Hoppa till huvudinnehåll

Större gruppstorlekar i skolorna, ungdomsgårdar stängs, hemvårdsstödets kommuntillägg försvinner - det här planerar Helsingfors att spara in på trots att ekonomin mår bra

Skolelev som skriver flitigt
Bland annat kommer gruppstorlekarna i skolorna att öka i och med Helsingfors besparingsplaner. Skolelev som skriver flitigt Bild: Yle/Mika Kanerva Skola,Skolbarn,Pulpet,klassrum,Barn

Trots att Helsingfors ekonomi går på plus står sektorerna inför besparingskrav. Vi frågade sektorernas chefer varifrån pengarna ska bort. Sektorernas budgetpropositioner föreslår att gruppernas storlek ökas i skolorna, att ungdomsgårdar stängs och sjuk- och hälsovården förflyttas till internet.

För ett år sedan stod det i rubrikerna att Helsingfors ekonomi är i toppskick. Staden hade ett fyra miljarders överskott och kommunalskatten sänktes. Helsingfors var en av landets rikaste kommuner.

Budgetchef Matti Malinen säger att stadens ekonomi ser rätt likadan ut i år som i fjol.

Överskottet är bokföringsmässigt, förklarar Matti Malinen.

– Det betyder inte att staden skulle ha en motsvarande summa av kassaflöde att använda. Överskottet är främst bundet till stadens egendom och de objekt som staden investerat i under de senaste åren, fortsätter Malinen.

Stadens sektorer har gjort sina budgetpropositioner. Vi frågade sektorernas chefer vilka besparingar de föreslagit för att uppnå stadens produktivitetsmål på en halv procent.

På daghemmen blir grupperna större och eftermiddagsklubbarna färre

På fostrans- och utbildningssektorn måste man spara elva miljoner euro för att uppnå produktivitetsmålet.

Största delen av besparingarna kommer från lönerna, säger sektorchef Liisa Pohjolainen.

Liisa Pohjolainen on toimialajohtaja kasvatus ja kuolutus.
På fostrans- och utbildningssektorns chefs Liisa Pohjolainens inbesparingslista står bland annat att skolornas gruppstorlekar kommer att öka. Liisa Pohjolainen on toimialajohtaja kasvatus ja kuolutus. Bild: Markku Rantala / Yle utbildning

Hon lovar att inte skära i lärartjänsterna men hon säger att besparingarna kommer att märkas i skolorna. Gruppstorlekarna kommer att öka och mängden eftermiddagsklubbar kommer att minska.

Lektionerna där klasserna fördelas i mindre grupper kommer också att bli färre - i praktiken kommer det alltså att vara fler elever som deltar i lektionerna.

I gymnasierna kommer de studerande att kunna välja mellan färre kurser.

Gymnasiet Lärkans huvudbyggnad.
Fostrans- och utbildningssektorns besparingar innebär att studerande vid bland annat Gymnasiet Lärkan kommer att ha färre kurser att välja från. Gymnasiet Lärkans huvudbyggnad. Bild: Yle / Hanna Othman Gymnasiet Lärkan,dennis svartbäck

Pohjolainen säger att de inte ska skära i böcker eller annat läromaterial. Besparingarna påverkar inte heller skolornas datorinskaffningar.

Pengarna till att renovera skolbyggnader kommer från annat håll. Besparingarna kommer därför inte att påverka renoveringen av skolor med inomhusluftsproblem. Pohjolainen säger också att skolor inte kommer att stängas eller slås ihop.

Besparingarna kommer också att påverka dem som sköter sina barn hemma. Två miljoner euro ska skäras ur hemvårdsstödet för föräldrar till barn som är äldre än två år - i praktiken går det här till genom att kommuntillägget helt försvinner.

Nedskärningarna i hemvårdstödet kräver ändå ännu ett skilt beslut.

Mer digitalvård, mindre sjukhusvård

Social- och hälsovårdssektorn måste spara in 20 miljoner euro.

Sektorchef Juha Jolkkonen vill ändå inte prata om inbesparingar - han säger att de måste tänka på hur de ska klara sig när befolkningen blir äldre men sektorn inte får mera resurser.

Trots det finns det några konkreta förslag på besparingar - en allt större del av vården ska ske digitalt.

