Hoppa till huvudinnehåll

Barnen kan behandlas ojämlikt – fördelarna med begränsad dagvård ifrågasätts i flera kommuner

pyssel med hamapärlor på daghem
pyssel med hamapärlor på daghem Bild: Marianne Sundholm småbarnsfostran

I Karleby höjs röster för att den subjektiva rätten till dagvård ska återinföras. De flesta österbottniska kommuner begränsade rätten till dagvård efter att det blev möjligt för ett par år sedan.

Men det finns inga fördelar med att göra det, anser dagvårdschefen Tom Enbacka i Jakobstad.

Tom Enbacka
Tom Enbacka. Tom Enbacka Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Jakobstad,enbacka

- Nej verkligen inte. Vi ser inte fördelarna med det, framför allt inte ur familjens synvinkel men inte heller ur ekonomisk synvinkel.

Jakobstad är en av fyra svenskösterbottniska kommuner som valt att hålla kvar rätten till dagvård på heltid oavsett om föräldrarna jobbar eller är hemma.

Vad är fördelarna med ert system?

- Barnen har möjlighet att vara på daghem så mycket som familjen bedömer att de behöver.

Enbacka litar på att föräldrar tar sitt ansvar och kan avgöra vad som är bäst för barnet.

Du får, du får inte

I svenska Österbotten har förutom Jakobstad också Nykarleby, Pedersöre och Malax hållit kvar den subjektiva rätten till dagvård.

Övriga kommuner har infört en gräns för dagvården om en förälder är hemma. Då får barnet vara max 20 timmar i dagvård per vecka (max 25 timmar i Korsholm).

Om en familj har speciella behov kan de få mer än 20 timmar i veckan. Till exempel om den förälder som är hemma är deprimerad kan barnet få vara mera på daghem.

Men Enbacka gillar inte tanken på att han skulle sitta och avgöra vilka behoven är.

- Det blir en subjektiv bedömning. Du får men inte ni för ni har inte så stora problem?

Enligt Enbacka är kommunens uppgift att se till att småbarnspedagogiken är bra och att barnen mår bra i daghemmen. Inte att bedöma situationen hemma.

- Jag kan inte avgöra om barnet skulle ha det bättre hemma. Sedan kanske föräldern är en bättre förälder om man inte haft det så tufft hela dagen utan kan ge mera då barnet kommer hem. Vi kan ha olika åsikter om när barnet ska vara på dagis. Men vi litar på att föräldrarna vet vad som är bäst för barnet.

Dagvård 8:30-15:10

I Karleby har socialdemokraterna lämnat in ett initiativ för att staden hösten 2020 ska återinföra rätten till subjektiv dagvård.

Det som gruppen genast vill ha ändring på är hur Karleby tolkar reglerna. Enligt initiativtagaren Tiina Isotalus (SDP) har familjer hamnat i kläm då Karleby valt alltför strikta regler.

I Karleby har barnet rätt till dagvård 4 timmar per dag alternativt 2,5 dagar i veckan.

De här dagarna går inte att byta eller kombinera på olika sätt så att man till exempel får ha dagvård tre hela dagar varannan vecka och två hela dagar varannan vecka.

Och man måste ta barnet till daghem efter klockan 8 och hämta före klockan 16. Liknande regler gäller i Närpes där föräldrarna ska lämna barnet efter 8:30 och hämta senast 15:10.

Tiina Isotalus
Tiina Isotalus. Tiina Isotalus Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Karleby,isotalus

Enligt Isotalus blir det omöjligt för den förälder som jobbar och inte har bil att lämna och hämta barn.

Det går inte att få in en åtta timmars arbetsdag mellan klockslagen. Att den förälder som är hemma ska ta barnet till dagis kan också bli svårt.

- Har man baby hemma eller lång väg till dagis kan vardagen blir svår att få ihop om man ska gå långa vägar med flera barn. Vi erbjuder väl inte service för att det ska vara så lätt som möjligt för staden utan för att familjerna ska orka, säger Isotalus.

Vasa en av få som lyckas spara

Att reglerna blir så strikta har enligt Tom Enbacka att göra med att de måste vara det om kommunerna ska lyckas få ner kostnaderna för dagvården.

Men få kommuner verkar spara tack vare systemet med 20 timmar i veckan. Yle Österbotten har ringt till alla 14 kommuner i svenska Österbotten och det är enbart Vasa som uppger att det handlar om några stora summor.

- För oss har det en stor ekonomisk betydelse. Två barn kan dela en dagisplats. Inför vi subjektiva rätten till dagvård igen behövs ett helt nytt daghem, säger direktören för småbarnsfostran Lillemor Gammelgård.

Enligt Gammelgård har Vasa många hundra barn som är på dagis max 20 timmar i veckan. I Karleby handlar det om ungefär 150 barn.

Men också i Vasa finns tankar på att återinföra rätten till subjektiv dagvård. Bland annat SDP överväger ett liknande initiativ som i Karleby.

Raseborg ändrade sitt val

En stad som införde begränsningar i dagvården men nu tar bort dem igen är Raseborg.

Bildningsnämnden motiverar sitt beslut med att den ekonomiska nyttan är svår att påvisa och att systemet satte familjerna i olika situation.

Enligt beredningen äventyras barns jämlika rätt till utveckling, lärande och varaktiga kamratförhållanden.

Isotalus tänker i samma banor. Enligt henne håller Karleby på att dela upp barn i de som har föräldrar som jobbar och så de som har arbetslösa föräldrar.

Hon har efterlyst berättelser från föräldrar och det är starka historier som folk berättar, säger hon.

Bland annat om arbetslöshet som är tungt för föräldern men såklart också påverkar barnen.

- Daghemmet är den plats där man träffar kompisar. Och i synnerhet om föräldrarna har jobbat förr och barnet har vant sig vid att vara på dagis och trivs där så kan det vecka frågor och sorg att plötsligt inte få vara där lika mycket. En femåring behöver redan mycket stimulans och saker att göra.

- Jag hoppas Karleby så fort som möjligt tar bort den begränsade rätten till dagvård för alla. Att familjerna själva skulle få avgöra vilken sorts dagvård de behöver. Det är familjen själv som är bästa experten på vilka behoven är.

Är daghem det bästa?

I Karleby säger direktören för småbarnspedagogiken, Kai Kytölaakso, att alla barn har rätt till 20 timmar och att man hinner göra ganska mycket under de timmarna.

- Till exempel förskolan och årskurs 1 och 2 är 20 timmar i veckan. Finns det då något i småbarnspedagogiken som vi inte lyckas få in i de 20 timmarna? frågar sig Kytölaakso.

Kai Kytölaakso
Kai Kytölaakso. Kai Kytölaakso Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Karleby,kytölaakso

Dessutom är varje barns behov individuellt, säger Kytölaakso.

- För en del barn kan det vara svårt att se att familjens baby får vara hemma med mamma eller pappa medan jag måste iväg till dagis varje dag, säger Kytölaakso.

Kytölaakso hänvisar till att 20 timmar per vecka är lagenligt och det är det Karleby utgår från i sina bestämmelser. Han säger att det sätt man fördelar timmarna på är helt enligt lagen.

Kai Kytölaakso säger också att ändrar Karleby reglerna nu så innebär det att staden plötsligt får massa fler dagisbarn och måste grunda fler grupper - och det kostar såklart.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten