Hoppa till huvudinnehåll

Virus vanliga på flygplatserna - lådorna i säkerhetskontrollen är värsta virushärden

Säkerhetskontroll på Helsingfors-Vanda flygplats.
Säkerhetskontroll på Helsingfors-Vanda flygplats. Bild: Lehtikuva flygplatser,Säkerhetskontroll

Virus som ger infektioner i andningsorganen finns i rikliga mängder på flygplatsernas olika ytor. Mest mikrober fanns det på lådorna i säkerhetskontrollen - mer än på trappräckena, i luften och på ytorna inne i toaletterna.

En finsk-engelsk undersökning som genomfördes under influensaepidemin år 2016 hittade virus på tio procent av de undersökta ytorna som människor på flygplatsen ofta rör.

Prover togs bland annat av säkerhetskontrollens lådor, passkontrollens disk, handelns betalterminaler, trappräcken, barnens lekutrymmen och av wc-ytor. Också luftprover togs.

Mest virus fanns det på säkerhetskontrollens lådor medan man inte hittade några som helst virus på ytorna i wc:na.

Det vanligaste viruset som upptäcktes var rhinovirus som ger snuva och feber. Forskarna hittade också influensa A-virus.

- Förekomsten av mikrober på flygplatser har inte tidigare undersökts, säger Niina Ikonen, specialexpert på THL.

- De nya fynden hjälper i beredskapsplaneringen, när man förbereder sig inför ett läge då allvarliga infektionssjukdomar sprider sig på flygplatsen.

Stöder tidigare forskning

Resultaten från Helsingfors-Vanda kompletterar tidigare forskningsrön som visar att det finns rikligt med mikrober på till exempel ytorna i allmänna trafikmedel såsom bussar och tåg.

- Allra bäst motverkar man infektioner genom att tvätta händerna och hosta i en engångsnäsduk eller i armvecket - inte i handen, säger Ikonen.

Metoden som användes i undersökningen bygger på att ytorna och luften undersöktes genast efter att det hade varit rusning på flygplatsen.

Man inte kan med andra ord inte dra slutsatsen att mikroberna skulle leva kvar länge och förorsaka farsoter. Tidigare forskning har ändå visat att de kan överleva på en yta i flera dygn.

Undersökningen refereras på Institutet för hälsa och välfärd THL:s sajt (på finska).