Hoppa till huvudinnehåll

Rektor: Man lär sig lika bra på en arbetsplats – SFP vill att yrkesstuderande garanteras tillräckliga närstudier

Boris Ståhl, rektor för Yrkesakademin i Österbotten.
Boris Ståhl, rektor för Yrkesakademin i Österbotten, säger att folks förväntningar på hur skolan ska vara färgas av ens egna skolerfarenheter. Men synen på lärande förändras, säger han. Boris Ståhl, rektor för Yrkesakademin i Österbotten. Bild: Yle/Anna Kurtén yrkesinriktad utbildning,Rektor

SFP vill införa en garanti om närstudier i yrkesutbildningen. Alla klarar inte ökade självstudier, säger man. Boris Ståhl, rektor för Yrkesakademin, säger att självstudier i sig inte behöver vara något negativt.

Den som har inlett sina yrkesstudier på andra stadiet i höst studerar numera enligt sina egna behov och bygger upp sina egna studier.

Även om den nya lagen om yrkesutbildningen trädde i kraft vid årsskiftet förverkligas många förändringar i praktiken först nu i och med det nya läsåret.

Den nya yrkesutbildningen tar fasta på dig som person, säger Boris Ståhl, rektor för Yrkesakademin i Österbotten.

- Studerar man till exempel till verkstadsmekaniker behöver vägen inte se likadan ut för alla och ha lika många dagar, timmar och år, utan det beror på vad du har i bagaget.

Den nya yrkesutbildningen - tre konkreta förändringar

  • Utbildningen är numera individuell. Alla får en personlig utvecklingsplan och bygger upp sin egen examen enligt egna behov och förutsättningar. Man kan till exempel bygga in delar från andra examina i sin examen och man kan vara mera eller mindre ute i arbetslivet.
  • Kontinuerlig antagning. Förutom vårens gemensamma ansökan finns numera också kontinuerlig ansökan, vilket innebär att man kan söka in till en utbildning när som helst under året. Det gör det lättare för den som till exempel vill byta inriktning eller utbildning.
  • Möjlighet att utnyttja sommarmånaderna för studier. Studerande kan vara på läroavtal under sommaren vilket betyder att de jobbar och samtidigt får kompetenspoäng.

SFP: Reformen har gått för långt

Den stora reformen av yrkesutbildningen har mötts av en hel del farhågor och kritik, bland annat när det gäller mängden närstudier som har minskat i många utbildningar.

Svenska Folkpartiet föreslår därför en närstudiegaranti vid andra stadiet för att garantera att studerande får den kunskap de behöver.

- När man har förnyat yrkesutbildningen har man gått in för mera lärande ute i arbetslivet och mindre i skolan. Vi ser att den här reformen har gått för långt, säger partiordförande Anna-Maja Henriksson.

- Det är en väldigt känslig ålder när man är mellan 15 och 18 år och alla studerande klarar inte av att sköta allt själva på distans.

Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja Henriksson Anna-Maja Henriksson Bild: Nathalie Lindvall Anna-Maja Henriksson,stadsfullmäktige,sfp

- Vi vill därför ha en garanti för att varje studerande får tillräckligt med närstudier. Det här fattas i dagens lagstiftning.

Henriksson konstaterar att det är individuellt hur mycket närstudier man behöver och säger att SFP inte är ute efter att slå fast en viss procent lagstadgade närstudier.

- Men när man gör upp studieplanen behöver man beakta vad den enskilda individen behöver. Om det visar sig att en person behöver mera närstudier borde man kunna garantera det.

Rektor: Inlärningen kan lika väl ske på en arbetsplats

Boris Ståhl tycker inte att en närstudiegaranti går ihop med den nya yrkesutbildningen.

- Närstudier tolkas lätt som att man måste sitta i skolan men i dag kan inlärningen lika väl ske på en arbetsplats. Det är handledning som är det viktiga men handledningen kan ske var som helst.

Tyvärr ser jag alltför många unga studerande som tar det lite med en klackspark emellanåt. Är man 16 eller 17 så händer det så mycket annat i livet.― Boris Ståhl, rektor för Yrkesakademin

Lärarens roll i den nya yrkesutbildningen är i högre grad än tidigare att handleda och lotsa studerande genom utbildningen, säger Ståhl.

- Jag hoppas att vi skulle få ett system där de som kan jobba mera på egen hand kunde göra det så att vi kunde styra handledningsresurserna till dem som behöver lite mera.

Självstudier, grupparbeten, läroavtal

På Yrkesakademin har man program varje dag för alla studerande, säger Boris Ståhl.

