Hoppa till huvudinnehåll

Svenska Yle har sett regeringens nya formulering: Landskapen måste ordna vård på svenska

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson
SFP:s Anna-Maja Henriksson är anser att regeringen nu har lyssnat på kritiken. SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson Bild: Jouni Immonen / Yle Anna-Maja Henriksson,riksdagsledamöter

Landskapen måste efter vårdreformen se till att svenskspråkiga får vård på svenska, också av privata tjänsteproducenter, det står klart efter att regeringen lämnat ett nytt bemötande till riksdagens social- och hälsovårdsutskott. Svenska Yle har tagit del av den nya lagtexten som godkänns av såväl Folktinget som Svenska folkpartiet.

Om vårdreformen blir verklighet kan den som behöver få lov att köpa vissa tjänster och vårdingrepp med hjälp av kundsedlar eller en personlig budget.

Det är mycket bra att regeringen har tagit sitt förnuft till fånga och lyssnat på kritiken.― folktingssekreterare Markus Österlund

Hittills har det varit långt ifrån självklart att de här tjänsterna, som delvis ska produceras av privata näringsidkare, också erbjuds på svenska så att kunden har en verklig valfrihet.

Nu föreslår regeringen att landskapen utan undantag ska se till att tjänsterna erbjuds på landskapens bägge språk och att landskapen själva måste producera dem om valfriheten inte annars kan tryggas.

- Det här är helt klart en mycket bättre formulering. Det är mycket bra att regeringen har tagit sitt förnuft till fånga och lyssnat på den kritik som Folktinget och andra har fört fram, säger folktingssekreterare Markus Österlund.

Markus Österlund poserar i en korridor.
Folktingssekreterare Markus Österlund godkänner regeringens nya förslag. Markus Österlund poserar i en korridor. Bild: YLE/Ted Urho Markus Österlund,folktingssekreterare

Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson ser den nya lagtexten för första gången när Svenska Yle visar henne den på tisdag kväll.

- Jag tycker faktiskt att den ser ganska bra ut. Det verkar som man nu har lyssnat på Svenska folkpartiet som ganska aktivt har jobbat för en ändring. Jag är lite överraskad och det är positivt, säger Henriksson.

Tidigare föreslog regeringen att landskapen “så långt möjligt” skulle se till att tjänster som tillhandahålls mot kundsedel och enligt
en personlig budget finns tillgängliga på båda språken. Då formuleringen underkändes av riksdagens grundlagsutskott föreslog regeringen istället att landskapen skulle “främja” vård på svenska, något som också kritiserades skarpt av Folktinget och SFP.

Här är de nya exakta formuleringarna

I måndags berömde SFP:s representant i riksdagens social- och hälsovårdsutskott Veronica Rehn-Kivi regeringens senaste förslag men kunde inte redogöra för det i detalj eftersom utskottet inte offentliggjort det.

Social- och hälsovårdsministeriet har ändå låtit Svenska Yle ta del av lagtexten.

I paragraf 41 i den föreslagna valfrihetslagen stadgas om språket för tjänster som tillhandahålls mot kundsedel och enligt en personlig budget. Där står nu följande:

"Landskapet ska se till att tjänster som tillhandahålls mot kundsedel och enligt en personlig budget finns tillgängliga inom landskapet på landskapets språk, så att kundens valfrihet förverkligas i fråga om dessa tjänster. "

Översättningen är redaktionens och baserar sig på den tidigare svenskspråkiga lagtexten. På finska används ordet “huolehdittava” för “se till”. Den officiella översättningen till svenska finns inte ännu.

Paragrafen fortsätter med ett helt nytt stycke.

Om det, trots att landskapen använder de medel som avses i denna lag, inte finns en serviceproducent som erbjuder service på kundens språk, ansvarar landskapets affärsverk för att erbjuda kunden service på annat sätt.

Vården på svenska följer nu grundlagen

Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson anser att lagtexten nu är klar och tydlig.

- Det är nog så att landskapen måste se till att göra allt de kan för att de språkliga rättigheterna fylls, säger Henriksson.

Riksdagens grundlagsutskott ska ännu en gång ta ställning till alla detaljer i vård- och landskapsreformen. Det sker enligt planerna efter att social och hälsovårdsutskottet blivit klart med sitt betänkande.

Enligt Henriksson ser det nu ut att bli grönt ljus när det gäller de språkliga rättigheterna.

- Till den här delen ser det nu mycket ljusare ut. Men det här är bara en av 22 punkter som grundlagsutskottet påtalade att var mot grundlagen. Det återstår att se vad de sakkunniga säger men min bedömning är att det här är okej. Vad gäller resten så återstår det att se, säger Henriksson.

Ändring 5.9 klockan 11.54:
En formulering om att regeringen tidigare föreslagit att landskapen skulle se till att vården finns på svenska "i mån av möjlighet" ändrades till "så långt möjligt". Den tidigare översättningen var redaktionens egen och ändrades till den officiella översättningen.