Hoppa till huvudinnehåll

Hål i soffan, enorma räkningar och flyttgubbar som aldrig dyker upp – flyttfirmor är allt populärare men samtidigt ökar tvisterna

flyttlådor
flyttlådor Bild: Yle/Kuningaskuluttaja flyttlådor,Flyttlådor

Finländare anlitar flyttfirmor mer än förr vilket också märks på att antalet tvister ökar. Det blir gräl om exempelvis slutfakturan och vem som är ansvarig då föremål skadas.

Konsumentmyndigheterna har under de fem senaste åren fått ta emot allt fler klagomål gällande firmor som erbjuder flyttjänster.

Konkurrens- och konsumentverket fick i fjol motta 128 klagomål gällande flyttfirmor, mot drygt 90 fyra år tidigare. I år väntas siffran vara ännu högre än 2017.

Flyttjänster erbjuds enligt Statistikcentralens bedömning av cirka 150 firmor.

Konsumenträttsrådgivare Raija Marttala från magistraten i Nyland säger att finländare rätt sällan går så långt att de klagar till myndigheterna - men när det sedan sker är det ofta fråga om riktigt besvärliga fall.

I värsta fall dyker flyttfirman aldrig upp eller anländer rejält försenad. Då kan det vara fråga om missförstånd, mänskligt misstag - eller att företaget fått ett bättre anbud av någon annan samtidigt och helt fränt valt det intressantare uppdraget.

Den som tvingas beställa en annan firma på kort varsel kan det här stå mycket dyrt.

- Om man redan betalat för flyttjobbet med ursprungsfirman ska man givetvis få pengarna tillbaka, säger Marttala som påpekar att kunden i vissa fall har rätt till skadestånd.

Saker går sönder och ingen vet någonting om det

Den mest typiska tvistefrågan gäller något föremål som fått hål, repor eller bucklor - eller då själva bostaden fått skador i samband med flytten.

Man som packar en flyttlåda.
Man som packar en flyttlåda. Bild: YLE Flyttlådor,Flyttningstjänster

Enligt anonyma klagomål som Yle fått bekanta sig med har det i vissa fall uppkommit hål i fåtöljer och soffor, skador på dörrar och i hissar med mer.

– Flyttfirmor medger inte alls alltid att de åsamkat skador och parterna intar stridsposition eftersom man inte tydligt kommit överens om ansvaret för packandet, säger Marttala.

Och även om flyttfirman skulle ta på sig skulden för uppkomna skador blir kunden inte alltid nöjd med ersättningens storlek.

I ersättningar som gäller skador vid flyttning tillämpas avtalslagen om vägtransporter, enligt vilken maximiersättningen är 20 euro per det skadade föremålets tyngdkilo.

Marttala påpekar att det alltid lönar sig att göra en reklamation genast då en skada upptäcks och att fotografera den.

– Några veckor senare är det redan klart svårare att bedöma skadans art, säger Marttala.

Priset är något annat än vad man kom överens om

En annan vanlig tvistefråga gäller en överraskande stor slutfaktura.

Exempelvis hade parterna i ett fall enats om 490 euro - men flytten kostade till slut 1 360 euro.

Flyttfirmeförmedlaren Muuttomaailma.fi:s vd Eero Rönkkö säger sig känna till fall där summan vuxit sig oväntat stor.

Enligt Rönkkö handlar det då ofta om att flytten dragit ut på tiden i och med att sakerna varit dåligt packade, då kunden inte nämnt att det gäller en ny fastighet dit flera hushåll flyttar samtidigt, då flyttbilen inte fått plats nära ytterdörren eller då hissen varit ur bruk.

Ibland bedömer kunden också mängden flyttgods i underkant och man tror att flytten går på ett par timmar då det i själva verket tar mycket längre tid, säger Rönkkö.

Rönkkö påpekar att prisuppskattningen i de allra flesta fall brukar hålla streck.

Konsumenträttsrådgivare Marttala säger att det ofta är svårt att reda ut meningsskiljaktigheter gällande priser retroaktivt.

Om man inte enats om priset detaljerat, om man underskattat mängden flyttgods eller om det dyker upp något annat oväntat under flytten kan slutsumman avvika mycket från det urspungligen överenskomna.

Den professionella aktörens sak att informera

Utgångsläget då det görs upp om flyttjobb mellan kunden och företaget är att det är företaget som är experten och därmed ska stå för informationen. För kunden lönar det sig dock att själv ta reda på basfakta.

Rönkkö säger att hans företag jobbar hårt för att kunderna ska veta vad de är i färd med att beställa.

– Över hälften av våra kunder är noviser så alla vet inte vad flyttjänstens roll är.

Konsumentrådgivningen och konsumenttvistenämnden löser enskilda fall. Konsumentupplysningen kan jämka i tvister och saken löser sig om parterna når enighet.

Man som bär flyttlåda.
Man som bär flyttlåda. Bild: Derrick Frilund / Yle flyttning,Flyttningstjänster,Flyttlådor,utvandring,hem

Konsumenttvistenämnden avger beslut som de facto är en rekommendation och garanterar inte någon ersättning till konsumenten. Nämndens rekommendationer brukar dock enligt Marttala följas rätt väl.

Konsumentombudsmannen kan ge en anmärkning till eller förbjuda ett företag om det uppdagas att företaget systematiskt använder sig av lagstridiga avtalsvillkor eller opassande marknadsföringsmetoder, men det går exempelvis inte att snabbt bötfälla något dylikt företag.

För firmor som konstant beter sig dåligt finns det nödvändigtvis inte andra konsekvenser än dåligt anseende, och därför rekommenderas det att kunden alltid kollar upp ett företag.

  • Att tänka på för den som anlitar flyttfirma:
  • Be om flera offerter; ett tydligt formulerat anbud berättar mycket om firmans yrkeskunskap
  • Gör upp om flytten i god tid
  • Kolla om flyttfirman debiterar extra för extra arbete
  • Läs på nätet och i sociala medier hurdana omdömen firman fått av tidigare kunder
  • Ring till firman precis före flytten och kolla att allt är i sin ordning

Texten är en något omarbetad version av artikeln Muuttofirmojen kasvava käyttö näkyy lisääntyneinä riitatapauksina: "Sovimme hinnaksi 490 euroa, muutto maksoikin 1360 euroa" av Tuomas Hirvonen/Yle Uutiset