en del, säger Holmberg.

Trähus på Västra åstranden i Borgå
Trähus på västra åstranden i Borgå. Trähus på Västra åstranden i Borgå Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,trähus,träbebyggelse

Praktikplatser i Lovisa

Kortkurser skulle med andra ord räcka. De praktikplatser som Holmberg säger att saknas, finns enligt utvecklingsdirektör Sten Frondén i Lovisa.

- De tre företag som jobbar inom sektorn specialiserat trähusbyggande i Lovisa erbjuder gärna praktikplatser, men flaskhalsen här är nog utbildningen, säger Frondén.

Vid utvecklingsbolaget Posintra, som Nylander tänker att kunde vara en av kuggarna i arbetet med att utveckla trähusbyggandet i Östnyland, understryker också företagsservicedirektör Fredrik Pressler vikten av utbildning.

- Om träbyggandet ska utvecklas i regionen, så skulle det högst antagligen krävas en fortbildning på timmermansutbildningen. Här kunde de befintliga yrkesinstituten i framtiden också profilera sig som utbildare inom trähusbyggande i en ännu större skala, menar Pressler.

Takstolar
Takstolar Bild: Yle/Mikael Kokkola Takstol,mjk

Klimatmålen i åtanke

Mikaela Nylanders förslag är alltså att Borgå stad nu i rask takt sammankallar åtminstone nämnda aktörer.

Målet skulle vara att skapa en heltäckande strategi och verksamhetsmodell för hur träbyggandet kunde främjas i regionen Östnyland.

Det handlar bland annat om att utveckla utbildningen och göra den mera känd, att skapa arbetsplatser och som socker på bottnen dessutom komma närmare klimatmålen.

Som en slutknorr i sin motion föreslår Nylander dessutom, att Borgå stad skulle förverkliga någon av sina framtida investeringar som en byggnad i trä, till exempel ett daghem eller en skola.