- Men det kan vara självstudier eller grupparbeten, det behöver inte alltid vara en lärare med. Man kan jobba i verkstaden på egen hand eller vara på läroavtal.

Campus Kungsgården i Vasa.
Campus Kungsgården i Vasa. Bild: Yle/Joni Kyheröinen campus kungsgården

Självstudier i sig behöver inte vara det som fäller någon utan många faktorer inverkar på skolframgången, påpekar Ståhl.

- Hur mycket tid satsar man själv, hur motiverad är man? Finns det någon att fråga om det behövs?

Föräldrarnas stöd behövs också på andra stadiet

Boris Ståhl råder föräldrar till studerande som har någon typ av svårigheter med skolarbetet, till exempel läs-och skrivsvårigheter, att erbjuda stöd, kanske sitta med dem när de gör sina hemuppgifter.

- Men läxläsning behöver inte alltid finnas inom yrkesutbildningen utan det kan hända att vi jobbar med något projekt som man sedan ska presentera på skolan.

pulpeter
pulpeter Bild: Yle/Madeleine Boström klassrum

Ståhl säger att det också krävs en inre drivkraft hos studerande för att lära sig ett nytt yrke.

- Där har föräldrarna en viktig roll att stöda och sporra, kanske också utmana sina barn. För tyvärr ser jag alltför många som tar det lite med en klackspark emellanåt. Är man 16 eller 17 så händer det så mycket annat i livet.

Stora nedskärningar de senaste åren

De statliga anslagen till yrkesutbildningen har minskat med ungefär 30 procent från år 2011 fram till i dag, samtidigt som den nya yrkesutbildningen kräver ökad handledning.

Boris Ståhl medger att ekvationen inte riktigt går ihop.

- Gärna tar vi förstås emot mera resurser. För det är klart, finns det inte möjlighet att handleda tillräckligt så blir det problem för dem som har det lite svårare.

På Yrkesakademin finns ändå i dagens läge bra möjligheter att stöda studerande som har det svårt, upplever han.

- Vi har specialyrkeslärare på alla enheter och våra lärare kan också ge stödundervisning åt studerande.

Man kan ta hela examen på en arbetsplats

Att den nya yrkesutbildningen automatiskt skulle innebära att alla studerande är mera ute på arbetsplatser är en villfarelse, säger Ståhl.

- I den nya lagen finns inte angivet exakt hur mycket man ska vara ute i arbetslivet. Man kan ta hela examen på en arbetsplats eller man kan ta en mindre del.

Yrkesexamensmössor
Yrkesexamensmössor Bild: Tobias Sjöman/Prakticum yrkesskolor,Yrkesexamen,yrkesinriktade läroanstalter,Yrkesinstitutet prakticum,Mössa

Det är ändå bra att vara ute på en arbetsplats eftersom det är dit man siktar in sig, påpekar Ståhl.

Vid Yrkesakademin har man under många år haft som kriterium att minst 50 kompetenspoäng av en grundexamen på 180 kompetenspoäng ska tas ute på en arbetsplats.

"För mycket fokus på det negativa"

Boris Ståhl tycker att man har fått en negativ bild av den nya yrkesutbildningen i medierna.

- Vi har mer debatterat ekonomi och sådant som inte egentligen hör ihop med tanken om den nya yrkesutbildningen. Där tycker jag att man från ministeriets håll och från skolorna inte har fått fram vilka fina möjligheter det finns.

- Om vi kan ta ut allt som finns inbyggt i den nya yrkesutbildningen så kan man göra verkligt individuella lösningar.

Stora regionala skillnader

Också Anna-Maja Henriksson ser fördelar med den nya yrkesutbildningen. Att man utbildar unga till yrken som behövs i framtiden och att man har tagit med näringslivet på ett helt nytt sätt.

- Det är definitivt rätt väg att gå. Där finns många bra saker men där finns också negativa saker som framförallt beror på att man också skurit ner på finansieringen.

Johannes Gröndahl och Minela Vajzovic i Yrkesakademins kök.
Johannes Gröndahl och Minela Vajzovic i Yrkesakademins kök. Bild: Yle/Joni Kyheröinen minela vajzovic

Henriksson säger också att det finns stora regionala skillnader inom yrkesutbildningen.

- I Österbotten har vi landets bästa yrkesutbildare i Optima och Yrkesakademin. Så vi är mycket lyckligt lottade. Men det betyder ju inte att vi kan slå oss för bröstet och tycka att allt är frid och fröjd. Man måste ta signalerna från fältet på allvar.

Läs också