Mejlans tornsjukhus i Helsingfors.
Sjuk- och hälsovården på ort och ställe kommer att minska - istället får patienterna vara i kontakt med läkarna på internet. Mejlans tornsjukhus i Helsingfors. Bild: Lukas Rusk Mejlans sjukhus,Helsingfors,Mejlans

I praktiken kommer det här att ske genom att läkarbesöken minskar - patienterna får i stället ha kontakt med läkarna via internet. Sjukhusvården kommer dels att ersättas av lättare tjänster såsom hemvård.

Jolkkonen säger att personalen vid social- och hälsovårdssektorn inte kommer att få några resultatpremier under nästa år, för att försäkra att invånarnas tjänster kan ordnas.

Svårt att bygga nya stadsdelar om det inte finns pengar till att bygga väg

Stadsmiljösektorn svarar dels för byggandet av nya bostäder och stadsdelar. Sektorchef Mikko Aho säger att staden har tillräckligt med tomter.

Det kan ändå bli svårt att bygga bostäder om det inte finns pengar till att bygga vägar, gatubelysning, vattenledningar och kloaker till områdena.

cykelleden Baana i Helsingfors
Stadens planer på att bygga fler cykelbanor riskerar att falera på grund av besparingsplanerna. cykelleden Baana i Helsingfors Bild: Yle/Helena von Alfthan cykelväg,cykelvägar,Maria sjukhus

Aho säger att det också behövs pengar till att bygga cykel- och gångbana och vägar för kollektivtrafiken - stadsstrategin vill nämligen göra det möjligt för invånarna att vara ännu mer rörliga.

Sektorn kommer att kunna sköta sina uppdrag, tror ändå Aho.

Ungdomsgårdar stänger och bibliotekens öppettider blir kortare

Kultur- och fritidssektorn måste spara in sju miljoner euro.

På sektorchef Tommi Laitios besparingslista står att frysa personalens resultatpremier, förkorta bibliotekens öppethållningstider, minska på övervakningen på stadens badstränder, och stänga Kasbergets och Baggböles ungdomsgårdar.

Torsnäs badstrand i Hertonäs i Helsingfors.
Övervakningen på stadens badstränder kommer att minska i och med besparingarna - i praktiken betyder det att en badvakt kommer att vara på plats på stranden under en mindre del av dagen. Torsnäs badstrand i Hertonäs i Helsingfors. Bild: YLE / Robin Lindberg torsnäs badstrand

Laitio säger att han med sin lista ville visa vad sju miljoner euros besparingar i praktiken betyder.

Borgmästare Jan Vapaavuori kommer att presentera sin egen budgetproposition till stadsstyrelsen i oktober. Fullmäktige godkänner nästa års budget i november. Efter det gör sektorerna ännu nogrannare planer på hur de kommer att använda sina pengar.

Artikeln baserar sig på 2-vuotiaiden kotihoidon tuki alemmas, nuorisotaloja nurin, hitaampaa asuntorakentamista... tästä kaikesta Helsinki joutuu ehkä säästämään ensi vuonna skriven av Elina Jämsen.

Den här artikeln är uppdaterad.

I den ursprungliga artikeln som publicerades 4.9.2018 kl 11.08 var rubriken "Ungdomsgårdar stängs, skolornas gruppstorlekar ökar, hemvårdsstödets kommuntillägg försvinner - Helsingfors skär i tjänster trots att ekonomin mår bra".

Rubriken ändrades 4.9.2018 kl.15.23 till "Större gruppstorlekar i skolorna, ungdomsgårdar stängs, hemvårdsstödet får mindre kommuntillägg - det här kan Helsingfors tvingas spara in på nästa år", för att klargöra att det än så länge endast handlar om budgetpropositioner och inte beslut.

Rubriken ändrades igen 5.9.2018 kl. 10.25 till "Större gruppstorlekar i skolorna, ungdomsgårdar stängs, hemvårdsstödets kommuntillägg försvinner - det här planerar Helsingfors att spara in på trots att ekonomin mår bra", för att klargöra att social- och hälsovårdssektorn planerar att helt och hållet ta bort hemvårdsstödets kommuntillägg och eftersom Helsingfors tagit ett beslut att spara trots att ekonomin mår bra - staden har inte direkt tvingats till att spara av någon annan.

Kommentar av Matti Malinen lades till 5.9.2018 kl. 14.28.

Svenska Yle beklagar misstagen.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen