Hoppa till huvudinnehåll

Virtuellt flygbolag kunde sköta flygtrafiken mellan Kronoby och Stockholm

Karleby-Jakobstad flygplats.
Karleby-Jakobstad flygplats. Karleby-Jakobstad flygplats. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Kronoby,flygplatser,Check-in,kronoby flygplats

Det behövs en flyglinje till Stockholm från Karleby-Jakobstad flygplats. Hur den byggs upp är en annan diskussion säger utvecklingsdirektör Jonne Sandberg i Karleby

Styrelsen för Kronoby flyghangar Ab mötte flygaktörer under två dagar i Stockholm. Kronobys nuvarande trafikutbud är närmast obefintligt, enligt Sandberg.

Målet är att så snabbt som möjligt få igång flygtrafik från Karleby-Jakobstad flygplats till Arlanda på nytt efter Nextjets konkurs i maj.

- Vi träffade en del flygbolag vi haft kontakt med efter konkursen, likaså Peter Larsson som är vd för Svenska regionala flygfält och olika konsulter inom flygbranschen för att få infallsvinklar hur vi kan gå vidare, säger styrelseordförande Jonne Sandberg.

Utvecklingsdirektör Jonne Sandberg i Karleby
Jonne Sandberg. Utvecklingsdirektör Jonne Sandberg i Karleby Bild: Yle/Kjell Vikman Karleby

Första prioritet för Kronoby Flyghangar Ab och dess vd Stig-Göran Forsman är att hitta en kommersiell aktör som är villig att flyga Kronoby - Arlanda med acceptabla avgångar.

Avgångarna ska passa både för fritidsresande men också för affärsresenärer.

En möjlighet som också utreds är skapandet av ett virtuellt bolag i Jakobstadsregionen där plankapacitet hyrs in.

Hur fungerar ett virtuellt flygbolag

Ett virtuellt flygbolag äger inga egna flygplan utan säljer biljetter och sköter om den kommersiella sidan. Planen hyrs alltså av utomstående bolag som har licens för att flyga.

- Det är en business där det gäller att sälja fler biljetter än vad det kostar att hyra in plan, säger Jonne Sandberg.

Vem skall äga ett virtuellt flygbolag?

- Det är det vi samlar information om. Det kan vara en kombination av kommuner och företag. Det finns inga beslut, vi har hämtat in information, nu jobbar vi vidare på en utvärdering av hur ett bolag kunde läggas upp.

Enligt Jonne Sandberg har Kronoby Flyghangars vd, Stig-Göran Forsman fått i uppdrag att göra en utredning och komma med förslag och en rapport småningom.

Parallellt jobbas det med att få till stånd en rent kommersiell aktör på linjen.

VD Stig-Göran Forsman vid Kronoby Flyghangar Ab
Stig-Göran Forsman vid Kronoby Flyghangar. VD Stig-Göran Forsman vid Kronoby Flyghangar Ab Bild: Yle/Kjell Vikman flygtrafik,flygplatser,Karleby-Jakobstad flygplats

- Är man realist bör nog både aktörer i regionen och kommuner medverka i ett virtuellt bolag. Att göra upp en plan kostar inte så mycket, sen kan man testa hur villiga aktörerna är att ställa sig bakom den.

- Fördelen med ett virtuellt bolag är att man kan ställa krav på operatören, ett kommersiellt bolag bestämmer sina villkor, säger Stig-Göran Forsman.

Fördelar och nackdelar med virtuella bolag

Peter Larsson är vd för Sveriges regionala flygplatser, det vill säga flygplatser som står utanför Swedavia.

Han hör till de aktörer som styrelsen för Kronoby Flyghangar mötte under sin resa till Stockholm. Han ser många fördelar med virtuella bolag men också svårigheter.

En fördel är att de går relativt snabbt att sätta upp och att linjer kan skräddarsys enligt honom.

- En risk är att man kommer in på små linjer med låg beläggning och bolaget har inte riktigt kraft att marknadsföra linjen och förstå behoven. Ett större bolag har marknadsförings - och analyskapacitet, säger Peter Larsson.

- Små bolag kan lättare få tekniska problem med planen och inställda flygningar och då tappar resenärerna intresset.

Fritids - eller affärsresenärer

Så länge Nextjet flög på linjen Kronoby-Stockholm betonades näringslivet behov av goda förbindelser väldigt starkt.

För att få linjen att gå runt behövs också en stor volym av fritidsresande men tidtabellsmässigt passar de här två grupperna inte alltid ihop.

- Jag har lärt mig att i flygbranschen talar man om marginalproduktion, det finns outnyttjad kapacitet. Det är väl med en sådan koppling man borde få det att gå runt. Ur affärssynvinkel är det kanske inte det mest optimala men det lämpar sig bra för fritidsresande som vi har mycket av.

Bromma kan vara ett alternativ

Flygbolaget BRA har Bromma en bit utanför Stockholm som sin knutpunkt och Bromma är också ett alternativ som hangarbolaget utreder vid sidan av Arlanda.

- Det finns två infallsvinklar här, för resenärer som skall vidare ut i världen från Stockholm är det inte så lämpligt medan resenärer som söker sig vidare med inrikesflyg i Sverige eller stannar i Stockholm är det ett bra alternativ, säger hangarbolagets vd Stig-Göran Forsman.

-Vi utreder både Bromma och Arlanda och båda är acceptabla men knappast kan vi få båda.

Kronoby Flyghangar kan få fler delägare

Kronoby Flyghangar Ab startades som ett gemensamt kommunalt bolag i Jakobstads - Karlebyregionen för att bygga en övernattningshall med plats för två ruttflygplan.

Bolaget har haft stora ekonomiska svårigheter och år 2015 gjorde bolaget ett negativt resultat på 434 000 euro och 2016 på 217 000 euro.

Kommunerna räddade bolaget och samtidigt fick bolaget nya uppgifter och en heltidsanställd vd med uppgift att skaffa mera trafik till Kronoby flygplats. År 2017 var minusresultatet nere i 36 000 euro.

- Det ser bättre ut med ekonomin nu och det finns också ett intresse från kommunerna norr om Karleby att komma med i verksamheten. En faktor är Fennovoimas kärnkraftsbygge. Referensuppgifter för Björneborgs flygplats visade på en uppgång med 25 000 resenärer extra via Olkiluoto - bygget.

Läs också