Hoppa till huvudinnehåll

Snart finns allt det man vet om m/s Irma mellan två pärmar - de två viktigaste frågorna ännu obesvarade

Fartyget m/s Irma förliste på norra Ålands hav år 1968
Vad som hände Irma natten mellan den 25 och den 26 oktober år 1968 är fortfarande oklart. Fartyget m/s Irma förliste på norra Ålands hav år 1968 Bild: Privat sjöfart,fartyg,Vålax,motorfartyg

För femtio år sedan - i oktober 1968 - försvann fartyget Irma från Vålax i Borgå någonstans norr om Åland. Sedan dess är både fartyg och de ombordvarande borta.

Av de elva personerna ombord hittades bara en.

Berättelsen har fascinerat Cecilia McMullen till den grad att hon nu skrivit en bok om händelsen.

När McMullen växte upp var hon dagbarn hos sin mormor och morfar i Vålax. De var vänner med Agnes och Artur Grönqvist, familjen som drabbades hårt i Irmas förlisning.

Familjen Grönqvist miste sina fyra söner, tre svägerskor och ett barnbarn.

För McMullen har berättelserna och stämningarna kring den tragiska olyckan etsat sig fast i hennes undermedvetna.

En omfattande men givande process

Lagom till 50-årsminnet av den tragiska händelsen har Cecilia McMullen intervjuat släktingar, grävt i arkiv och samlat allt i bokform.

- Skrivandet har förlöpt väl men det har nog varit en helt annan process än vad jag hade tänkt mig när jag fick idén, säger McMullen.

McMullen hade tänkt att hon skulle ha fått samla på material i sakta mak och sen så småningom sammanfatta allt och skriva ner berättelsen. Så blev det inte.

Om jag enbart hade baserat mitt arbete på intervjuer, hade det lätt blivit väldigt känslosamt. Sorgen skulle ha tagit över― Cecilia McMullen

- Det blev större och mer omfattande och utmanande än jag hade tänkt mig men samtidigt var processen väldigt givande, säger McMullen.

Utmaningen har bland annat bestått i en aldrig sinande ström av frågor, i att välja vilken väg man ska följa samt i mängden intervjuobjekt.

- Det har varit svårt att veta när jag ska släppa taget och när jag ska fortsätta följa upp ett spår, förklarar McMullen.

Cecilia McMullen
Cecilia McMullen. Cecilia McMullen Bild: Mira Bäck / Yle cecilia mcmullen

Nya berättelser har dykt upp

Förutom otaliga intervjuobjekt har McMullen också bläddrat bland släktingars tidningsurklipp och grävt i arkiv.

- Jag blev ganska snabbt hänvisad till Sjöfartsstyrelsens rapport. Eftersom det finns olika teorier om händelseförloppet var det intressant att få ta del av en officiell och slutgiltig rapport, säger McMullen.

Har du också fått ta del av nya berättelser och detaljer om olyckan?

- Det har jag. Till exempel fick jag mot slutet av mitt arbete ta del av en ny berättelse – en av de mera gripande i min bok. Det var en berättelse av en nyingift i släkten Grönqvist, så man kan säga att projektet har överraskat från början till slut, säger McMullen.

Merikortti eli kartta jonka mukaan navigoidaan
(Illustrerande arkivbild) Merikortti eli kartta jonka mukaan navigoidaan Bild: Päivi Leino / Yle sjöfart

Balans mellan intervjuer och arkivmaterial

Att få samtala med människor som i årtionden visserligen levt goda och fullständiga liv men ändå med en ständig saknad i botten, har för McMullen varit en favör. Balans har hon hittat i arkiven.

- Om jag enbart hade baserat mitt arbete på intervjuer så hade det lätt blivit väldigt känslosamt. Sorgen skulle ha tagit över. Arkivgrävandet har balanserat upp det hela, förklarar McMullen.

Jag är optimistisk. Åtminstone har vi kommit mycket längre än vi var i början av året. Nu är informationen samlad och utgående från den kan vi gå vidare― Cecilia McCullen

Slutresultatet av Cecilia McMullens balansgång läggs i dessa dagar mellan två pärmar. Boken förväntas utkomma i september.

- Det känns väldigt bra men jag upplever att det ännu finns obesvarade frågor kvar och spår att följa. Förstås då främst frågorna om var fartyget är och vad som var orsaken till att det gick under, säger Cecilia McMullen.

M/s Pamela i stormigt hav, Yle 2001
Det blåste mellan 24 och 28 meter i sekunden då Irma gick under. (Illustrerande bild) M/s Pamela i stormigt hav, Yle 2001 Bild: Yle storm,stormar (meteorologiska företeelser),Sjögång

Kommer vi någonsin att få veta?

De mest intressanta frågorna är alltså ännu obesvarade. McMullen tror att man en vacker dag kommer att få svar på någon av dem, kanske rentav båda.

- Ja, jag är optimistisk. Åtminstone har vi kommit mycket längre än vi var i början av året. Nu är informationen samlad och utgående från den kan vi gå vidare. Chansen att komma framåt och faktiskt få svar är mycket större nu än då jag började skriva, säger McMullen.

Frågorna om varför och var arbetar också ett filmteam med som bäst. Filmteamet har under sommaren dykt nordväst om Åland för att hitta det försvunna vraket och det arbetet fortgår ännu.

Det är delvis nordost om det fasta Åland som litteraturvetaren Cecilia McMullen jobbat med boken, närmare bestämt i författaren Anni Blomqvists stuga på Simskäla.

Mycket närmare den förmodade olycksplatsen kunde inte boken ha kommit till.

Läs också