Hoppa till huvudinnehåll

Borgå domkyrka får ett nytt lager kalk och jordvärme

Renovering av Borgå domkyrkas väggar 2018
Byggställningar reser sig vid Domkyrkans sydsida. Renovering av Borgå domkyrkas väggar 2018 Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,Borgå domkyrka,renovering

Nu ska Borgå domkyrka få ett nytt kalklager. Arbetet med att resa byggställningarna pågår som bäst.

Det är väder och vind som gör att kyrkans ytskikt efter en tid börjar flaga.

Kalkningsarbetena kommer att inledas i början av september vid kyrkans södra fasad.

Förutom kalkning av ytterväggarna ska också en del andra arbeten utföras. Bland annat ska kyrkans trädelar och fönster ses över och håligheter och sprickor ska rappas.

De män som bygger upp byggställningarna säger till Yle Östnyland att de är förvånade över att kalkningsarbetena inleds så här sent på året.

- Å andra sidan förstår jag att de hundratals turister som dagligen besöker domkyrkan och kyrkbacken skulle försvåra arbetet, säger en av de två män som reser byggställningar vid kyrkans södra kortända.

Renovering av Borgå domkyrkas väggar 2018
Renovering av Borgå domkyrkas väggar 2018 Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,Borgå domkyrka,renovering

Jordvärmebrunnar borras

Kyrkbacken kommer trots allt att hållas öppen för besökare under hösten, men vissa platser kommer att stängslas av i den takt arbetet framskrider.

En del tunga maskiner kommer också att synas i närheten av kyrkan. Samtidigt med kalkningsarbetena kommer man nämligen att borra jordvärmebrunnar.

Domkyrkan ska i framtiden värmas upp med hjälp av jordvärme.
Borgå kyrkliga samfällighet räknar med att kunna koppla på jordvärmen senare i höst.

Brunnarna borras utanför kyrkomuren i början av september, vilket kommer att resultera i en del oljud och damm under några veckor.

Väder och årstid lägger krokben

Förr eller senare kommer dock vädret att sätta stopp för arbetena med kyrkans fasad. Då blir det paus och så fortsätter kalkningsarbetena på våren.

Då står kyrkans västra och östra fasader i tur. Också kyrkstapeln och portarna ska få ny kalkyta. De arbetena beräknas kunna inledas i maj.

Alla arbeten kommer att utföras under dagtid. Verksamheten i domkyrkan kommer inte att påverkas av arbetena.

Renoveringen av Domkyrkan kommer att kosta närmare en halv miljon euro.