Hoppa till huvudinnehåll

De svenska eleverna ska bli kvar i Hindhår skolcenter anser den svenska skolsektionen i Borgå

Byggarbetare vid Hindhår skolcenter i Borgå
En del av Hindhår skolcenter har rivits och därför behövs nya lokaler. Byggarbetare vid Hindhår skolcenter i Borgå Bild: Yle/ Jeanette Broman Hindhår,skolor (läroinrättningar),skolbyggnader,baracker,hindhår skolcenter

Borgå stads förslag att de svenska eleverna skulle helt eller delvis lämna Hindhår skolcentrum går inte hem hos politikerna.

Den svenska utbildningssektionen anser enhälligt att den svenska skolan ska stanna kvar i Hindhår.

En kartläggning av behovet av lokaler för att den nuvarande verksamheten kan fortsätta är det enda som behövs, anser politikerna.

Svenska sektionen anser att investeringarna i Hindhår skola ska behandlas i samband med budgeten för 2019.

En del av eleverna i Hindhår skolcentrum går i skola i baracker idag. Byggnader som både finska och svenska skolan i Hindhår använder har rivits och måste ersättas av nya.

Baracker vid Hindhår skola i Borgå
Baracker vid Hindhår skola i Borgå Bild: Yle/ Jeanette Broman Hindhår,skolor (läroinrättningar),skolbyggnader,baracker,hindhår skola

Tjänstemännen på Borgå stad ville utreda alternativ till att behålla den nuvarande verksamheten i Hindhår skolcentrum.

De alternativ staden ville utreda handlade om att de svenska eleverna helt eller delvis skulle lämna Hindhår skolcentrum.

Förutom politikerna i svenska utbildningssektionen har också finska utbildningssektionen sagt nej till det förslaget.

Enligt ett alternativ skulle de svenskspråkiga och finskspråkiga årskurserna 1 till 4 inklusive förskolan stannar i Hindhår. Ett annat alternativ var att de svenskspråkiga eleverna skulle flyttas till Kullo eller Strömborgska skolan.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland