Hoppa till huvudinnehåll

Åklagare och domare ser oroväckande narkotikautveckling i Österbotten - fler unga användare och allt grövre våld

Kvinna går utomhus.
Också i Österbotten drivs knarkskulder allt oftare in med våld eller hot om våld. Kvinna går utomhus. Bild: Yle/ Sakari Partanen våld,våldtäkt,familjevåld

Den österbottniska drogkartan håller på att ritas om, säger ledande experter vid justitiehuset i Vasa. Det handlar inte enbart om att användandet ökar och kryper nedåt i åldrarna. Våldet kring drogerna ökar också och blir grövre.

Polisens statistik går spikrakt upp och visar på en fördubbling i antalet narkotikabrott i Österbotten på tio år.

Enbart sedan i fjol har narkotikabrotten i Österbotten ökat med 32 procent.

I justitiehuset i Vasa känner man helt naturligt av ökningen.

Ledande häradsåklagare Peter Levlin har trettio år bakom sig inom Åklagarämbetet i Österbotten. Han ser tre starka trender kring narkotikabrottsligheten.

- Det ena är att det är allt yngre som använder. Det andra är att en allt större andel av dem som åker fast för rattfylleri har använt narkotika eller narkotikaklassade läkemedel istället för alkohol. Och för det tredje ser vi att våldet ökar och blir grövre, säger Levlin.

Enligt Peter Levlin var Österbotten länge skyddat från mycket av det som kännetecknar grov narkotikabrottslighet. Men sedan några år är det inte längre så.

- Idag drivs knarkskulder in med våld eller hot om våld.

Domare Sari Nielsen utanför justitiehuset i Vasa.
Sari Nielsen, tingsdomare vid Österbottens tingsrätt. Domare Sari Nielsen utanför justitiehuset i Vasa. Bild: Yle/Moa Mattfolk domare,Österbottens tingsrätt,Sari Nielsen

Bilden bekräftas av Sari Nielsen, tingsdomare vid Österbottens tingsrätt sedan knappt tio år.

- Före jag kom till Österbotten jobbade jag i Esbo. Nu ser jag samma mörka fenomen här som fanns i huvudstadsregionen redan då, säger Nielsen.

Större kretsar

Såväl Sari Nielsen som Peter Levlin rapporterar också om att drogkretsarna blivit större. Det gäller både skaran av köpare eller användare och gruppen av säljare.

- Tidigare var det rätt långt samma ansikten som kom emot i rättssalen, men så är det inte längre. Tyvärr händer det också allt oftare att den som står åtalad är under 18 år, säger Sari Nielsen.

Användaren kan vara vem som helst.

- Det är din granne, din skolkamrat, din kollega. Kreti och pleti helt enkelt, säger Peter Levlin.

Häromdagen rapporterade Yle Österbotten om de erfarenheter som socialhandledare vid ungdomsstationen Klaara i Vasa har av skolbesök i höst, där många högstadieungdomar uppger att de blivit erbjudna narkotikapreparat på busshållplatser eller i parker.

En klubba i en domstol.
Antalet narkotikabrott i Österbotten har fördubblats på tio år, det märks också i rättssalarna. En klubba i en domstol. Bild: Mostphotos domstol,brott (juridik),lagar (alster),Dom

Att det i Vasa finns den här typen av langande eller säljbeteende förvånar inte Peter Levlin.

- Nej, det överraskar inte, för det här har vi ju sett från de utredningar som landar hos oss. Tyvärr fungerar det just såhär, och det skulle vara viktigt att de unga som är riskzonen får information om vad de kan komma att råka ut för.

Polisarbete som ger resultat

År 2017 var antalet narkotikabrott uppe i nästan 1800 stycken och de grova narkotikabrotten drygt 50, uppger Polisinrättningen i Österbotten.

Polisens egen tolkning är att fördubblingen som skett på tio år dels beror på att det är lättare att få tag på drogerna.

Men dels även på att polisen har blivit bättre på att upptäcka brotten. Det här bekräftar åklagare Peter Levlin och domare Sari Nielsen.

- Då jag ser på statistiken härifrån Österbottens tingsrätt så har vi en ganska stor ökning i antalet narkotikafall det senaste året, säger Nielsen.

Polisens statistik är ändå inte direkt jämförbar med domstolens eller åklagarämbetets, eftersom fall som går till åtalsprövning kategoriseras enligt grövsta brottsrubricering.

På så vis blir många narkotikabrott osynliga eftersom de överskuggas av något annat och grövre brott. Dessutom dröjer det olika lång tid för fallen att nå domstolsbehandling.

Särskilt långsökt är det ändå knappast att utgå ifrån att arbetsbördan vid justitiehuset, där alltså såväl Österbottens tingsrätt som Åklagarämbetet i Österbotten verkar, kommer att öka ytterligare vad gäller antalet narkotikafall.

Bland annat har polisen tidigare i år startat en ny gatupatrull som övervakar handeln med droger.

Det handlar om civilklädda poliser i civila bilar som aktivt söker upp platser och evenemang där droger och pengar kan tänkas byta hand.

Tuntemattomien nuorten jalat.
Många Vasaunga i högstadieåldern berättar att de erbjudits droger på gatan, busshållplatsen eller i parken. Tuntemattomien nuorten jalat. Bild: Henrietta Hassinen / Yle ungdomskultur,ungdomsarbete,ungdomar,ungdomsarbetslöshet,ungdomsorganisationer,ungdom (skede),unga vuxna,unga arbetstagare

- Under den allra senaste tiden har polisen gjort väldigt goda resultat, det här ser vi på att det strömmar in allt fler fall, tyvärr med många unga inblandade, säger Peter Levlin.

Efterlyser straffdebatt

Märkbart är också hur omfattande en del av narkotikafallen börjar bli, uppger Peter Levlin och Sari Nielsen.

- Det var närmare 30 åtalade i ett fall i Jurva som jag nyligen har haft på mitt bord, tillsammans hade de inblandade sålt kilotals med amfetamin, säger Levlin och tillägger att det finns flera andra ärenden i samma storleksklass.

En detalj i ett annat fall, där hovrättsdom väntas inom ett par veckor, är hur många personer en enda enskild langare kan ha i sin kundkrets.

Bitcoin-maksu Helsingin Asematunnelin levykauppa Äxässä 24.2.2015
Tullen stoppar ofta droger som beställts på nätet. Inte sällan har köparen betalat med någon form av kryptovaluta, exempelvis Bitcoin. Bitcoin-maksu Helsingin Asematunnelin levykauppa Äxässä 24.2.2015 Bild: Niina Mattus/YLE

- I det fallet handlar det om en man i Vasa som sålde cannabis. I två olika telefoner hade han sammanlagt över 400 unika kontakter. Och varje kontakt innebar i sin tur försäljning till fyra eller fem personer, säger Levlin.

Tingsdomare Sari Nielsen efterlyser för sin del en offentlig debatt om straffens art och längd när det gäller olika typer av narkotikabrott.

- I en del fall har det hänt att straffskalan helt enkelt tagit slut. Å andra sidan kan jag ibland reflektera över på vilket sätt en persons bruk av narkotika bäst skulle straffas. Jag tar själv ingen ställning i en eventuell legaliseringsdebatt, det får politikerna sköta.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten