Hoppa till huvudinnehåll

Hobbyer ska ge mer än de tar - i bästa fall kan de vara en trygghet och stöda skolarbetet

Barn övar sig på tennis.
Att vara duktig på en hobby kan höja självförtroendet. Barn övar sig på tennis. Bild: Mostphotos barn (familjemedlemmar),tennis,idrott,motion

I de flesta fall tillför hobbyer glädje och trygghet i ett barns liv, men det gäller att se till att det inte blir för mycket av det goda. Det menar Pia Sundell, verksamhetsledare vid Barnavårdsföreningen i Finland.

- Barndomen och barnens livsmiljö har ändrats. Hobbyer har ersatt 70- och 80-talets lekar på gården, förklarar Sundell.

Yle Västnyland har talat med två familjer kring deras hobbyer. I den ena familjen är hobbyn en stor del av vardagen och den andra upptar fritidsintresset bara några timmar i veckan.

I båda fallen är barnen nöjda med den tid de lägger på sina hobbyer.

Pia Sundell är verksamhetsledare för Barnavårdsföreningen i Finland.
Pia Sundell menar att hobbyer ersatt leken på gården. Pia Sundell är verksamhetsledare för Barnavårdsföreningen i Finland. Bild: Yle/Anna Savonius Barnavårdsföreningen i Finland,verksamhetsledare,barn (familjemedlemmar),barnskydd,pia sundell

Sundell säger att hobbyverksamhet numera är en naturlig del av uppväxten. Hon är ändå noga med att poängtera att det inte finns en lösning som passar alla barn.

- Det är otroligt viktigt att vara noggrann med vems behov det är fråga om och att alltid utgå ifrån vad som är bäst för barnet. Det handlar inte om föräldrarnas ambitioner, påminner hon.

Behov av att ta det lugnt

Förutom den sociala aspekten säger Sundell att fritidsintressen utvecklar barns kognitiva färdigheter och deras förmåga att följa regler.

- Via en ledd verksamhet har man möjlighet att lära sig väldigt mycket saker om världen, om naturen, om vår omgivning. I sig ser jag hobbyer som en väldigt viktig och bra del av barnens liv.

Samtidigt ska man komma ihåg att också barn har ett behov av att varva ner och ta det lugnt.

- En hobby ska alltid ge mer än den tar. Om barnet börjar verka väldigt trött måste man som vuxen fatta ett beslut som skyddar barnet, säger Sundell.

Man kanske inte alltid känner för att gå på körövning

Hos föräldern behöver ändå inte alarmklockorna ringa direkt då barnet är motvilligt att gå till en hobby.

- Jag tror att vi vuxna kan känna igen oss i att man kanske inte alltid har lust att gå på körövning. Det är en stor skillnad mellan att någon enstaka gång inte orka gå i jämförelse med att barnet verkar väldigt stressat, förklarar hon.

Det finns många barn som inte har möjlighet att välja den hobby de skulle vilja på grund av att familjen inte har råd. Det ser jag som ett samhälleligt problem

Om barnet däremot verkar nedstämt eller äter dåligt eller inte kan sova kan det vara tecken på utmattning.

Ett annat tecken är att barnet är väldigt uppe i varv, att det aldrig finns en möjlighet att varva ner säger Sundell.

- Det är ett faktum att en massa barn blir väldigt belastade av sina hobbyer och så ska det inte vara.

Då är det förälderns ansvar att fatta ett beslut som skyddar barnet. Det är också viktigt att se till att skolarbetet inte försummas, säger Sundell.

Å andra sidan kan också hobbyer stöda skolarbetet.

- Många barn är inte så starka i skolan och då kan det inverka positivt på självförtroendet att man lyckas väl i en hobby, förklarar Sundell.

Ansvar gentemot lagkamrater

Det kan också innebära en frustration om barnet plötsligt önskar avsluta en hobby, som föräldern kanske redan lagt dyra pengar på i terminskostnader.

- Man kan alltid försöka uppmuntra. Säga: "Nu har vi kommit överens om det här och förbundit oss till det här, och jag hjälper dig."

En ung flicka sitter på en ljus soffa. Hon lutar huvudet i händerna och ser uttråkad ut.
Det gäller att vara lyhörd för varför ett barn vill avsluta en hobby. En ung flicka sitter på en ljus soffa. Hon lutar huvudet i händerna och ser uttråkad ut. långtråkighet,barn (familjemedlemmar),ensamhet,soffor,depression,håglös

Dels har barnet förbundit sig då föräldern betalat, men det har också ett ansvar gentemot till exempel laget eller musikgruppen.

Det är ett faktum att en massa barn blir väldigt belastade av sina hobbyer och så ska det inte vara

Samtidigt ska man förstås vara lyhörd för varför barnet inte trivs.

- Det är viktigt att reda ut orsaken till att barnet inte vill delta. Tröskeln ska också vara låg att kontakta arrangörer och ledare, säger Sundell.

- Sedan kan man fatta ett gemensamt beslut om att sluta verksamheten.

Svenska Yle hade nyligen en artikel om att allt fler barn förlorat förmågan att leka roll- och fantasilekar. Sundell håller med om att en vardag där en ledd verksamhet avlöser en annan kan inverka på spontaniteten.

- Det är helt klart att barnen i dag växer upp i ganska strukturerade miljöer. Samtidigt ser jag inte det som ett jättestort hot. Det är snarare arrangörernas ansvar att ge utrymme för barns spontanitet och behov av vila, konstaterar hon.

"Alla barn ska ha möjlighet till den hobby de vill"

Det som Sundell däremot upplever som problematiskt är ojämlikheten när det gäller möjligheten att delta i hobbyer.

- Det finns många barn som inte har möjlighet att välja den hobby de skulle vilja på grund av att familjen inte har råd. Det ser jag som ett samhälleligt problem. Alla barn ska ha möjlighet att ta del av den hobby de vill, säger hon.

Sadlar på hållare
Många hobbyer är dyra. Sadlar på hållare Bild: Mikael Crawford/Yle Hästsportsutrustning,ridning,Sadel

En annan aspekt är möjligheten att kunna njuta av en hobby utan att känna en press på att ständigt avancera. Sundell säger att det råder en ganska tävlingsinriktad anda inom hobbyverksamhet.

- Jag skulle vilja att man kunde fortsätta spela ett instrument eller delta i en idrottsverksamhet trots att man alldeles säkert inte kommer att bli finsk mästare eller ha det som yrke, säger hon.

Många barn är inte så starka i skolan och då kan det inverka positivt på självförtroendet att man lyckas väl i en hobby

Det ska vara möjligt att utöva en hobby i huvudsak för att det är roligt och för att man vill vara tillsammans med kompisarna.

Speciellt i de högre klasserna kan en organiserad hobbyverksamhet innebära en trygghet.

- Det är många gånger bra att fördriva tiden med en ledd verksamhet, det skyddar ungdomen. Jag önskar att alla ungdomar skulle ha en verksamhet dit de kunde gå regelbundet, säger hon.