Hoppa till huvudinnehåll

Svårt för daghemsbarnen att röra sig över gränsen mellan Helsingfors och Sibbo - kommunerna integrerar sina daghemsverksamheter åt alla andra håll än mot varandra

En dagisgrupp i reflexvästar som går över ett övergångsställe.
Det finns få möjligheter för Helsingfors- och Sibbobarn att placeras i daghem i den andra kommunen. Arkivbild. En dagisgrupp i reflexvästar som går över ett övergångsställe. Bild: Mostphotos barn (familjemedlemmar),trafik,Reflex,Reflexväst,skyddsvägar,daghem,dagvård,trafiksäkerhet,trafiksäkerhet

Helsingfors har ett avtal med Grankulla, Esbo och Vanda som ökar daghemsbarnens rörlighet över kommungränserna. Sibbo köper daghemstjänster från flera daghem i Kervo, Vanda och Träskända men endast från ett daghem i Helsingfors. Varför får barnen röra sig över alla andra kommungränser än den mellan Sibbo och Helsingfors?

Både Sirkka-Liisa Ihalainen, expert på småbarnspedagogik vid Helsingfors stad, och Petra Salomaa, planerare för småbarnspedagogik vid Sibbo kommun, säger att barn kan gå i ett daghem på andra sidan gränsen inom ramen för kommunalt samarbete.

Dock endast i undantagsfall.

- Om Sibbo går med på att ta emot våra barn till sina daghem så kan de be om att vi betalar för det. Men det arrangemanget har vi haft i väldigt få fall, säger Ihalainen.

- I undantagsfall har Sibbobarn kunnat gå i Helsingforsdaghem så att vi svarat för kostnaderna via en betalningsförbindelse, säger Salomaa.

När gränserna mellan kommunerna ändrades blev några Sibbodaghem på Helsingfors sida. Då fick barnen gå kvar i daghemmet medan Sibbo betalade Helsingfors för dagvården.

Jag var då i kontakt med Sibbos representanter och frågade om de var intresserade av att vara med. Men det var de inte― Sirkka-Liisa Ihalainen, expert i småbarnspedagogik vid Helsingfors stad, om avtalet om att integrera småbarnsfostran mellan Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla

Salomaa säger att de som mest haft ett tjugotal barn som gick i dagis i Helsingfors via en betalningsförbindelse.

- Det var när gränsen nyss ändrat. När barnen blev äldre så minskade det.

Sibbo tackade nej till att vara med i huvudstadsregionens avtal

Resten av huvudstadsregionens kommuner har redan för länge sedan integrerat sin daghemsverksamhet över gränserna.

- Vi har ett avtal med Esbo, Grankulla och Vanda om att familjer som flyttar mellan kommunerna kan hålla kvar sina barn i de andra kommunernas daghem, säger Ihalainen.

Avtalet gör också vardagen enkel för familjerna, säger hon. Städerna kompenserar automatiskt varandra för dagvården och familjerna behöver inte göra något för det.

Sedan början av augusti fungerar systemet så att barnen får stanna på daghemmet i den tidigare hemkommunen fram till verksamhetsårets slut.

Avtalet är rätt så gammalt och förr kunde barnen gå kvar i daghemmet ända tills de började förskolan.

Kunde avtalet utvidgas så att Sibbo skulle vara med i det?

- Sibbo har inte själv gjort några sådana initiativ, säger Ihalainen.

Ihalainen var med då avtalet skapades.

- Jag var då i kontakt med Sibbos representanter och frågade om de var intresserade av att vara med. Men det var de inte.

Sibbo har avtal med privata daghem i Träskända och Kervo

Salomaa vid Sibbo kommun säger att ifall daghemsverksamheten ska integreras ytterligare så blir det med hjälp av servicesedlar.

Sibbo tog i bruk sedlarna för två år sedan. Med hjälp av dem kan familjerna sätta sina barn i privata daghem utanför kommunen.

Det här kan de dock endast ifall Sibbo har gjort ett avtal med det privata daghemmet.

I Helsingfors finns bara ett sådant daghem.

- Daghemmet Ankdammen i Östersundom. I Träskända har vi däremot gjort avtal med sex daghem, i Kervo med tre och i Vanda med två, säger Salomaa.

Oftast är familjernas arbetsväg mot Helsingfors, så familjerna är inte intresserade av att föra sina barn till ett daghem i Sibbo― Petra Salomaa, planerare för småbarnspedagogik vid Sibbo kommun, om varför Helsingforsfamiljerna inte placerar sina barn i Sibbodaghem

Har ni funderat på att sluta avtal med fler daghem i Helsingfors?

- Det är upp till de privata daghemmen, de är de som tar kontakt med oss, säger Salomaa.

Helsingfors har ett dylikt servicesedelsförfarande, som gör det möjligt för Helsingforsbarnen att placeras i privata daghem i Sibbo.

"Skulle ge mer spelrum till familjerna"

Ihalainen vid Helsingfors stad tror att bägge kommuners invånare skulle vara intresserade av att avtalet mellan huvudstadsregionens kommuner skulle utvidgas till Sibbo.

- Det ger mer spelrum till familjerna.

Ihalainen säger ändå att det är Helsingfors som tar emot flest daghemsbarn som bor utanför kommunen.

- Vi har skött om många barn från andra kommuner. Det har dels också varit utmanande.

Salomaa vid Sibbo kommun säger däremot att Helsingforsborna inte är intresserade av att placera sina barn i Sibbodaghem.

- Jag har inte hört om att det skulle finnas efterfrågan. Oftast är familjernas arbetsväg mot Helsingfors, så familjerna är inte intresserade av att föra sina barn till ett daghem i Sibbo.